GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
25 kg
50 TL

 

SÜRÜM ŞEKİLLERİ VE SÜRÜM TEKNİĞİ

 

Kulaklı pulluklarla yapılan sürümlere tahtavari sürüm denilmektedir. Bu sürüm şeklinde iki değişik yöntem uygulanır.

 

- Birincisi balık sırtı sürüm şeklidir. İkincisi ise açık çizi sürüm şeklidir.

Balık sırtı sürüm şeklinde ilk çizgi tarlanın ortasından açılır ve parsel başlarında hep sağa dönülerek sürüme devam edilir. Sürüm bitişinde parselin ortasındaki ilk iki toprak şeridinin üst üste binmesinden dolayı balık sırtı biçiminde boydan boya bir tümsek meydana gelir.

- Açık çizi yönteminde ise ilk çizi parselin kenarından açılarak parsel başlarında daima sola

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Deniz kızı ahşap heykeli ilk şekillendirilme

dönülürse sonunda parselin ortasında kanal biçiminde açık bir çizi kalır.

- Kulaklı pulluklarda sürüm yapıldığında balık sırtı yönteminde tarlanın ortasında bir tümsek,

açık çizi yönteminde ise tarlanın ortasında bir kanal meydana gelmektedir. Bu iki yöntemin

sakıncalı yönlerini bir tarafa bırakıp iyi olan yönlerini birleştirmek suretiyle şu şekilde bir

sürüm şekli uygulanabilir.

- Bu tekniğe göre orta boy tarlalar için en uygun parsel genişliği 60-70 adım (40 metre),

büyük tarlalar için 110-120 adım (80 metre) kadar alınmalıdır.

- Sürüme başlamadan önce tarlada traktörün döneceği kadar yastık başı bırakılmalıdır.

 

Başlangıç Çizgisinin Açılması:

Traktör gergi zincirleri gergin olarak parsele girilir. Birinci gidişte pulluk yaklaşık beş

parmak derinlikte sürüm yapabilecek şekilde üst bağlantı kolu uzatılır ve pulluk sola yatırılır.

(Arka gövde ile sürüm yapılır). Birinci gidişten sonra sola dönülerek traktörün sol arka tekeri

daha önce açılan çizide olmak üzere aynı ayarla geri dönülür. Meydana gelen kanal her yerde

eşit derinlikte ve yaklaşık bir adım genişlikte olacaktır. Daha sonra bu başlangıç çizisi ikinci

turda kapatılacaktır. Bunun için üst bağlantı kolu kısaltılır. Pulluk gövdesi tam yere paralel

olmayacak şekilde biraz düzeltilir.

Arka gövdenin sürüm derinliği yaklaşık on parmak kadar olmalıdır. Dönüşte ilk açılan

kanal tamamen kapatılacaktır. Derinlik aynıdır. Bundan sonra istenilen derinliğe göre bu

ayarla üçüncü kez gidilip dönülebilir. İstediğimiz toprak işleme derinliği elde edildiğinde

pulluğun tüm ayarları yapılmalıdır.

 

Son Çizinin Bitirilmesi:

Tarlanın ya da parselin bitimine iki veya üç tur kaldığı zaman, sürüm derinliği bitişe

doğru giderek azaltılır. Bu sırada başlangıç çizisinin açılmasının tersi olarak pulluk sağa

yatırılarak sürüme devam edilir. Bitişten önceki gidişte derinlik sürüm derinliğinin yarı􀁖ına

kadar azaltılmalıdır.

Toprağın Pullukla İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar;

Son yıllarda tarımda yapılan araştırmalar göstermiştir ki; toprağı çok miktarda işlemek

hem toprak açısından iyi neticeler vermemekte hem de ürün maliyetini artırmaktadır. O halde

toprağın gereğinden fazla işlenmesi yanlıştır.

Ülkemiz çiftçilerinde eskiden beri süregelen yanlış bir intiba vardır. Toprağı ne kadar

çok sürersen o kadar verim artar diye. Hatta çiftçilerimiz aralarında toprak işleme ile ilgili

sohbetlerinde; tarlayı ikiledim, üçledim gibi ifadelerle yaptıkları sürüm sayılarını birbirlerine

övünerek anlatırlardı.

Artık yapılan bilimsel çalışmalar göstermektedir ki toprağı çok miktarda işlemek, çok

fazla sürmek, hem toprağın verimliliği bakımından hem de ürün maliyeti bakımından

zararlıdır. Ülkemiz çiftçilerinin dünya piyasalarında rekabet edebilmeleri için ürün maliyetini

düşürmeleri gerekmektedir. Bunun yolu da geleneksel tarımdan teknik tarıma geçmekle

mümkündür. Toprak gereği kadar işlenmeli, fazla işlemeden kaçınmalıdır. Sonuç olarak

pulluk yerinde, zamanında ve yeteri kadar kullanılmalıdır.


MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com