GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

TOPRAK NUMUNESİ ALMA KURALLARI

 

1- Temsili Numune Alınacak Sahanın Tespiti

 

           Numune alınmadan önce, numune alınacak sahanın toprak ve arazi karakteristikleri tespit edilmelidir. Çünkü bir yerin toprağı diğer bir yerin toprağına benzemediği gibi, aynı yer ve tarlalardaki topraklar bile birbirine benzememekte, değişik tip ve karakterde olabilmektedir. Bu nedenle, temsili numune alınacak arazi parçası veya tarla aşağıda belirtilen özellikler bakımından benzer olmalıdır.

 

Topoğrafya

Verimlilik

Drenaj

Arazinin Baskısı

Toprak Rengi

Toprak Tekstürü

Kirlilik veya Diğer Problemlerin Belirtileri

Toprak Üzerindeki Bitki Örtüsü

Arazinin Jeolojik Yapısı

Taşlılık ve Toprak Ana Materyalinin Türü

Yetiştirilen Bitki Örtüsünün Gelişme Durumu

Toprak İdaresi

         Temsili numune alınacak tarla veya arazi bu özellikler bakımından benzer ise 20–40 dekar veya 40-60 dekarlık sahadan bir adet temsili numune alınabilir.

 

         Bu özellikler bakımından bariz farklılıklar varsa arazi veya tarla parçalara bölünerek daha fazla temsili numune alınmalıdır. Zira bu özellikler bakımından farklı olan iki yerden alınacak bir temsili numune, bu iki parçanın hiçbirini temsil etmez. Böyle bir numunenin analiz sonuçlarına göre tavsiyelerde bulunmak, herhangi bir işlem yapmak, bulunan problemlere çözüm önermek doğru değildir.

 

   2- Numune Alma Zamanı

 

 

         Toprak numunesinin alınması iklim şartlarına bağlıdır. Sıcaklık ve rutubet şartlarının uygun olduğu zamanlarda, yıl boyunca herhangi bir zamanda numune alınabilir. Numune alınırken toprak, numuneyi alanın ayağına bulaşacak kadar ıslak olmadığı gibi, numune alma aletlerine zorluk çıkaracak kadar da kuru olmamalıdır. Ancak toprak kirliliği, diğer problemler vb. çalışmalar için en uygun olan her zamanda numune alınmalıdır.

 

   3- Numune Alınmayacak Yerlerin Tespiti

 

         Toprak numunesi almak için uygun olmayan yerlerden numune alındığı takdirde, bu numunelerden elde edilecek analiz sonuçları yanlış işlemlere sebep olur.

 

Numune almaya uygun olmayan yerler:

Daha önce kireç, ticari ve çiftlik gübresi konulmuş yerler,

Arazi veya tarlanın, çukur veya tümsek kısımları,

Harman yeri ve hayvan yatmış yerler,

Fazla ağaçlık yerler ve ağaç dipleri,

Su biriken kısımlar, akarsu ve sel basmış yerler,

Yol kenarları,

Sap, kök ve yabani otların yığıldığı veya yakıldığı yerler,

Tarla hudutları ve bunlara yakın yerler,

Çakıllı ve fazla kumlu yerler,

Karınca ve köstebeklerin toprak yığdığı yerler,

Çit, kanal ve orman kenarları,

Sıraya ekim yapılan yerlerde sıra üstleri,

Tuzluluğun bariz olarak görüldüğü yerler,

Hafriyat veya arazi tesviyesi yapılan yerler.

   4- Numune Alma

 

           Tespit edilen sahadan genişlik durumuna göre en az 10 en fazla 20 noktadan numune alınmalıdır. Numunenin alınacağı noktalar Şekil 1'de gösterildiği gibi işaretlenmelidir.

 

                                                 

                                             Şekil-1 : Numune Alma Noktalarının İşaretlenmesi

 

 

         Numune alınacak noktalar belirlendikten sonra bu noktalardan “V” şeklinde çukurlar açılır. Bu çukurların derinliği 0-20 cm. olmalıdır. Çukurların düz kenarından paslanmaz çelikten imal edilmiş bahçıvan beli veya kürekle 2 cm. kalınlığında bir toprak dilimi alınır. Küreğin üzerindeki toprak diliminin sağ ve sol taraflarından çok dikkatli kesilir. Neticede 2 cm. kalınlığında, 3-4 cm. eninde ve 20 cm. boyunda bir toprak sütunu elde edilir. Bu toprak sütunu temiz bir plastik kova içine aktarılır.  

 

         Kovada biriktirilen 10 veya 20 adet toprak sütunu, temsili numune elde etmek için el ile iyice karıştırılır. Karışımda mevcut olan kesekler el ile mümkün olduğu kadar iyice ezilir. El ile karıştırılan ve temsili numuneyi temsil edecek olan toprak sütunlarının karıştırma işlemini daha iyi bir şekilde yapılmasını

 temin etmek için kova, iki el ile kendi etrafında döndürülerek çalkalanır.

 

         Böylece temsili numunenin yeknesak olması sağlanır. Numune içerisindeki bitki artıkları ve taşlar el ile ayıklanıp atılır. Geriye kalan numune, numune kabı veya torbasına (tercihen naylon torbaya ) doldurulur ve ağzı bağlanır.

 

         Numune kabı veya torbasının içine veya dışına yapıştırılacak veya bağlanacak olan iki etiket kurşun kalem ile doldurulur. Bu etikette aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

Numuneyi alanın adı

Numunenin alındığı tarih

Numune numarası

Numunenin alındığı tarla veya arazinin sahibi

Numunenin alındığı yer

 

         Bundan sonra numunenin analiz edileceği laboratuvara gönderilmek üzere aşağıdaki bilgileri içeren bir form doldurulur.

Numunenin alındığı yer ( il, ilçe, köy)

Numunenin alındığı mevkii

Numunenin alındığı derinlik

Numunenin temsil ettiği tarla veya arazi büyüklüğü (dekar)

Sulu veya kuru ziraat yapıldığı

Bir önceki yılda yetiştirilen bitki türü

Bir sonraki yılda yetiştirilecek bitki türü

Daha önce verilen gübre miktar ve cinsi

Toprak tipi

Drenaj türü

Elde edilen verim

Toprak kirliliği ve diğer özel problemler

Toprak kirliliğine sebep olan madde veya maddeler

Toprak kirliliğinin belirtileri ve bitkilerde meydana getirdiği hasarlar

İstenilen analizler

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com