GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

ARI DESTEKLEME BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

Ek- 1

 

Evrak Kayıt Tarihi :                                                                

Evrak No                :  

                                  

…………....................... İL /İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

            2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2011/1430) kapsamında, ilgili Tebliğ (2011/…….) hükümlerine uyacak şekilde arıcılık faaliyetinde bulunduğumu beyan ediyor, aşağıdaki bilgiler doğrultusunda arılı kovan başına destekleme  ödemesinden yararlanmak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim.

           

 

 

Ayrıca,

            1- Bakanlıkça yapılacak her türlü kontrol ve denetimlere yardımcı olacağımı, tarafımdan istenmesi halinde kontrol ve denetim için araç temin edeceğimi,

            2- Askı süresi bitimine kadar arıcılık desteklemelerine ilişkin itiraz hakkımın olduğunu, bu süre sonunda ise hak talebi ve itirazlarımın değerlendirmeye alınmayacağını bildiğimi,

            3- Her ne suretle olursa olsun gerçekdışı beyanda bulunduğumun tespiti halinde destekleme işlemlerimin iptal edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 206. Maddesine göre (Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.), Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere destekleme ödemesi aldığımın tespit edilmesi hâlinde ise 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun “Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti” ni düzenleyen 23. Maddesine göre işlem yapılacağını bildiğimi,

           

 

Kabul ve taahhüt ederim.                                                                                         

... /…/ 20..

                                                           

                                                                                                                               İmza
                                                                                                                                    

Adı ve Soyadı

TC Kimlik/Vergi No :

İşletme Tanımlama No :

Birlik Adı  ve  Birlik No :

T.C. Ziraat Bankası IBAN:

Arılı Kovan Sayısı (rakam ve yazı ile) :

Toplam Kovan Sayısı (rakam ve yazı ile) :

Telefon :

Adresi :

Yukarıda yazılı bilgilerin doğruluğunu ve arı yetiştiricisinin birliğimiz üyesi olduğunu onaylarım.

 

                                                                               

Birlik Yetkilisi

                                                                           

Adı-Soyadı

                                                                            

İmza-tarih

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com