GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
25 kg
50 TL

 

ARI DESTEKLEME BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

Ek- 1

 

Evrak Kayıt Tarihi :                                                                

Evrak No                :  

                                  

…………....................... İL /İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap Oyma Nasıl Yapılır 1. bölüm

 

            2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2011/1430) kapsamında, ilgili Tebliğ (2011/…….) hükümlerine uyacak şekilde arıcılık faaliyetinde bulunduğumu beyan ediyor, aşağıdaki bilgiler doğrultusunda arılı kovan başına destekleme  ödemesinden yararlanmak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim.

           

 

 

Ayrıca,

            1- Bakanlıkça yapılacak her türlü kontrol ve denetimlere yardımcı olacağımı, tarafımdan istenmesi halinde kontrol ve denetim için araç temin edeceğimi,

            2- Askı süresi bitimine kadar arıcılık desteklemelerine ilişkin itiraz hakkımın olduğunu, bu süre sonunda ise hak talebi ve itirazlarımın değerlendirmeye alınmayacağını bildiğimi,

            3- Her ne suretle olursa olsun gerçekdışı beyanda bulunduğumun tespiti halinde destekleme işlemlerimin iptal edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 206. Maddesine göre (Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.), Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere destekleme ödemesi aldığımın tespit edilmesi hâlinde ise 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun “Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti” ni düzenleyen 23. Maddesine göre işlem yapılacağını bildiğimi,

           

 

Kabul ve taahhüt ederim.                                                                                         

... /…/ 20..

                                                           

                                                                                                                               İmza
                                                                                                                                    

Adı ve Soyadı

TC Kimlik/Vergi No :

İşletme Tanımlama No :

Birlik Adı  ve  Birlik No :

T.C. Ziraat Bankası IBAN:

Arılı Kovan Sayısı (rakam ve yazı ile) :

Toplam Kovan Sayısı (rakam ve yazı ile) :

Telefon :

Adresi :

Yukarıda yazılı bilgilerin doğruluğunu ve arı yetiştiricisinin birliğimiz üyesi olduğunu onaylarım.

 

                                                                               

Birlik Yetkilisi

                                                                           

Adı-Soyadı

                                                                            

İmza-tarih

 

 

 

 

 

 

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com