GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

BOMBUS ARISI DESTEKLEME BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

Ek- 5

Evrak Kayıt Tarihi :                                                               

Evrak Kayıt No      :             

 

 

 

…………....................... İL /İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İli   

:

İlçesi      

:

T.C. Kimlik No

:

Ziraat Bankası IBAN No 

:

Üretici No

:

Örtü Altı No   

:

İşletme Adresi   

:

Telefon No 

:

Sera Alanı (m2)  

:

Bombus Arı Alınan Firma Adı

:

Fatura Tarihi

:

Fatura No

:

Koloni Adedi  

:

 

 

Yukarıda beyan ettiğim bilgiler doğrultusunda örtü altı yetiştiriciliği yapmaktayım. Yayınlanmış olan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2011/1430) ve Tebliğ (2011/…….) kapsamında, işletmemde polinasyon maksatlı kullanmış olduğum bombus arı kolonisi için desteklemeden yararlanmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

Her ne suretle olursa olsun yanlış beyanda bulunduğumun tespiti halinde, destekleme işlemlerimin iptal edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206. Maddesine göre (Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.), ilgili Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere destekleme ödemesi aldığımın tespit edilmesi hâlinde ise, 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili kanunu kapsamında aldığım destekleme miktarını kanuni faiziyle birlikte geri ödeyeceğimi ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun “Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyetini düzenleyen 23. Maddesine göre işlem yapılacağını bildiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

 

.../…/ 20..

 

 

İmza

 

 

 

 

Adı ve Soyadı

 

 

 

 

 

Ek : Fatura ………. adet


 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com