GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
25 kg
50 TL

 

BOMBUS ARISI DESTEKLEME BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

Ek- 5

Evrak Kayıt Tarihi :                                                               

Evrak Kayıt No      :             

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap Oyma Nasıl Yapılır 1. bölüm

 

 

 

…………....................... İL /İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İli   

:

İlçesi      

:

T.C. Kimlik No

:

Ziraat Bankası IBAN No 

:

Üretici No

:

Örtü Altı No   

:

İşletme Adresi   

:

Telefon No 

:

Sera Alanı (m2)  

:

Bombus Arı Alınan Firma Adı

:

Fatura Tarihi

:

Fatura No

:

Koloni Adedi  

:

 

 

Yukarıda beyan ettiğim bilgiler doğrultusunda örtü altı yetiştiriciliği yapmaktayım. Yayınlanmış olan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2011/1430) ve Tebliğ (2011/…….) kapsamında, işletmemde polinasyon maksatlı kullanmış olduğum bombus arı kolonisi için desteklemeden yararlanmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

Her ne suretle olursa olsun yanlış beyanda bulunduğumun tespiti halinde, destekleme işlemlerimin iptal edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206. Maddesine göre (Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.), ilgili Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere destekleme ödemesi aldığımın tespit edilmesi hâlinde ise, 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili kanunu kapsamında aldığım destekleme miktarını kanuni faiziyle birlikte geri ödeyeceğimi ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun “Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyetini düzenleyen 23. Maddesine göre işlem yapılacağını bildiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

 

.../…/ 20..

 

 

İmza

 

 

 

 

Adı ve Soyadı

 

 

 

 

 

Ek : Fatura ………. adet

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com