Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

 

 

Arı Konaklama Belgesi (AKB)

 

 

 

 

 1.Bölüm                                                                                                                                                   

 

Arıcı tarafından doldurulacaktır;                                                                                         Tarih: ......../........../20…...

 

İşletme Tanımlama Numarası:..................……….

 

TC Kimlik No:………………………………..

 

Adı ve Soyadı:................................

 

Daimi Adres:…………………………………………………………..…………………………

 

Tel: (.........).......................

 

Arılı Kovan Sayısı: ……………… Boş Kovan Sayısı:.....................

İşletme Tipi:

Arı Ürünleri Üretimi □

                    Ana Arı Üretimi □

 

 

 

 

 

 

 

Çıkış Yapılacak Adres:………………………………………………………………………..……

Konaklanacak Adres:……………...………………………………………………………………..

 

 

Konaklama Tarihi (başlama-bitiş): ........../........./20....... - ........../........../20.......

 

Arıcının                                                                                                                 Arazi Sahibi /Kurum Yetkilisi

Adı Soyadı                                                                                                                 Adı Soyadı

İmza                                                                                                                         imza

 

 

 

 

 

 

2.Bölüm                                                                                                                                                  

 

İl/İlçe Müdürlüğü tarafından doldurulacak;

 

Yukarıda miktarı gösterilen ........................................................................ ait arılı kovanların, Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu ile ilimiz sınırları içerisinde yukarıda belirtilen tarihler arasında ve adreste konaklamasına izin verilmiştir.  ...../…../20..

 

 

                                                                                                                                                                                                                             Arıcının Konaklayacağı

İl/İlçe Müdürlüğü

Adı Soyadı imza