Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

KİRA SÖZLEŞMESİ

 

S.

No

A R A Z İ N İ N

Bulunduğu Yer

(İl-İlçe-Bucak-Köy)

Mevkisi

Ada

No

Parsel

No

Toplam Alanı

(m²)

Hisse Oranı

Hisseye İsabet Eden Alanı

(m²)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T   O   P   L   A   M (*)

 

 

 

 

          

 

 Yukarıda özellikleri yazılı arazilerin ……/……/…………. tarihinden ……/……/………. tarihine kadar, tarımsal amaçlı olarak kullanılmak üzere toplam …………………………………….. bedel karşılığı kiralandığına dair iş bu sözleşme taraflarca kabul edilerek imzalanmıştır.

 

 

KİRAYA VEREN

(Mal Sahibi)

KİRALAYAN

TC.Kimlik No.su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

 

 

Baba Adı

 

 

Doğ.Tarihi

 

 

İmzası

 

 

 

           

 

İş bu kira sözleşmesi Köy Karar Defterine ……/……/………. tarih ve …….….. no. ile kaydedilerek tasdik edilmiştir. ….../….../………….

……………….……………………………. Köy/Mahalle Muhtarı

Aza

Adı Soyadı

 

 

İmza/Mühür

 

 

 

 

 

(*)Müracaat dosyasındaki kiralık arazi toplamı 100 dekarın üzerinde olanlar için Noter Onaylı Kira Sözleşmesi gerekmektedir.