Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

MUVAFAKATNAME-1                                                                                                Ek 2

 

Belge Tipi

(Tapu/Keşif)

Arazinin Bulunduğu Yer (İl-İlçe-Bucak-Köy)

Mevkisi

Ada

No

Parsel

No

Toplam Alanı

(m²)

 

 

 

 

 

 

 

               

Hissedarı olduğum/olduğumuz yukarıda özellikleri yazılı arazimi/arazimizi ….../……/…… tarihinden ……/……/…… tarihine kadar tarımsal amaçlı olarak kullanmak üzere aşağıda bilgileri bulunan hissedarımıza/müştereğimize muvafakat veriyorum/veriyoruz. …. / …. /……

 

Muvafakat Veren Hissedarların


Adı Soyadı

TC Kimlik No

Baba Adı

Doğum Tarihi

Hisse Oranı

Hisse Miktarı (m2)

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muvafakat Alan Hissedarın


Adı Soyadı

TC Kimlik No

Kendi Hisse Oranı

Kendi Hisse Miktarı (m2)

Parselde Kullanacağı Toplam Hisse Miktarı (m2)

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. ……/……/……..

 


 

……………….………….Köy/Mahalle Muhtarı

Aza

Adı Soyadı

 

 

İmza/Mühür

 

 

 

 

* Her parsel için ayrı ayrı doldurulacak ve hisseli araziler için kullanılacaktır. Hisse oranı belli olmayan araziler için doldurulduğunda bütün müştereklerin muvafakati alınacaktır. Arazinin bulunduğu Köy Muhtarı ve Aza tarafından onaylanacaktır.