Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ SERTİFİKA EKİ

 

 

1- BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTÇİYE AİT BİLGİLER

 

Adı Soyadı

TC Kimlik No/Vergi No1

Baba Adı

Doğum Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sadece Tüzel kişilikler için vergi no yazılır.

 

2-AÇIK ALANDA İYİ TARIM UYGULAMALARI YAPILAN MEYVE SEBZE ALANLARI (2)

 

İli

İlçesi

Bucak

Köyü/

Mah.

Belge Tipi

(Tapu/

Keşif )

Ada

No

Parsel

No

Sertifikalandırılan Alan (dekar)

Yetiştirilen Ürün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Çiftçinin 2013 üretim sezonuna ait ÇKS belgesi dikkate alınarak doldurulur.

 

               

3- ÖRTÜ ALTINDA İYİ TARIM UYGULAMALARI YAPILAN ALANLAR (3)

 

İli

İlçesi

Bucak

Köyü/

Mah.

Belge Tipi

(Tapu/

Keşif)

Ada

No

Parsel

No

Örtü Altı Kayıt No

Sertifikalandırılan Alan (dekar)

Yetiştirilen Ürün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Çiftçinin 2013 üretim sezonuna ait ÇKS belgesi ile birlikte ÖKS belgesi (Ek-6) dikkate alınarak tanzim edilir.

 

3- YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ

                ………………………..................…………... (Yetkilendirilmiş Kuruluş Adı)  olarak yukarıda kimlik bilgileri bulunan çiftçinin;  .……….. da meyve sebze üretim alanında, ……………... da örtü altında olmak üzere toplam ………….dekar tarım arazisinde 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerince 2013 yılında bireysel4/grup4 sertifikasyon seçeneklerinde iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunduğunu tasdik ederiz.

                İş bu belge ………………… tarihli ve …………………… nolu İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasının eki olarak tanzim edilmiştir.

                     …../…../2014

               Sertifikayı Düzenleyen

      Yetkilendirilmiş Kuruluş Yetkilisi

                      (Adı Soyadı/ Kaşe ve İmza)

 

 

 

 

(4) Uygun olmayan seçeneğin üzerini çiziniz