Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

..................................İl Müdürlüğü

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ

BAYİ İZİN BELGESİ

 

 

 

 

FOTOĞRAF

 

 

 

 

 

Belge Numarası:……………                                                            Tarihi:   ...../…../...…….

 

BAYİNİN

Adı ve Soyadı                           :

Öğrenim Durumu                      :

Okul                            :

Bölüm                          :

Mezuniyet Tarihi           :

 

Ticari Unvanı                            :

            

BAYİNİN BULUNDUĞU

İl                                             :

İlçe                                          :

Adres                                      :

 

Veriliş Tarihi ve Sebebi  :

 

 

            11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18 inci ve 19 uncu maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, bu belgenin arkasında yazılan hususları kabul eden ve yukarıda bilgileri bulunan.................................................. Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesi verilmiştir. 

            

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                     İl Müdürü


Ek-1 (arka yüz)

 

 

 

 

BAYİNİN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU HUSUSLAR

  

1-Bitki koruma ürünlerinin perakende satışına nezaret edeceğimi,

2-Bitki koruma ürünlerini gezici olarak satmayacağımı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onayı bulunmayan, sahte ve kaçak bitki koruma ürünleri ile etiketsiz ve kullanma süresi geçmiş bitki koruma ürünlerini işyerimde bulundurmayacağımı ve satmayacağımı,

3-Bitki koruma ürünlerini reçetesiz veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen şartlar dışında satmayacağımı,

4-Bitki koruma ürünlerinin orjinal ambalajlarını bozmayacağımı ve açık olarak satmayacağımı,

5-Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağımı,

6-Kontrol görevlileri tarafından istenilen bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak temin edeceğimi, istenilen çeşit ve miktarda bitki koruma ürünü numunesi vereceğimi,

7- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin almış bayi, toptancı ve firmaların dışında herhangi bir yerden bitki koruma ürünü almayacağımı,

8- Bitki koruma ürünlerini satmaktan vazgeçtiğim takdirde, bir ay içerisinde yazılı olarak il müdürlüğüne bilgi vereceğimi,

9- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bitki koruma ürünleri hakkında bildirilecek bütün hususlara riayet edeceğimi,

kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Adı Soyadı

                                                                                                               Tarih

                                                                                                               İmza