Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

BİRDEN FAZLA AKTİF MADDE İHTİVA EDEN KARIŞIM HALDEKİ BİTKİ

KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI İÇİN

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 

 

1 – Karışımı teşkil eden aktif maddeler ruhsatlı ise;

 

a) Karışıma neden gerek duyulduğu, beklenen yararların ne olacağı,

b) Karışımın Pesticide Manuel veya EDAP'ta kayıtlı olup olmadığı,

c) Karışıma ait formülasyonun akut toksikolojik çalışmaları ve Bitki koruma ürününe ait Ürün

 

Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet) ve ayrıca;

          – Ruhsatı istenen etmen ve dozları,

          – Varsa ruhsatlı olduğu ülkeler, bitki, etmen ve kullanma dozları (g ai/ha veya g ai/hl),

          – Bitki ve ürünlerinde bıraktığı kalıntı,

          hakkında bilgi verilmelidir.

 

(Rezidü çalışmaları bitmiş ise, MD ve MD x iki kat dozda verilmeli, bu kısımda ayrıca kültür bitkisi ve fenolojik dönemi, uygulama dozu ve sayım, ilaçlamadan .......... gün sonraki kalıntı sonuçları, denemenin yürütüldüğü ülke ve yılı tamamlanmamış ise halen ne aşamada olduğu açıklanmalıdır.)

 

Eğer aktif maddeler o kültür bitkisinde ruhsatlı değilse;

          – PHI (Son ilaç – hasat) :.......gün,

          – Maksimum rezidü limiti (MRL):

 

Toleransının Codex, WHO/JMPR ya da firma önerisi mi olduğu belirtilmeli, toleransı belirlenen ülke var ise adı ve toleransı yazılmalıdır.

 

 

2 – Karışımı teşkil eden aktif maddeler ruhsatlı değil ise;

 

a) Her bir aktif madde için Ek – 6 'da belirtilen bilgi ve belgelere yer verilmeli,

b) Karışıma neden gerek duyulduğu, beklenen yararların ne olacağı,

c) Karışımın Pesticide Manuel veya EDAP'ta kayıtlı olup olmadığı,

ç) Karışıma ait formülasyonun akut toksikolojik çalışmaları ve Bitki koruma ürününe ait Ürün Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet).

 

 

3 – Karışımı teşkil eden maddelerden birisi ruhsatlı ise;

 

a) Ruhsatlı aktif madde için 1 inci maddede istenen bilgiler,

b) Ruhsatlı olmayan aktif madde için ise 2 nci maddede istenen bilgiler,