GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN EMSALDEN RUHSATLANDIRMASINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 

 

1 – Bakanlıktan alınmış Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesinin fotokopisi,

 

2 – Formülasyonun ticari adına göre, Bakanlık normuna uygun düzenlenmiş EK–6’nın Formülasyon İçin İstenen Belgeler kısmında yer alan bilgileri içeren spesifikasyon,

 

3 – Gizli reçete,

a) Formülasyon içeriği,

          – Aktif madde (Genel adı, safiyeti ve miktarı)

          – Dolgu ve yardımcı maddeler (kimyasal ve ticari adları, miktarı ve spesifikasyonlar)

b) Formülasyon için uygun ambalaj tipleri,

 

4 – Emsal alınan ilacın tavsiyelerinin yazıldığı bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması ambalajlanması ve etiketlenmesi ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış üç adet etiket örneği,

 

5 – Formülasyonda kullanılan teknik madde hakkında bilgiler (Formülasyonda kullanılacak aktif madde, daha önceden ruhsatlandırılmış olan aktif madde ile aynı üretim yerinden getirilecek ise istenen bilgiler yeni aktif madde için tekrar istenmez.)

a) Aktif maddenin genel adı,

b) Kimyasal adı,

c) Açık formülü,

ç) Kapalı formülü,

d) CAS numarası,

e) Molekül ağırlığı,

f) Teknik maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri,

          – Renk,

          – Koku,

          – Fiziksel hal,

          – Yoğunluk ya da özgül ağırlık,

          – Viskozite,

          – Suda ve solventlerde çözünürlük,

          – 20°C deki buhar basıncı,

          – Stabilite (oksidasyon ve termal),

          – Stabil kaldığı pH aralığı,

          – Depolama stabilitesi verileri (Test şartları ve prosedürü, her türlü fiziksel değişiklikler, aktif maddenin kantitatif analizi ve benzeri).

g) Patent durumu hakkında bilgi,

ğ) İmalatçı firmanın adı ve adresi,

h) Safiyeti (%),

ı) % 0.1 den fazla impuriteler, tayin ve teşhis yöntemleri, yurt içi ve yurt dışı referans laboratuarlarca analiz edilmiş hali ile ilgili kromotogramları.

 

6 – İthal ilaçlar için orijin firmanın muvafakat mektubu ve ilaca ait analiz sertifikası veya raporu,

 

7 – Aktif maddeyi ya da bitki koruma ürününü zararsız hale getiren her türlü yöntem,

 

8 – Kullanım, depolama, taşıma, yangın riskleri ile diğer tehlikelerin azaltılmasına ilişkin tavsiye edilen metotlar ve önlemler,

 

9 – Bitki koruma ürünün ve ambalajının imhasına ilişkin metotlar,

 

10–Kaza sonucu dökülme ya da sızıntı durumunda temizlemek amacıyla izlenecek prosedürler,

 

11–Yaralanma durumunda kişilere yapılacak ilkyardım ve tıbbi müdahale için yapılması gerekenler,

 

12- Güvenlik bilgi formu,

 

13- Biyolojik etkinlik deneme raporu.

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com