GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

..................................İl Müdürlüğü

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ

TOPTANCI İZİN BELGESİ

 

 

 

 

FOTOĞRAF

 

 

 

                              

Belge Numarası:……………                                                            Tarihi:   ...../…../...…….

 

TOPTANCININ

Adı ve Soyadı                           :

Öğrenim Durumu                      :

Okul                            :

Bölüm                          :

Mezuniyet Tarihi           :

 

Ticari Unvanı                            :

            

TOPTANCININ BULUNDUĞU

İl                                             :

İlçe                                          :

Adres                                      :

 

Veriliş Tarihi ve Sebebi  :

                           

 

 

            11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18 inci ve 19 uncu maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, bu belgenin arkasında yazılan hususları kabul eden ve yukarıda bilgileri bulunan............................................ Bitki Koruma Ürünleri Toptancı İzin Belgesi verilmiştir. 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                 İl Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2 (arka yüz)

 

 

 

TOPTANCININ UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU HUSUSLAR

  

1-Bitki koruma ürünlerini doğrudan doğruya çiftçilere veya tüketiciye perakende olarak satmayacağımı,

2-Bitki koruma ürünü alıp satmaya yetkili olmayan yerlere bitki koruma ürünü satmayacağımı, ancak bitki koruma ürünleri bayilerine bitki koruma ürünü satacağımı,

3-Bitki koruma ürünlerini gezici olarak satmayacağımı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onayı bulunmayan, sahte ve kaçak bitki koruma ürünleri ile etiketsiz ve kullanma süresi geçmiş bitki koruma ürünlerini işyerimde bulundurmayacağımı ve satmayacağımı,

4-Bitki koruma ürünlerinin orjinal ambalajlarını bozmayacağımı ve açık olarak satmayacağımı,

5-Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağımı,

6-Kontrol görevlileri tarafından istenilen bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak temin edeceğimi, istenilen çeşit ve miktarda bitki koruma ürünü numunesi vereceğimi,

7-Bitki koruma ürünlerini satmaktan vazgeçtiğim takdirde, bir ay içerisinde yazılı olarak il müdürlüğüne bilgi vereceğimi,

8-Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bitki koruma ürünleri hakkında bildirilecek bütün hususlara riayet edeceğimi,

kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Adı Soyadı

                                                                                                               Tarih

                                                                                                               İmza

 

 

 

 

 

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com