Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KALİTE KONTROL ANALİZ RAPORU

 

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

…………………………………………….

 

Analiz raporunun

No’su

 

Düzenleme tarihi

 

 

Kalite kontrol analizi yapılan bitki koruma ürününün

Adı

 

Aktif maddesi

 

Grubu

 

İmal / İthal

 

Firması

 

Bitki koruma ürünü numunesinin

Tutanak tarihi

 

Tutanak no’su

 

İmal tarihi

 

Şarj no’su

 

 

Analiz numunesini gönderen birim

 

Analiz emir yazısının

Tarihi

 

No’su

 

Analiz nedeni

 

ANALİZ SONUÇLARI

A) KİMYASAL

*Tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler

 

 

 

 

 

B) FİZİKSEL

*Tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler

 

 

 

 

                                              

ANALİZİ YAPANLAR

Bölüm Başkanı

Teknik Eleman

Teknik Eleman

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

 

 

TASDİK OLUNUR

…/…./…….

(İmza-Mühür)

Müdür

 

*

Bitki koruma ürününün formülasyonu dikkate alınarak buYönetmeliğin EK-4’ünde belirtilen özelliklerden EK-6 ve EK-7’de belirtilen ve yaptırım gerektiren özellikleri içeren değerlerdir.

**

Firmasınca sunulan ve Bakanlıkça uygun bulunan ruhsata esas spesifikasyonundaki değerlerdir.