Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI

 

 

 

Numunenin alındığı tarih                       :…../…../ 20..

Tutanak No                                            :…………….

 

(1) Bitki koruma ürünü numunesinin alındığı

İl Adı

 

 

İlçe Adı

 

 

 

 

(2) Bitki koruma ürünü numunesinin nereden alındığı

Bayi

Üretim Tesisi

Gümrük

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Bitki koruma ürünü numunesinin alındığı yerin adresi

 

(4) Bitki koruma ürünü numunesinin alınma nedeni

Piyasaya arz öncesi kontrol  amacıyla

Piyasa kontrol amacıyla

Şikayet kontrolü amacıyla

Diğer (kaçak, sahte vb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Numune alınan bitki koruma ürünü 

Adı         

 

 

Aktif maddesi

 

 

Grubu

 

 

Firması

 

 

 

İmal/ ithal

 

 

        İmal

 

 

        İthal

İmal tarihi

 

 

Şarj nosu

 

 

Miktarı    (kg/lt)    

 

 

Numunenin alındığı yerdeki mevcut miktarı (kg/lt)

 

 

 

Yukarıda yazılı bilgileri içeren bitki koruma ürünü, tetkik edilerek önceden açılmamış olduğu anlaşılan orijinal ambalajından, ………..…….. normal depolama şartlarına haiz yerden …./…./20… tarihinde usulüne uygun olarak heyetimizce alınan numuneler, polietilen torbalara konularak ağızları güvenlik mührü ile mühürlenmiştir.

Bu tutanak dört nüsha olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

 

 

NUMUNE ALMA HEYETİ

 

Numunenin alındığı yerdeki yetkili bayi/firma/şikayetçi/diğer

Numune Alma Heyeti

Adı ve Soyadı

                               İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza