Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ YEDİEMİN TUTANAĞI

 

 

 

Yediemin İşleminin Yapıldığı Tarih       :…../…../ 20..

Tutanak No                                            :…………….

 

(1) Yediemin İşleminin Yapıldığı

İl Adı

 

İlçe Adı

 

 

 

(2) Yediemin İşleminin Nerede Yapıldığı

Bayi

Üretim Tesisi

Gümrük

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Yediemin İşleminin Yapıldığı Yerin Adresi

 

 

 

(4) Yediemine Alınan Bitki Koruma Ürünü

Adı         

 

Aktif Maddesi

 

Grubu

 

Firması

 

İmal/ithal

 

İmal tarihi

 

Şarj No’su

 

Miktarı    (kg/lt)     

 

 

Yukarıda adı ve adresi yazılı işyerinde …/…./20…. tarihinde yapılan kontrolde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün …./…./………. tarih ve ……… sayılı kararı ile spesifikasyonuna uygun bulunmadığı bildirilen …………………………… isimli bitki koruma ürününden …………kg/l miktarında tespit edilip, yediemine alınarak ilgililere teslim edilmiştir.

 

YEDİEMİN İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREN HEYET

 

Numunenin alındığı yerdeki yetkili bayi/firma/şikayetçi

 

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza