Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

ORGANİK TARIM UYGUNLUK BELGESİ

 

Bu belge 2013 yılında hasada esas arazinin kontrolünü yapmış yetkilendirilmiş kuruluş tarafından çiftçiye verilen başvuruya esas Uygunluk Belgesidir. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılan kontrolde tamamen Yönetmelik hükümlerine uyulmuş arazilerde yer alan ürün listesi verilecektir. 

 

…………… İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE/İLÇE  MÜDÜRLÜĞÜNE

 

             Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2013/23) hükümleri gereğince, kuruluşumuza müracaat eden ve organik tarım destekleme ödemesine ilişkin  aşağıda bilgileri bulunan çiftçinin, Kuruluşumuzca kontrolünü yaptığımız arazilerinden tamamen Yönetmelik hükümlerine uyulmuş olan araziler aşağıda/ekte sunulmaktadır.

             Arz ederim. ..... /….../ 2014

 

                                                                                                                             Yetkilendirilmiş Kuruluş Adı            

                                                                                                                                       Kaşe ve İmza                                             

Adı ve Soyadı/Tüzel kişilik:

Vergi No/ TC Kimlik No   :

 

 

Not:

1- 2013 yılı kontrolünde Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamalar içeren arazi ve ürünler kesinlikle bu listeye dahil edilmeyecektir.

2-2013 yılı hasadına esas Geçiş ürünü-1 statüsünde yer alan arazi ve ürünler bu listeye dahil edilmeyecektir.

3-Aşağıdaki bilgiler yazı eki olarak verilir ise eklerin tümü yetkilendirilmiş kuruluşun imza ve kaşesini taşımalıdır.

 

İl             İlçe          Bucak/Köy              Ada no                    Parsel/Keşif no          Statüsü               Ürün