GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

SERTİFİKALI FİDAN / FİDE VE STANDART FİDAN BAŞVURU DİLEKÇESİ

VE

TAAHHÜTNAME

 

TARIM İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

------------------------

 

Adı ve Soyadı

 

T.C Kimlik No

 

Tel No

 

Adresi

 

 

11/5/2009 tarih ve 2009/14991 sayılı Bitkisel Üretim Faaliyetinde Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanan Çiftçilerin Desteklenmesine Dair Karar ile 2/11/2009 tarih ve 2009/15537 sayılı Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılması, Bitkisel Üretim Faaliyetinde Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımının Desteklenmesi ve Hayvancılığın Desteklenmesine Ilişkin Ekli Karar ve ilgili Tebliğ gereğince 2009 yılı sertifikalı fidan/fide ve/veya standart fidan kullanımı desteğinden yararlanmak için:

 

a) Bütün bilgi ve belgelerin gerçek olduğunu,

b) Askı icmallerini kontrol edeceğimi,

c) Askı süresi içinde itiraz etmediğim takdirde, kesinleşmiş bilgilerin doğruluğunu kabul edeceğimi,

ç) Bağ/bahçe tesisimi ekonomik olarak ürün verene kadar her yıl kontrol ettireceğimi,

d) Ekonomik verime başlamadan önce kapama bağ/bahçe tesisimi sökmeyeceğimi ve sökmek istediğimde bilgi vereceğimi,

e) Kiraya vermem veya satmam halinde bilgi vereceğimi,

f) Ödemeyi haksız aldığımın tespit edilmesi, ekonomik verime başlamadan önce bağ/bahçedeki fidanların mücbir sebep olmadığı halde ve bilgi vermeden tarafımca sökülmesi halinde, söz konusu ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde geri vereceğimi, beyan ve taahhüt eder, yapılacak ödemenin ÇKS’de kayıtlı olduğum yerdeki banka şubesine gönderilmesini arz ederim.

 

...../...../...........

                                                                                               

İmza

 

 

 

 

 

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com