Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

 

---------------------------- İl/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne

 

             2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” ve ilgili tebliğ gereğince 2013 yılı sertifikalı tohum kullanım desteklenmesinden yararlandırılmam ve ödeme ile ilgili hakediş belgemin ÇKS’de kayıtlı olduğum yerin bağlı bulunduğu banka şubesine gönderilmesi için gereğini arz ederim.

 

 

 

             Söz konusu ödemeyi karar ve tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 5488 sayılı Tarım Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.

 

 

.. /..... /20.....

 

 

 

Adı Soyadı

:

TC Kimlik No

:

Adresi

:

Telefon No

:

İmzası

: