Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

…..…. YILI ALAN BAZLI SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ ÖDEMESİ ÇİFTÇİ DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL 1)

 

 

 

İLİ          :

İLÇESİ  :

BUCAĞI:

KÖYÜ    :

 

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

TC Kimlik No

Vergi Kimlik No

Toplam Sertifikalı Tohumluk Kullanım Alanı (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların 2013/4463 sayılı 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ve bu kararın uygulama esaslarını belirleyen, Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 20.…/……) gereğince ödenmesi uygundur.

 

DÜZENLEYENLER

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

KONTROL EDEN

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

ONAYLAYAN

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

 

Ek-4

…..…. YILI ALAN BAZLI SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ ÖDEMESİ

KÖY DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL 2)

İLİ                         :

İLÇESİ                 :

Sıra No

Köyün Adı

Desteklemeden Yararlanan Toplam Çiftçi Sayısı

Desteklenen Toplam Alan (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

DÜZENLEYENLER

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

KONTROL EDEN

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

ONAYLAYAN

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

 

 

  

 

 

Ek-5

…..…. YILI ALAN BAZLI SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ ÖDEMESİ

İLÇE DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL 3)

İLİ             :

 

Sıra No

 

İlçenin Adı

Desteklemeden Yararlanan Toplam Çiftçi Sayısı

Desteklenen Toplam Alan (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

DÜZENLEYENLER

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

KONTROL EDEN

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

ONAYLAYAN

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :