GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ MÜRACAAT FORMU

 

Tarih :

 

Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşunun Adı:

Vergi No:

 

Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşunun Merkezinin Bulunduğu Adres:

 

 

Tel No:

Tohumluk Beyannamesi Verilen İller

 

 

 

----------------------------   İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü’ne

 

       Sertifikalı tohumluk üretimi yaparak 11/3/2013 tarihli ve  2013/4463 sayılı 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar  ve ilgili tebliğ kapsamında desteklemeden yararlanmak istiyorum. Desteklemeye konu edeceğim sertifikalı tohumlukları yurt içinde  üreteceğimi, ihraç etmeyeceğimi, kararname, tebliğ ve genelgede belirtilen tüm hususlara uyacağımı beyan eder,  karar ve tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığım destekleme ödemesinin tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim. ... /..... /20...

       Arz ederim. 

 

 

                                                                                                          Kuruluş yetkilisinin

                                                                                                              Adı Soyadı

                                                                                                                       İmza

       

                                                                                                                       Tarih  

 

                            

 

 

TOHUMLUK ÜRETİMİNİN YAPILACAĞI ARAZİ BİLGİLERİ

(Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları kendi arazilerinde yaptığı üretimler için dolduracaklardır.)

Sıra

No

İli

İlçesi

Bucak

Köyü

Belge Tipi

(Tapu/

Keşif)

Ada

No

Parsel

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Not: ÇKS bilgileri esas alınacaktır.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com