GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ TAAHHÜTNAMESİ

 

 

          Yem bitkileri desteklemesinden yararlanmak amacıyla 2013 yılı müracaat formunda belirttiğim parsel/parseller üzerinde tesis ettiğim/edeceğim çok yıllık yem bitkisi tesisini;

 

·        Destekleme şartlarına uygun olarak tesis ettiğimi/edeceğimi,

·        Tesisi mücbir sebepler (savaş, yangın, sel, deprem, arazi toplulaştırma, kamulaştırma, doğal afetler gibi) dışında yonca ve yapay çayır mera tesisi için dört yıl, korunga tesisi için 3 yıl boyunca bozmayacağımı,

·        Her türlü bakımını tekniğine uygun şekilde gerçekleştireceğimi,

·        Başka bir şahıs veya kuruluşa satmayacağımı,

·        Üretim alanı kiralık ise destekleme süreci boyunca kira sözleşmesini bozmayacağımı,   

·        Destekleme kapsamında uygulanan mevzuatta belirtilen bütün hususlara uyacağımı,

·        Taahhüdüme uymadığım takdirde 2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın” 15 inci maddesine göre, tarafıma ödenen destekleme miktarını yasal faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi,

 

          Taahhüt ediyorum.

 

 

 

 

 

 

Taahhüt eden

…/…/2013

Adı Soyadı

İmza

 

A D R E S :

 

 

 

 

 

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com