Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

AĞAÇLARINIZ HAREKETE GEÇMEDİMİ, GENEL BİR DURGUNLUK SOLGUNLUKMU VAR

 

Toprağı düzgün işlediniz, taban gübrelemenizi yaptınız, fakat ağaçlarınız bir türlü harekete geçmiyorsa, bitkilerinizde genel bir durgunluk, solgunluk varsa,

 

Toprağınızda bir problem vardır.

 

Toprağınız kireçlidir, sürekli taban gübrelemesinden dolayı, dolgu aktif maddeleri toprağınızın yapısını bozmuştur.

 

Topraktan uyguladığınız gübreler bağlanmıştır, bitkiniz kullanamıyordur.

 

Kireçten dolayı pH yükselmiştir, demir, fosfor ve fosfatlar bağlanmıştır. (Bakınız : FOSFATLAR)

 

Kılcal köklerin etrafını, kireç kaymak tabakası sarmıştır. Kökler ile gübreler arasına bir duvar örmüştür. Bitki yeterince gübreden faydalanamıyordur.

 

Hemen sırasıyla üç uygulamayı yapalım

 

1 2 3
İLK SULAMADA SULAMADAN BİR GÜN SONRA İKİNCİ SULAMADA
Booltex Dönüme (1.000 m2) 1 LT toprağa damla sulama veya salma sulama ile.
(Normal sulamanızı yapın son 20 dakikada Booltex verin, on dakika temiz su verin.)
Goldenmix® dönüme 200 gr yapraktan uygulama.

15 gün sonra ikinci uygulamayı yapın.
Complex dönüme
2 yaşına kadar fidanlarda 3,5 KG,
yetişkin ağaçlarda 7 KG
damla sulama veya salma sulama ile.
(Normal sulamanızı yapın son 20 dakikada Complex verin, on dakika temiz su verin.)
Toprağın pH sını düşürür,
kılcal köklerin etrafındaki kireç tabakasını yok eder
Bitkinin besin ihtiyacını karşılar, bitkinin öz suyunu hızlandırır.
Bitkiyi kökler vasıtasıyla besin arayışına teşvik eder.
Toprağın yapısını düzeltir.
Bitkinin organik gübre ihtiyacını karşılar.

 

Bu üç uygulama yapıldığında, yüzde doksan bitki besin noksanlıkları gözükmez.

 

BOOLTEX KİREÇ ÇÖZÜCÜ PH DÜŞÜRÜCÜÜ

 

• Toprak kirecini, kalsiyuma çeviren tek ürün.

• Topraktan uygulanabilen mükemmel bir pH düşürücüdür.

• İlaçlama suyunda ve toprakta bulunan kireci bitki tarafından alınabilir kalsiyuma çevirir.

• Kireçli suların pH ‘ sını düşürür, kireci giderir.

• Toprakta buluna kirecin bağlamış olduğu demir, çinko ve fosfatların bitki tarafından alınmasını sağlar.

• Kireçli su ile kullanılan zirai ilaçların parçalanmasını ve bozulmasını önler.

• Damlama sulama borularındaki meme tıkanıklığı açar.

 

GOLDENMIX®  Bitki Besini 

Bilinçli çiftçinin tutkusu

 

bitki beslemede her zaman önde olan goldenmıx®, tam bir bitki besinidir.

 

Çok Amaçlı Bitki Besin Kompleksi

• Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar.

• Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.

• Çiçeklenmeyi ve döl tutumunu arttırır.

• Bitkinin özsuyunu hızlandırır.

• Bitki bünyesindeki reaksiyonları organize eder.

• Bitkinin mineral ve organik madde ihtiyacını karşılar.

• Kök oluşumunu arttırır.

• Kötü hava koşullarına dayanıklılık sağlar.

• Her türlü zirai ilaçlarla karıştırılabilir.

 

Daha Kaliteli Ve Bol Ürün İçin Goldenmıx® Bitki Besini Yeter

 

 

COMPLEX ORGANİK Damla sulama, salma sulama gübresi

 

• Bitki özü olduğu için toprağın doğal yapısını bozmaz.

• Toprak organik maddece zenginleşir.

• Mikro organizmaları harekete geçirir.

• İçindeki iz elementler organik maddelerle şelatlanır.

• Biyolojik aktiviteyi artar.

• Toprağı kabartır, kök gelişmesini artırır.

• Verim ve kaliteyi yükseltir.

• Toprakta kalıntı bırakmaz.

Did mobilization tree, Wilt Is there a general stagnation

 

Ground your operating properly, you have done your base fertilization, but the trees are not now a kind of movement, a general stagnation in your plants, if you wilt,

 

There is a problem with your land.

 

Your soil is chalky, due to the continuous base fertilization, filling actives quashed the structure of your soil.

Soil applied fertilizers that are connected, not use your plants.

PH is increased because of the lime, iron is bound to phosphorus and phosphate. (See: phosphates)

Lateral root of the surroundings, is yellow and lime layer. A wall between the roots and has e.g. fertilizers. Benefit from the fertilizer plant is not enough.

 

Just let three applications respectively

1 2 3 FIRST ONE DAY IN IRRIGATION WATER SONRAİKİNC the sulamadabooltex Turning to (1.000 m2) 1 LT soil with drip irrigation or release.

(The data in the last 20 minutes Booltex do your normal watering, give clean water for ten minutes.) Goldenmix® turning applications from 200 g of leaves.

 

15 days after the second application yapın.complex acres

Until 2 years of age in nursery 3.5 KG,

adult trees in 7 KG

keel with drip irrigation or watering.

(Complex data structure in the last 20 minutes of your regular watering, give clean water for ten minutes.) Lowers the pH of the soil,

No lime layer around the capillary roots meet the nutritional needs of quinine ederbit accelerates the plant's sap.

Encouraged to seek food through plant roots do eder.toprag correct.

Meet the need for organic fertilizer plant.

When this is done three practices, ninety percent of plant nutrient deficiencies do not appear.

 

BOOLTEX LIME REMOVER pH reducer

 

• Soil lime, calcium converts the single product.

• It is an excellent soil pH reducer can be applied.

• Spraying water and lime in the soil can be taken by the plant converts calcium.

• Lime juice pH 's lowers the addresses of lime.

• Connect the lime which was found in the soil of iron, zinc and phosphate allow the taking by the plant.

• Lime is used to prevent the degradation of pesticides with water and distortion.

• Turn the nozzle blockage in drip irrigation pipe.

 

 

GOLDENMIX® of Plant Nutrition

Conscious farmer's passion

 

plant nutrition is always ahead of the goldenmıx® is a complete plant food.

 

Complex Multi-Purpose Plant Food

• The plant provides smooth and balanced nutrition.

• alluring fruit, bright, colorful, large, durable, hard, heavy, enables them to be tasty and fragrant.

• Increases the flowering and reproductive behavior.

• Accelerates the plant's sap.

• Organizes reaction in the plant.

• The plant's mineral and organic material meets the requirements.

• Improves root formation.

• Provides resistance to bad weather conditions.

• Any mixed with pesticides.

 

More Goldenmıx® Nutrient quality and plentiful enough for Products

 

 

ORGANIC COMPLEX drip irrigation, flood irrigation fertilizer

 

• It does not disrupt the natural structure of the soil because the plant extract.

• Soil is rich in organic matter.

• Micro-organisms are mobilized.

• Contents of trace elements are chelated with organic matter.

• increased biological activity.

• Soil is the boss, improves root development.

• Yield and quality upgrades.

• Does not leave residue in the soil.