GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

 

Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme Ve Gelişme: Hayat Döngüsü

 

E- ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE ÜREME :

 

1- Bitkilerin Sınıflandırılması :

Bitkiler, üreme organı olan çiçeğinin ve tohumunun bulunup bulunmamasına göre çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olarak iki grupta incelenir.

Üreme organı denilen çiçeği ve tohumu bulunan bitkilere çiçekli bitkiler denir.

Üreme organı denilen çiçeği ve tohumu bulunmayan bitkilere çiçeksiz bitkiler denir.

Çiçekli bitkiler; kök, gövde, yaprak, çiçek olmak üzere 4 kısımdan oluşur.

 

BİTKİLER

 

Çiçekli Bitkiler Çiçeksiz Bitkiler

 

Açık Tohumlular Kapalı tohumlular Damarlı Çiçeksiz Damarlı Çiçeksiz

Bitkiler Bitkiler

Tek Çift (Eğrelti Otu) (Karayosunu)

Çenekliler Çenekliler

(Mısır, Buğday) (Fasulye, Nohut)

 

2- Çiçek ve Kısımları :

Çiçekli bitkilerin üreme organı olan, renkli, güzel kokulu ve görünüşlü organa çiçek denir. (Ters lale = ağlayan gelin, gül, çiğdem, zambak, gelincik, menekşe). Bütün çiçekler farklı renk, şekil ve kokuda olmalarına rağmen çiçeklerin temel kısımları birbirlerine benzer.

Çiçekte; çiçek sapı, çiçek tablası, çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organ gibi kısımlar bulunur.

Tam bir çiçek, çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ, dişi organ olmak üzere dört kısımdan oluşur.

 

Çiçek Sapı :

Çiçeği dala ya da gövdeye bağlayan ve su ile besin maddelerinin taşınmasını sağlayan kısımdır. Çiçek sapında odun ve soymuk boruları bulunur.

 

Çiçek Tablası :

Çiçeğin diğer kısımlarını üzerinde taşıyan yapıdır.

 

a) Çiçeğin Kısımları :

Tam bir çiçek çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organ olmak üzere dört kısımdan oluşur.

1- Çanak Yaprak :

Çiçeğin en dış kısmında bulunan yeşil renkli yapraklardır. Çanak yapraklar, (çiçek tomurcuk halinde iken) çiçeğin diğer kısımlarını dış etkilere karşı korur ve fotosentez yaparak besin üretir. (Çiçeklerde genelde çanak yapraklar 5 tanedir).

 

2- Taç Yaprak :

Çiçeğin renkli, güzel kokulu ve görünüşlü olan kısmıdır. Taç yaprakların dip kısımlarında bal özü sıvısı (salgısı) salgılanır. Bal özü salgısı güzel kokulu olduğu için ve de taç yapraklar renkli ve güzel görünüşlü olduğu için böceklerin ilgisini çekerler ve tozlaşmaya yardımcı olurlar.

 

3- Erkek Organ :

Taç yaprakların arasında, dişi organın etrafına dizilmiş halde olan çok sayıdaki organdır. Erkek organ sapçık (ipçik) ve başçık olarak iki kısımdan oluşur.

Sapçıklar, başçıkları tutar, başçıkları çiçeğe bağlar ve her sapçıkta bir başçık bulunur.

Başçıkta polen keseleri bulunur. Polen keselerinin içinde polenler yani çiçek tozları, çiçek tozlarının yani polenlerin içinde de erkek üreme hücreleri olan sperm hücreleri bulunur. Polenler olgunlaşınca polen keseleri çatlar ve polenler etrafa yayılırlar.

(Polen keselerinde bulunan polen-üreme- ana hücreleri mayoz bölünme geçirerek polenleri oluşturur).

 

4- Dişi Organ :

Çiçeğin ortasında bulunan, vazoya benzeyen ve genelde bir tane olan organdır. Dişi organ; dişicik tepesi, dişicik borusu ve yumurtalık olarak üç kısımdan oluşur.

 

a) Dişicik Tepesi :

Dişi organın en uç kısmıdır. Dişicik tepesi yapışkan ve nemli bir sıvı salgılar. Bu sıvı çiçek tozlarını yani polenler tutarak polenlerin burada çimlenmesini sağlar.

b) Dişicik Borusu :

Dişicik tepesini yumurtalığa bağlayan borudur. Dişicik tepesinde çimlenen polenleri yumurtalığa taşır.

c) Yumurtalık (Ovaryum) :

Dişi organın en alt kısmındaki şişkinleşmiş bölümdür. Yumurtalıkta tohum taslağı bulunur. Tohum taslağının içinde dişi üreme hücreleri olan yumurta hücreleri vardır.

 

3- Çiçek Çeşitleri :

Çiçekler, erkek organ ve dişi organın bulunup bulunmamasına göre iki çeşittir.

 

a) Tam Çiçek (Bir Evcikli Çiçek=Erselik Çiçek) :

Bir çiçekte erkek organ ve dişi organ ile birlikte taç ve çanak yapraklar da bulunuyorsa böyle çiçeklere tam çiçek denir.

 

Örnek : Gül, papatya, elma, bezelye, kestane, fındık.

 

b) Eksik Çiçek (İki Evcikli Çiçek) :

Bir çiçekte erkek ve dişi organdan sadece bir tanesi bulunuyorsa böyle çiçeklere eksik çiçek denir.

• Çiçekte sadece erkek organ varsa bu çiçeğe erkek çiçek (taş fırın) denir.

• Çiçekte sadece dişi organ varsa bu çiçeğe dişi çiçek (light) denir.

 

4- Çiçekli Bitkilerde Tozlaşma ve Döllenme :

Bitkilerde tohum ve meyvenin oluşabilmesi için tozlaşma ve döllenme olmak üzere iki olayın gerçekleşmesi gerekir.

 

a) Tozlaşma :

Erkek organın başçığındaki polenlerin (çiçek tozlarının) dişi organın dişicik tepesine taşınmasına tozlaşma denir. Tozlaşma su, rüzgar, kuşlar, böcekler, insanlar sayesinde gerçekleşir. (Bataklık ve su bitkilerinde su sayesinde gerçekleşir).

Tozlaşma olayı aynı tür bitkiler arasında gerçekleşir. Dişi organın dişicik tepesi, farklı bitki türlerinin polenlerinin yumurtalığa girmesini önler. (Laleden lale oluşmasının sebebi budur).

 

b) Döllenme :

Tozlaşma ile dişicik tepesine gelen polenler, dişicik tepesi tarafından salgılanan yapışkan sıvı ile tutulur ve polenler burada çimlenirler. Çimlenen polenler yani çiçek tozları çatlar ve erkek üreme hücreleri yani sperm hücreleri açığa çıkar. Açığa çıkan erkek üreme hücreleri (nin çekirdekleri) (nden biri yumurtalığa doğru hareket ederek polen tüpünü oluşturur) dişicik borusundan geçerek yumurtalıktaki tohum taslağına gelir.

 

Yumurtalıkta dişi üreme hücresi olan yumurta hücrelerinin çekirdeği ile erkek üreme hücresi olan sperm hücrelerinin çekirdeğinin birleşmesine döllenme denir. Döllenme sonucu oluşan döllenmiş yumurta hücresine zigot denir.

 

Zigot, bitkinin en küçük yani tek hücreli halidir. Oluşan zigot gelişerek (sürekli mitoz bölünme geçirerek) embriyo denilen bitkinin (canlının) ilk taslağını, modelini oluşturur. (Embriyo bitkinin kök, gövde, yaprak gibi kısımlarının taslağını, modelini bulundurur ve bu yapıların oluşmasını sağlar).

 

Döllenme sonucu tohum taslağı gelişerek tohumu, tohumun içinde bulunduğu yumurtalık ta gelişerek meyveyi oluşturur.

 

5- Çiçekli Bitki Çeşitleri :

Çiçekli bitkiler, açık tohumlular ve kapalı tohumlular olarak iki grupta incelenirler.

 

a) Açık Tohumlular :

Tohumları açıkta gelişen, meyve yaprakları tarafından örtülmeyen bitkilerdir.

Örnek : Çam, ladin, köknar, sedir. (Genelde meyvesiz ağaçlar).

 

b) Kapalı Tohumlular :

Tohumları meyve yaprakları tarafından örtülmüş olan bitkilerdir. Kapalı tohumlular, tohumlarındaki çenek sayısına göre tek çenekli ve çift çenekli bitkiler olarak iki grupta incelenirler.

 

1- Tek Çenekliler :

Tohumunda tek çenek olan genelde otsu, tek yıllık bitkilerdir.

 

Tek Çenekli Bitkilerin Özellikleri :

1- Otsu bitkilerdir.

2- Saçak köklüdürler.

3- Kambiyum dokuları yoktur. Bu nedenle enine büyümezler.

4- İletim boruları düzensizdir.

5- Yaprakları paralel damarlıdır.

6- Yaprakları ince ve şerit şekillidir.

7- Yaprak sapı yoktur.

8- Çiçek sayıları 3 veya 6 nın katları şeklindedir.

Örnek : Otlar, tahıllar, sebzeler, çiçekler.

 

2- Çift Çenekliler :

Tohumunda çift çenek olan bitkilerdir.

 

Çift Çenekli Bitkilerin Özellikleri :

1- Genelde odunsu bitkilerdir.

2- Kazık köklüdürler.

3- Kambiyum dokuları bulunur. Bu nedenle enine büyüyebilirler.

4- İletim boruları düzenlidir.

5- Yaprakları tüysü (ağ) damarlıdır.

6- Yaprakları geniş ve parçalı şekillidir.

7- Yaprak sapı bulunur.

8- Çiçek sayıları 4 veya 5 in katları şeklindedir.

Örnek : Bütün meyve ağaçları, fasulye, nohut, mercimek, bezelye.

 

F- TOHUMDAN FİDANA :

Bitkilerde tohum ve meyvenin oluşabilmesi için tozlaşma ve döllenme olaylarının gerçekleşmesi gerekir.

 

1- Tohum :

Dişi organın yumurtalığında bulunan, embriyo, çenek (besin deposu=endosperm) ve koruyucu kabuktan oluşan ve çimlenerek yeni bir bitkiyi meydana getiren yapıya tohum denir.

Tozlaşma ve döllenme olayları sonucunda dişi organın yumurtalığındaki tohum taslağında zigot oluşur. Oluşan zigot sürekli bölünerek gelişir ve embriyo denilen bitki taslağını oluşturur. Embriyo oluştuktan sonra etrafında koruyucu kabuk oluşur ve kabuğun içinde besin depo edilir.

 

Bitkilerde oluşan tohumların sayısı, şekli ve büyüklüğü farklı olabilir. Bunun nedeni bitkilerin bulundukları ortama, çevre şartlarına uyum sağlama şanslarını arttırmak ve nesillerinin devam etmesini sağlamaktır.

 

a) Tohumun Özellikleri :

1- Canlıdır.

2- Az miktarda su bulundurur.

3- İçinde embriyo olduğu için bitkinin bütün özelliklerini taşır.

4- Uygun şartlarda çimlenebilir.

5- Çimleninceye kadar besin üretemez yani fotosentez yapamaz.

6- Çimleninceye kadar çeneklerdeki besinlerle beslenir.

 

b) Tohumun Kısımları :

 

1- Embriyo :

Bitkinin kök, gövde, yaprak gibi kısımlarının oluşmasını sağlayan bitki taslağıdır.

 

2- Çenek (Besin Deposu = Endosperm = Besi Doku) :

Koruyucu kabuğun içinde, embriyonun etrafında, embriyonun besin ihtiyacını karşılayabilmesi için besin depo edilen kısımdır. Tohum çimleninceye yani bitki fotosentez yapıncaya kadar embriyo besin ihtiyacını çeneklerden karşılar.

Besi doku hücrelerinde bitkinin türüne göre karbonhidrat, protein ve yağ gibi besin maddeleri depolanır.

 

3- Koruyucu Kabuk :

Embriyonun etrafında bulunan ve embriyoyu dış etkilere karşı koruyan yapıdır.

 

c) Tohumun Çimlenmesi :

Tohumdaki embriyonun uygun şartlarda bitkinin kök, gövde ve yaprak gibi kısımlarını oluşturmaya başlamasına çimlenme denir. Çimlenmenin gerçekleşebilmesi için su (nem), sıcaklık ve oksijenin yeterli miktarda olması gerekir.

 

Su, sıcaklık ve oksijen yeterli miktarda ise (embriyo gelişerek) tohumun koruyucu kabuğu çatlar ve çimlenme başlar. Çimlenme sırasında tohumdaki embriyo sürekli büyür ve gelişir. Embriyo gelişirken ihtiyacı olan besini etrafındaki çeneklerden karşılar.

 

Tohumun çimlenebilmesi için sıcaklığın yeteri miktarda olması gerekir. Düşük veya yüksek sıcaklıklarda çimlenme süresi çok uzar, çimlenme yavaşlar. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda (0 0C – 35 0C nin dışında) ise çimlenme gerçekleşmez. Çimlenmenin gerçekleşebilmesi için sıcaklık 18 – 25 0C civarında olmalıdır. Bu nedenle ekim için en uygun mevsim ilkbahardır.

 

Tohumun çimlenebilmesi için suyun yeterli miktarda olması gerekir. Fazla veya az suda çimlenme gerçekleşmez veya yavaş gerçekleşir. Tohumun çimlenmesi için gerekli olan su çimlenme sonucu oluşan bitkinin büyümesi için de gereklidir.

Çimlenme tamamlanınca bitkinin kök, gövde ve yaprakları oluşur.

Tohum çimleninceye kadar besin üretemez yani fotosentez yapamaz (yaprakları olmadığı için). Çimlenme sonucu bitkinin yaprakları oluştuğu için fotosentez yaparak kendi besinini kendisi üretir. (Fotosentez yaptığı andan itibaren çeneklerdeki besini kullanmayacağı için çenekler atılır).

 

Bitkinin fotosentez yapabilmesi için su, karbondioksit gazı, sıcaklık ve ışık enerjisine yani güneş ışığına ihtiyaç duyar. Bu nedenle bitkinin büyümesi için su, karbondioksit gazı, ışık, sıcaklık ve oksijen gazı (solunum yaparken) gereklidir.

 

Tohum çimlenirken fotosentez yapamadığı için toprağa, güneş ışığına ve karbondioksit gazına ihtiyaç duymaz. (Çimlenirken sadece solunum yaptığı için kuru ağırlığı azalır).

 

NOT :

1- Bitkilerin çimlenmesi ve büyümesi için gerekli olan şartlardan biri olan sıcaklık

seralarda kontrol altında tutulabilir. Bu nedenle mevsimlere özgü sebze ve meyveler mevsimi dışında da üretilebilir. Seralarda en düşük sıcaklık 100C, en yüksek sıcaklık 320C dir.

2- Bitkide çimlenme, büyüme ve gelişme için sıcaklık gereklidir.

3- Biber bitkisi için;

• Çimlenme sıcaklığı → 150C

• Büyüme sıcaklığı → 18 – 200C

• Olgun bitki sıcaklığı → 250C

 

d) Tohumun Etrafa Yayılması :

Çimlenme sonucu bitkilerin oluşmasını sağlayan tohumlar su, rüzgâr, insanlar, hayvanlar (tarafından yenilerek veya hayvanlara yapışarak) ve meyveler sayesinde etrafa yayılarak uygun şartlarda çimlenirler ve yeni bir bitkiyi oluştururlar.

• Yenilen meyve çekirdeklerinin etrafa atılması.

• Bazı dikenli meyvelerin hayvanların tüyüne takılarak taşınması.

• Bataklık ve su bitkilerinde su yoluyla tohumun taşınması.

• Tohum ve meyve hayvanlar için besin kaynağıdır. Hayvanlar tarafından yenilen meyvelerin çekirdekleri veya tohumları dışkı yoluyla uzak bölgelere taşınarak onların etrafa yayılması sağlanır.

 

Örnek : • Akçaağaç tohumları helikopter pervanesi gibi dönerek düşer ve yayılır.

• Atkestanesinin yeşil renkli dikenli meyveleri içindeki tohumlar olgunlaşınca meyve düşer ve içindeki tohum yayılmış olur.

• Karahindiba bitkisinin tohumları rüzgârla etrafa yayılır.

• Böğürtlen kuşlar tarafından yenir ve tohumları kuşların dışkıları ile etrafa yayılır.

2- Meyve :

Döllenme sonucu dişi organın yumurtalığının büyüyerek etlenip sulanmasıyla oluşan yapıya meyve denir. Tohum, meyvenin içinde bulunur.

 

a) Meyve Çeşitleri :

 

1- Basit Meyve : Bir yumurtalığın etlenip sulanmasıyla oluşan meyvedir.

Örnek : Erik, kaysı, elma, armut, ayva.

2- Bileşik Meyve : Bir çok yumurtalığın etlenip gelişmesi ve bir araya

gelmesiyle oluşan meyvedir.

Örnek : Dut, böğürtlen, ahu dudu, çilek, mısır, nar, portakal.

3- Gerçek Meyve : Sadece yumurtalığın gelişmesiyle oluşan meyvedir.

Örnek : Kaysı, erik, kiraz, şeftali, çilek, böğürtlen.

4- Yalancı Meyve : Meyve oluşumuna yumurtalıkla birlikte taç yaprak

çanak yaprak ve çiçek sapı da katılıyorsa böyle meyvelere yalancı meyve denir.

Örnek : Elma, armut, ayva.

5- Kuru Meyve : Yapısında su miktarı az olan meyvedir.

Örnek : Ceviz, fındık, arpa, buğday, ayçiçeği.

 

Günlük hayatta sebze olarak bilinen bazı meyveler de bulunmaktadır. Domates, salatalık, biber, patlıcan gibi.

Bazı meyvelerin tohumları yenebilir ve bu tohumlar besin kaynağı olarak kullanılabilir. Kaysı, ceviz, fındık, arpa, buğday, ayçiçeği, mısır gibi meyvelerin tohumları yenebilir ve besin kaynağı olarak kullanılabilir.

 

 

NOT : 1- Bitkilerden elde edilen ürünler teknolojik gelişmelere bağlı olarak artmakta ve

çeşitlenmektedir.

• Fabrikalarda mısırdan un, yağ, konserve üretilmesi.

• Fabrikalarda domatesten salça, ketçap üretilmesi.

• Zeytinden yağ, ezme üretilmesi.

• Cevizden boya yapılması.

• Yüksük otu bitkisinden kalp ilacı yapılması.

 

3- Çiçekli Bitkilerde Hayat Döngüsü :

Bitkilerde insanlar ve hayvanlar gibi hayat döngüsü içindedir.

Çiçekli bitkilerde tozlaşma ile başlayıp döllenme, tohum oluşumu, meyve oluşumu, çimlenme, genç bitki oluşumu, büyüme, gelişme ve olgun bitkinin oluşması ile son bulan süreye hayat döngüsü denir.

Çiçekli bitkilerde hayat döngüsü tozlaşma ile başlar.

 

 

 

ÖRNEKLER :

 

1- Kış sonu toprağa ekilen domates tohumu baharda çimlenme sonucu filizlenir ve genç bitkiyi oluşturur. Bir süre sonra bitki çiçek açar, çiçek olgunlaşır ve sarı renkli bu çiçek döllenmeye hazır hale gelir. Polenlerin tozlaşma sayesinde dişi organa taşınmasıyla döllenme gerçekleşir ve zigot oluşur. Oluşan zigot gelişerek embriyoyu oluşturur. Oluşan embriyonun etrafında besin depo edilir ve koruyucu kabuk oluşur. Bu sayede tohum (domates çekirdeği) oluşur. Tohumun oluşmasından sonra domates çiçeğinin yaprakları dökülür ve dişi organın yumurtalığı gelişerek meyveyi oluşturur. Yeşil renkli olan küçük domatesler gelişimini tamamlayarak büyür. Büyüyen yeşil renkli domates bu andan itibaren olgunlaşarak kırmızı renkli olur.

 

2- Bezelye bitkisinde tozlaşma ve döllenme sonucunda tohum ve meyve oluşur. Bezelye bitkisinde tohum toprağa düşer ve uygun şartlarda çimlenir. Çimlenen bezelye bitkisinin önce kökü oluşur. Ardından bitkinin gövde ve yaprakları oluşur. Kök, gövde ve yaprakları oluşan bezelye bitkisinin çiçeği oluşur ve olgunlaşan bezelye bitkisi tekrar tozlaşma yaparak döllenir ve döllenme sonucu tohum ve ardından meyve oluşur.

 

4- Organik Tarım :

Toprak, su ve havayı kirletmeden çevreyi ve canlıların sağlığını koruyan tarımsal üretim yöntemine organik tarım denir.

Bitki yetiştiriciliğinde çevreye ve canlılara zarar vermeyen üretim yöntemleri tercih edilmelidir. Bu nedenle organik tarım yapılmalıdır. Organik tarımda amaç ürün miktarını arttırmak değil, temiz ve kaliteli gıda üretiminin sürekliliğini sağlamaktır.

Artan Dünya nüfusunun besin ihtiyacını karşılamak için tarımda yapay gübreler, kimyasal ilaçlar (hormonlar), katkı maddeleri ve tarım makineleri kullanılmaktadır. Bunun sonucu ise toprakta kimyasal maddeler birikmekte ve üretilen kalitesiz ürünler canlıların yaşamını tehdit etmektedir. Bunu önlemek organik tarım yapılmaktadır. Organik tarım yapılırken; organik gübreler kullanılır, sıralı ekim yapılır ve bitkilerin direnci arttırılır. Bu sayede toprak, su ve hava kirletilmeden besinler üretilir ve canlıların hayatı korunabilir. (İlk defa 1984 – 1985 yılında İzmir’de kuru incir ve kuru üzümde yapılmaya başlandı. Sonraları kuru kaysı ve fındık eklendi).

 

Organik Tarımın Amacı :

 

1- Toprağın yapısını korumak.

2- Çölleşmeyi önlemek.

3- Doğal bitki örtüsünü ve hayvanları korumak.

4- Tarımdan kaynaklanan her türlü kirliliği önlemek.

5- Toprak verimliliğini korumak.

6- Tarımsal ilaçların bitki, hayvan ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak.

7- Çok miktarda değil, yeterli ve kaliteli gıda üretmek.


 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com