Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

FLORA (DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ)

 

Flora

 

Bir bölgede doğal olarak yetişen bitkilerin tümü; bitey.

 

Flora teriminin bitki örtüsü teriminden farkı, bir bölgedeki bitki türlerinin sayısını içermesidir. Oysa bitki örtüsü, aynı bölgedeki bitki türlerinin toplu görünüşüdür.

 

Bu nedenle de bitki örtüsü zenginliği ile flora zenginliği birbirinden çok ayrı kavramlardır.

 

Bir bölge gür bir bitki örtüsüyle kaplıysa bitki örtüsü zengin, yetişen türleri çok çeşitliyse florası zengindir.

 

Belli bir yörenin florasını belirleyen etkenler toprak, iklim ve coğrafyadır.

 

Örneğin çöl bitkileri sıcak-kurak iklimde ve zayıf topraklarda yetişebilen türlerdir.

 

Denizin ortasındaki bir adada yetişen bitki türleri ise hiçbir zaman anakara ile aynı olamaz; kimi türler elenmiş, kimileri ise ana türden farklı görünümler kazanmıştır.

 

Dünyamız, "flora bölgeleri" adı verilen ve jeolojik çağlar boyunca oluşarak günümüze gelmiş

 

8 büyük bitki topluluğu bölgesine ayrılmıştır.

 

Türkiye, Akdeniz flora bölgesi içinde kalır.

 

Bugüne kadar incelenip tanımı yapılan türlerinin sayısı 9.000 dolayında olan zengin bir florası vardır.

 

Üç alt bölgeye ayrılır:

1) Batı ve Güney Anadolu'yu kapsayan Akdeniz Bölgesi,

2) İç ve Doğu Anadolu Bölgesi,

3) Karadeniz kıyı şeridini kapsayan Karadeniz Bölgesi.