GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

DÜNYA ÇÖLLEŞME VE KURAKLIK İLE MÜCADELE GÜNÜ - 17 HAZİRAN

 

Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre, çölleşme ve kuraklık yerküredeki 4 Milyar hektardan fazla alanı ve 110 ülkede yaşayan 1,2 milyar nüfusun yaşamını doğrudan tehdit etmektedir. Dünyamızın geleceği için tüm insanlığın ortaklaşa mücadele etmesini ve tedbirler almasını zorunlu kılan çölleşme ve kuraklık; toprağın verimliliğini azaltmakta, vejetasyonun bozulmasına yol açmakta, gıda üretimini azaltarak kıtlığa sebep olmakta, göçlere, anlaşmazlıklara ve savaşlara ortam hazırlamakta, iklim değişikliğine karşı arazinin dayanıklılığını azaltmakta, ekonomik kaynakların azalmasına ve daha birçok olumsuzluklarla insanlığı yüz yüze bırakmaktadır.

 

Genel ifadesi ile çölleşme, arazinin biyolojik çeşitlilik ve verimlilik kaybı, tarımsal, çayır ve mera alanları ile ormanlık alanların parçalanması ve bozulması sonucunda oluşan bir arazi bozulması olarak tanımlanmaktadır.

 

Birleşmiş Milletlerin 1977 deki Çölleşme Konferansı’nda kabul edilen Çölleşme ile Mücadele Eylem Planı’nın uygulanmasını izlemek üzere, 1992 yılında Birleşmiş Milletlerce Hükümetler arası Müzakere Komitesi oluşturuldu. Bu komitece hazırlanan Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 17 Haziran 1994 yılında kabul edilmiştir. Bu vesileyle 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü olarak muhtelif etkinliklerle kutlanmaktadır. 1996 yılında yürürlüğe giren Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine 2009 yılı itibariyle 193 ülke taraf olmuştur.

 

Ulusal ve Bölgesel Eylem programlarının hazırlanması Sözleşmeye taraf ülkelerin en önemli yükümlülüğüdür. Bu programların başlıca amaçları; ülkelerin çölleşme ve kuraklıkla ilgili önceliklerini tespit etmek, bölgesel çalışmalara katkıda bulunmak, işbirliği geliştirmek, kuraklık ve çölleşme konusunda kamuoyunun ilgisini artırmak, ülkelerin kalkınma plan ve stratejilerine entegre etmek, bu alandaki çalışmalara ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla sivil toplum örgütlerinin ve yerel halkın katılımını sağlamak ve bütün bu çalışmalar için finans kaynaklarını tahsis etmektedir.

 

Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi konum, iklim şartları ve çağlar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir mekân olması, topraklarımızı çölleşme ve kuraklığa hassas bir konuma getiren başlıca nedenlerdir.

 

Çölleşmenin, tarım alanlarımızdaki çoraklaşma, ormanlık ve mera alanlarımızdaki tür çeşitliliğinin ve doğal yapının bozulması, yanlış arazi kullanımı uygulamalarından kaynaklanan betonlaşma ve toprak kirliliğinin devam ediyor olması, birkaç yüz sene önce Orta Anadolu’yu kaplayan ormanların bugün olmaması, ülke topraklarımızın %86 lara varan kısmında erozyon ve toprak kaybının mevcut olması gibi gerçekler ülkemizin çölleşme riski yüksek olan bir kara parçası durumunda olduğunu ortaya koyan olgulardır.

 

Ülkemiz, 31 Ağustos 1998 tarihi itibarıyla Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine resmen taraf olmuş ve Sözleşme TBMM’de kabul edilerek 14 Şubat 1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Ülkemiz Sözleşmenin Kuzey Akdeniz Uygulama Eki’nde (Ek-4) yer almakta olup, bölgelerdeki diğer ülkelerle (Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya ve Fransa) işbirliği içerisinde başlatılan çalışmalara ve bölgesel bazdaki projelere katılmaya özen gösterilmektedir. Sözleşmenin ulusal düzeydeki Sekretarya hizmetleri ile uluslararası temas ve koordinatörlük görevi Bakanlığımızca sürdürülmektedir. Uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları ve sağlanan gelişmeleri yakından izleyen Bakanlığımız, bu amaçla Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü bünyesinde “Çölleşme ile Mücadele Şube Müdürlüğü” kurarak konuya verdiği önemi ortaya koymuştur.

 

Hazırlık çalışmalarına 1999 yılında başlanan ancak çeşitli nedenlerle tamamlanamayan Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı’na 2003 yılından itibaren hız kazandırılmıştır. Ulusal çalışmalarımızı yönlendirecek olan bu program, Toprak Bilimi Derneğinin öncülüğü ve Bakanlığımızın koordinatörlüğünde ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla ve hedeflendiği şekilde, 2004 yılının 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü vesilesiyle tüm kamuoyu ve ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve eleştirilerine sunulmuş ve 09.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Ülkemizdeki çölleşmeyi ve kuraklığı artırıcı faktörlerin ortadan kaldırılmasına veya azaltılmasına yönelik hedef ve stratejileri belirleyen Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programının uygulanmasında ve izlenmesinde, tüm kurum ve kuruluşlarımızla sivil toplum kuruluşlarımızın ve halkımızın güç birliği oluşturarak, işbirliği halinde ve ortak projelerle gerekli tedbirlerin alınması bu hedeflere ulaşmamızda en önemli husustur.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com