Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

MİLLİ PARKLARIMIZ
 

Aşağıdaki liste, Millî Parkların ilan yıllarına göre düzenlenmiş ve güncellenmiştir. 20.12.2008.

No

Millî Park

İl

İlanı

Alanı (ha)

Özellikleri

01

Yozgat Çamlığı Millî Parkı

Yozgat

1958

264,0

Tabii bitki ve hayvan toplulukları, kalıntı meşcereler, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

02

Karatepe-Aslantaş Millî Parkı

Osmaniye

1958

7715,0

Arkeolojik tarih öncesi kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

03

Kuşcenneti Millî Parkı

Balıkesir

1959

64,0

Zengin ve çeşitli kuş toplulukları, tabii bitki toplulukları, kuş gözlemleme mekanı, eğitim, turizm

04

Soğuksu Millî Parkı

Ankara

1959

1195,0

Tabii bitki toplulukları, önemli ve nadir kuş üreme mekanları (Kara akbaba), eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

05

Uludağ Millî Parkı

Bursa

1961

12677,0

Jeolojik yapı ve çok zengin tabii bitki toplulukları, dağ ve kış sporları, ekoturizm, kültürel zenginlik, alpin zon sulak alanları, alpin zon bitki ve hayvan türleri zenginliği, Mayer'in Orman Zonlarını tasnif ettiği dağ silsilesi, turizm, eğitim, zengin Osmanlı Türk (kuruluş dönemi, Anadolu-Balkan-Kafkas,vb...) kültürü, eğitim, sağlık turizmi başta olmak üzere son derece zengin turizm çeşitliliği...

06

Yedigöller Millî Parkı

Bolu

1965

2019,0

Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim, dağ ve orman sporları, ekoturizm, eğitim...

07

Spil Dağı Millî Parkı

Manisa

1968

5505,0

Jeolojik yapı zenginliği, tabii ve endemik bitki ve hayvan toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

08

Kızıldağ Millî Parkı

Isparta

1969

59400,0

Tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme eğlenme ve turizm

09

Kovada Gölü Millî Parkı

Isparta

1970

6534,0

Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

10

Güllük Dağı Millî Parkı (Termessos)

Antalya

1970

6702,0

Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm

11

Munzur Vadisi Millî Parkı

Tunceli

1971

42000,0

Jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, turizm çeşitliliği, eğitim

12

Beydağları (Olimpos) Sahil Millî Parkı

Antalya

1972

30969,0

Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim

13

Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı

Çanakkale

1973

33000,0

Türk ve dünya harp tarihi, şehidlikler, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim

14

Köprülü Kanyon Millî Parkı

Antalya

1973

36614,0

Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar, turizm, eğitim

15

Ilgaz Dağı Millî Parkı

Kastamonu

1976

1088,0

Tabii bitki toplulukları, kültürel zenginlik, dağ, orman ve kış sporları, manzara, dinlenme ve eğlenme, eğitim, turizm

16

Başkomutan Tarihî Millî Parkı

Afyon

1981

35500,0

İstiklal Harbi tarihi, kültürel değerler zenginliği, eğitim, turizm

17

Göreme Tarihî Millî Parkı

Nevşehir

1986

9572,0

Tarihi eski yerleşimler ‘yer altı şehirleri, kiliseler, şapeller" ve peri bacaları gibi jeolojik oluşumlar, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim

18

Altındere Vadisi Millî Parkı

Trabzon

1987

4800,0

Kültürel değerler, tarihi yapılar, ‘Sümela Manastırı’, tabii bitki toplulukları, manzara, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim

19

Boğazköy-Alacahöyük Tarihî Millî Parkı

Çorum

1988

2634,0

Arkeolojik kalıntılar, Hitit Devleti Merkezi, eğitim, turizm

20

Nemrut Dağı Millî Parkı

Adıyaman

1988

13850,0

Tarihi açık hava müzesi, güneşin gizemli doğuşunu seyir, turizm, eğitim

21

Beyşehir Gölü Millî Parkı

Konya

1993

88750,0

Göçmen kuşların göç güzergahı üzerinde bulunması, göl ve yakın çevresinin görülmeye değer üstün nitelikteki peyzaj güzellikleri ile göl ve içerisindeki çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 60 civarında adanın kuşlar için üreme, beslenme, yumurtlama ve güvenle kuluçka yapmasına imkân sağlaması, bu sebeple taşıdığı iyi bir barınak/sulak alan niteliği, potansiyel su sporlarına elverişli kıyıları, tür çeşitliliği çok fazla olan orman ekosistemi, Eflatun Pınarı, çok sayıdaki mağaraları, Eşrefoğlu Camisi gibi tarihi-kültürel zenginliği ve özellikle Selçuklu Dönemine ait kültürel kaynakları, millî parkın bazı önemli kaynak değer bileşenlerini oluşturmaktadır. Ayrıca tarihi kalıntılar ve tarihi eserler, camiler, hanlar, kervansaraylar, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, jeomorfolojik oluşumlar, çok değerli tabii bitki toplumları,zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler, güneşin gizemli batışını seyir, turizm, eğitim açısından önemli bir millî parktır.

22

Aladağlar Millî Parkı

Niğde, Adana, Kayseri

1994

54524,0

Jeomorfolojik yapı ile flora ve fauna zenginliği, dağcılık sporları, dağ, orman ve kış turizmi, eğitim, zengin su kaynakları

23

Altınbeşik Mağarası Millî Parkı

Antalya

1994

1156,0

Jeolojik ve jeomorfolojik oluşum zenginliği, mağara ekosistemleri, turizm, eğitim

24

Dilek Yarımadası

Aydın

1994

27675,0

Akdeniz’in en iyi korunan maki florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme ve eğlenme, turizm çeşitliliği, sulak alanlar

25

Hatila Vadisi Millî Parkı

Artvin

1994

16988,0

Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, tabii zengin orman ağacı türleri varlığı ile yaban hayatı zenginliği, dağ ve orman turizmi, eğitim

26

Honaz Dağı Millî Parkı

Denizli

1994

9219,0

Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, arkeolojik kalıntılar, Colossea (Honaz), endemik açıdan zengin bitki çeşitliliği, kültürel zenginlik, turizm merkezlerine yakınlık, dağ turizmi, ekoturizm, eğitim

27

Kaçkar Dağları Millî Parkı

Rize

1994

51550,0

İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı, tabii bitki ve yaban hayatı zenginliği, dağ, orman ve kış sporları, eğitim, turizm

28

Kazdağı Millî Parkı

Balıkesir

1994

21300,0

Bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği, turizm çeşitliliği, eğitim

29

Karagöl Sahara Millî Parkı

Artvin

1994

3766,0

Hidrografik yapı ve bitki örtüsü zenginliği, eğitim, orman ekosistemleri, ekoturizm, kültürel zenginlik

30

Saklıkent Millî Parkı

Muğla

1996

12390,0

Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik

31

Truva Tarihî Millî Parkı

Çanakkale

1996

13350,0

Tarihi kalıntılar, harp tarihi ve jeolojik yapı, turizm, eğitim, kültürel zenginlik

32

Marmaris Millî Parkı

Muğla

1996

33350,0

Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, nadir ekosistemler

33

Küre Dağları Millî Parkı

Kastamonu-Bartın

2000

37000,0

Doğal yaşlı ormanlar, nadir ekosistemler, biyolojik çeşitlilik, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, kültürel değer zenginlikleri ve arkeolojik kalıntılar, eğitim

34

Sarıkamış-Allahüekber Dağları Millî Parkı

Kars ve Erzurum

2004

22980,0

Tarihi kalıntılar, harp tarihi, doğal Sarıçam ormanları, tabii bitki toplulukları, dağ ve kar sporları, manzara, eğitim

35

Ağrı Dağı Millî Parkı

Iğdır - Ağrı

2004

87380,0

Kültürel değerler açısından zenginlik. Dünyada Alaska’daki meteor çukurundan sonra ikinci büyük göktaşı çukuru da milli park sınırları içerisindedir. Bitki ve hayvan varlığı açısından da oldukça zengindir.

36

Gala Gölü Millî Parkı

Edirne

2005

6090,0

Sulak saha, göl ve orman ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde barınan çeşitli canlı türlerini ihtiva etmesi, 130 kuş türünün varlığı, kuş göç yolları üzerinde bulunuuşu, nesli tehlikeye düşmüş veya nadir türleri, özellikle tepeli pelikan, çeltikçi ve küçük karabatak gibi nesli son derece azalmış türleri barındırması kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

37

Sultansazlığı Millî Parkı

Kayseri

2006

24529,0

Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem oluşu, nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin de yer aldığı 301 kuş türünün beslenme, barınma ve kuluçka alanı oluşu, Avrupa’da turna, filamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu, kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

38

İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı

Kırklareli

2007

3155,0

Avrupa ölçeğinde önem taşıyan; çok sınırlı yayılışa sahip, doğal yapısı korunabilmiş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan en önemli su basar (longos) ormanlara sahip olup, İğneada ve çevresinde farklı ekosistemler bulunmaktadır. Ekoturizm, dağ ve orman sporları, eğitim

39

Tek Tek Dağları Millî Parkı

Şanlıurfa

2007

19335,0

Bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, kültürel, tarihi ve arkeolojik özellikler açısından zenginlik, turizm, eğitim

40

Nene Hatun Tarihi Milli Parkı

Erzurum

2009