Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

AYVALIK ADALARI TABİAT PARKI

 

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı

 

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Bakanlar Kurulu Kararı ile 21 Nisan 1995 Tarih ve 22265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Tabiat Parkı ilan edilmiştir.

 

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 19 ada ve denizin bir bölümünü de içine alacak şekilde toplam 17.950 Hektar alandan oluşmaktadır.

 

Bu alanın 1.930 Hektarı Orman, 1.179 Hektarı Hazine Arazisi, 872 Hektarı özel mülkiyet ve 13.969 Hektarı denizdir.

 

2873 Sayılı Yasa gereği sahada yapılabilecek faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla Uzun Devreli Gelişme Planı hazırlanarak 12.02.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Tabiat Parkı içinde yer alan zeytinlik alanları, geleneksel yapı tarzı ile biçimlenen karakteristik yapı dokusu, tarihi alanlar bölgenin kültürel peyzaj zenginliğini göstermektedir.

 

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı alanı, Marmara ile Ege coğrafik bölgelerinin birleşme noktasında yer almakta olup, Balıkesir İli Ayvalık İlçesi sınırların da kalmaktadır.

 

Tabiat Parkının adını aldığı Ayvalık Balıkesir İli’ne bağlı, Ege Denizi kıyı bölgesinin kuzeyinde yer alan, koylar, körfezler ve adalar arasında bir yerleşimdir. Kuzeyinde Burhaniye, güneyinde Dikili, doğusunda Bergama yer alır. Ayvalık’ın çevresi kuzeyde Bezirgan Deresi, Gömeç ve Gümüşlü Yolu; güneyde Altınova; doğuda Sazanlık Deresi, Hisar ve Demirhan Boğazları, güneybatıda da Kaplan Dağlarının meydana getirdiği Sarımsak Yarımadası ile doğal olarak çevrelenmiştir.

 

Yukarıda da bahsi geçen ve Ayvalık’ı çevreleyen tepeler pek yüksek olmayan yüzey şekilleridir. Yerleşim genel olarak eğimin az olduğu düzlüklerde yoğundur. Ancak Çamlık kesimi ve dış mahallelerde yamaçlara yerleşim görülmektedir.

 

Ayvalık için “Adalar Kenti” denilmektedir. Cunda Adası hariç Ayvalık’a bağlı 22 adanın 19 adedi Tabiat Parkı içinde kalmaktadır. Adalarla kıyı şeklinin içe dönük görüntüsü birleşince bölge bir iç deniz gibi algılanmaktadır. Bu durum Ayvalık’ı korunaklı bir koy haline getirmektedir.

 

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı; Alibey Adası (Cunda), Pınar Adası (Mosko, Kılavuz), Çıplak Ada, Yellice Ada (Poyraz Ada), Güneş Adası, Maden Adası (Pirgos ), Kız Adası, Yumurta Adası, Balık Adası, Kara Ada, Hasır Adası, Küçükmaden Adası, Güvercin Adası, Maden Ada, Taşlı Ada (pileyit), Yelken Adası (Ayiy alo), Yalnız ada (Petago), Kara Adası, Yuvarlak Ada, Göz Adası (Kalamapulo), Yumurta Adarlarından oluşan 17.950 ha’lık Tabiat Koruma alanıdır. Kuzeyde Edremit Körfezi, Batıda Midilli Adası, Doğuda Ayvalık İlçesi ve Ege sahil çizgisi, Güneyde Midilli Kanalınca çevrili, Ege denizi içerisinde yer alır.

 

Tabiat Parkı alanının büyük bir kısmı denizel ekosistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabiat Parkı içindeki denizel ekosistemi açık deniz ve iç deniz alanları olarak iki bölümde incelemek mümkündür. İç deniz alanı Ayvalık Körfezinin Alibey Adasından itibaren anakaraya kadar olan kısmı içerir ve bu alan Ayvalık Limanını da kapsamaktadır.

 

Tarihi özellikler açısından değerlendirildiğinde, tarihi yapıların günümüz yapılarına nazaran doğal peyzaj elemanları ile ölçü, biçim, doku, malzeme, renk ve estetik yönden özgün bir tarz oluşturarak (Ayvalık evleri tanımı) görsel kaliteyi artırmaktadır.

 

Tarihi kiliseler, manastırlar, geleneksel mimarinin oluşturduğu eski kent dokuları ve geleneksel yaşam biçimini oluşturan taş evler (bugün genelde pansiyon ağırlıklı turizm amaçlı kullanılmakla birlikte) başlıca kültürel kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

 

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ekoturizm etkinliklerinin belirlenen esaslar çerçevesinde yapılabilmesi için yörede yaşayanlar arasından belirlenen adaylara, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın kaynak değerleri ve etkinlik esasları çerçevesinde 1 hafta eğitim verilmiş, yapılan sınav sonucunda 33 kişi ekoturizm yerel kılavuzluğu sertifikası almaya hak kazanmıştır.