Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

COMPLEX ORGANİK Damla sulama, salma sulama gübresi

 

Bitki özü olduğu için toprağın doğal yapısını bozmaz.

Toprak organik maddece zenginleşir.

Mikro organizmaları harekete geçirir.

İçindeki iz elementler organik maddelerle şelatlanır.

Biyolojik aktiviteyi artar.

Toprağı kabartır, kök gelişmesini artırır.

Verim ve kaliteyi yükseltir.

Toprakta kalıntı bırakmaz.

 

Meyve ağaçlarında bir sezon boyunca aralıklarla 80-100 dekar / kg kullanılır.

 

Complex Organik, Bitkinin doğal besin kaynağıdır. Bitki özü olduğu için toprağın doğal yapısını bozmaz. Complex Organik, Kimyasal olmadığı için toprakta kalıntı bırakmaz, toprağı organik tarıma hazırlar. Complex Organik gübresi Organik tarıma uygundur. Complex Organik, Damla sulama, salma sulama gübresi Mikro organizmaları harekete geçirir. Biyolojik canlanmanın verdiği etkiyle toprağın daha iyi havalanmasını sağlar. Organik maddesi  bol olan topraklar ilkbaharda erken ısınacakları için buralarda vejetasyon  periyodu uzamış olur. Organik tarım için en uygun zemini hazırlar. Yaprakların daha sağlıklı gelişmesini sağlar. Yaprak gübrelerinin daha etkin olmasını sağlar. Köklerin organik gelişimini hızlandırır. Complex Organik, bitkinin ve toprağın verimliliğini, direncini artırır.

 

Complex Organik Gübrenin Avantajları:
Ürünün kalitesini ve miktarını artırır.
Zararlı böceklere karşı bitkiye dayanıklılık verir.
Bitkinin büyümesini, çiçek açmasını ve meyve vermesini hızlandırır.
Toprak yapısını geliştirir ve dinlendirir.
Kök oluşumu ve gelişimini hızlandırır.
Besin elementlerinin bitki tarafından emilimini artırır.
Drenaj ve taban taşı oluşumunu engeller.

Complex Organik Gübrenin Fiziksel Yararları:

Toprağın daha tanecikli yapıya dönüştürür
Toprağın hava, su geçirgenliğini artırır
Toprağın daha havadar ve kabarık olmasını sağlar
Toprağın su tutma kapasitesini artırır
Bitkinin kuraklığa karşı direncini artırır
Daha az su ile daha verimli sulama sağlanır
Toprağın rengini koyulaştırır daha fazla güneş enerjisinin emilimini sağlar.
Bitkinin çiçek dökümünü engeller, döllenmeyi artırır.

Complex Organik Gübrenin Kimyasal Etkileri:
Toprağın PH‘ ını düzenler, asidik veya bazik toprakları nötrleştirir.
Toprağa uygulanan azotun bitkiye kademeli verilmesini sağlar.
Suda erimeyen kireci erir forma dönüştürür açığa çıkan karbondioksit fotosentezde kullanılır.
Topraktaki tuzu kök bölgesinden uzaklaştırır.
Topraktaki demirin bitkinin alabileceği forma dönüştürür.

Complex Organik Gübrenin Biyolojik Yararları:

Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla bitkinin büyümesi ve gelişmesi hızlanır.
Kök oluşumu ve gelişmesi hızlanır. Bitki daha fazla besini bünyesine alır meyve hacimleri ve kalitesi artar.
Bitkinin hayatta kalabilme şansını artırır.
Fotosentezi artırır. Klorofil, C vitamini, şeker, aminoasitler ve diğer önemli bileşenlerin oluşmasını teşvik eder.
Bitkinin soğuğa, sıcağa, kuraklığa ve fiziksel etkilere karşı dayanıklılığını artırır.
Böcek ve hastalıklara karşı direncini artırır.
Üründe Hücre duvarı kalınlığının artmasını sağlar. Böylece ürünün depolama süresi ve raf ömrünü uzatır.
Elde edilen ürün daha kaliteli olur. Dış görünüşleri daha göz alıcı ve besin değerleri daha yüksek olur.
Ürünün pazardaki değeri artar.

Complex Organik, Doğal organik yapısı nedeniyle kılcal kökler tarafından hızla bitki bünyesine alınır. Ve bitki tarafından hızla absorbe edilir. Complex Organik, Damla sulama, salma sulama gübresi, Doğal tatlı tadı sayesinde bitki tarafından rahatlıkla alınır. Bitki strese girmez. Organik tarım için gerekli toprak yapısını korur. Organik gübre olan Complex Organik bitkinin en hassas dönemi olan fide ve çiçek döneminden itibaren kullanılır. Fide ve çiçek döneminden itibaren kullanılmaya başlanan Complex Organik, Damla sulama, salma sulama gübresi bitkinin kuvvetli bir yapıya kavuşmasını Türkiyenin ilk organik gübresi sağlar. Daha kuvvetli olan bitki bütün olumsuz şartlara daha dayanıklı bir hale gelir. 

 

Complex Organik Damla sulama, salma sulama gübresi toprakların hava, su tutma ve ısı kapasitesi arttırır. Toprak taneciklerinin bir araya gelerek agregat oluşturmasını ve bunların dayanıklılığını sağlar. Meyve ve sebzelerin doğal tad verim ve kalitesini arttırır. 

 

Complex Organik, Bitkinin doğal besin ihtiyaçları olan mineralleri içerir.

 

Bitki köklerinin daha iyi gelişmesini sağlayıp beslenmeyi arttırır.  Sürgünlerin artmasını ve sağlıklı boylanmasını sağlar.  Yaprakların daha gür ve canlı olmasını sağlar. Complex Organik, Bitkinin organik yapısını güçlendirir. Organik tarımı destekler.

 

Complex Organik, Koyu renk, doğal tatlı tadı, organik yapısıyla toprağı daha çabuk ısındırıp besin maddelerinin daha çabuk bitki bünyesine geçişini sağlar.

Toprağın iyon değişim kapasitesini artırır. Toprağa tamponluk kazandırır. Toprağın su ve besin tutma kapasitesini artırır. Toprağın daha iyi havalanmasını sağlar. Toprağın kolay ufalanabilir hale gelmesini, böylece daha kolay işlenebilir olmasını sağlar. Toprak erozyonunu azaltır. Toprak pH’ sını olumlu etkiler. Toprak rengini koyulaştırır ve dolayısıyla toprak sıcaklığının artmasını sağlar. Toprağın organik yapısını korur.

 

Complex Organik, Bitki besin maddeleri kaynağı olarak görev yapar ve bunların yarayışlılıklarını artırır. Toprağın organik yapısını iyileştirir ve topraktaki biyolojik yaşamı destekler. Topraktaki organizmalar için besin ve enerji kaynağıdır. Organik tarım için gerekli bütün materyalleri hazırlar. Organik gübre ihtiyacını karşılar. Complex Organik,  siyaha kadar varan koyu kahve renkli oluşu, güneş ışınlarını daha iyi absorbe etmelerini ve bu suretle içinde bulundukları toprakların daha çabuk ve daha iyi ısınmalarını sağlar. Organik maddece zengin toprakların ısı kapasitelerinin daha yüksek olacağını gösterir. Yağıştan veya sulamadan sonra organik maddece zengin topraklar daha erken işlenebilirler ve tava gelirler. Complex Organik organik gübre, toprak canlıları, özellikle mikroorganizma için varlığı gerekli bir maddedir. Bir taraftan toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirip canlılara optimal yaşama ortamı hazırlarken, bir taraftan da onlara gıda ve enerji kaynağı görevi görür.

 

Organik madde bileşimi ve miktarı ile toprakta bulunan canlıların cinsi ve faaliyeti arasında sıkı bir ilişki vardır. Yeteri kadar organik maddenin toprakta bulunması, saprofit organizmaların gelişimini teşvik eder. Bu suretle parazit beslenmeye geçiş önlenmiş olur. Organik maddenin toprak kimyası yönünden önemi daha da büyüktür. Huminleşme olayı esnasında teşekkül eden küçük ve büyük moleküllü muhtelif maddeler toprakta cereyan eden kimyasal olaylara ve toprağın reaksiyon, değişim kapasitesi gibi kimyasal özelliklerine etki ederler. Toprak oluşumu sırasında kayaların ve minerallerin ayrışmasına da bu maddelerin etkisi vardır. 

 

Bunlardan daha önemlisi organik maddenin aynı zamanda bir besin kaynağı olmasıdır. Bünyesine bağlamış olduğu bitki besin maddelerinin miktarını küçümsememek lazımdır. Bunun yanında bitkilerin toprakta mevcut mineral besin maddelerini teminde organik madde önemli fonksiyonlar gösterir.

 

Topraklarda gıda maddelerinin yıkanmasını önlemesi bakımından  organik maddenin iyonları tutma özelliği önemlidir.

 

Complex Organik organik gübre, bitki besin maddelerinin topraktaki durumları, hareketleri ve formları üzerine de etkisi vardır. Mesela toprakta bulunan demir, mangan, bakır ve çinko gibi ağır metaller ekseriya suda zor çözünür bileşikler halindedir. Complex Organik organik gübre, organik yapısıyla, bu minerallerle meydana getirdiği şelatlar minerallerin çözünürlüğünü artırır ve bu suretle bitkilerin mikro element ihtiyacı karşılanmış olur.

 

Organik madde bünyesine bitki besin maddelerini bağlamış durumdadır. Bu maddelerden azot önemli bir yer tutar. Çünkü topraktaki kayaların ve minerallerin ayrışması sonunda birçok bitki besin maddeleri açığa çıktığı halde azot bu yolla kazanılamamaktadır.

 

Toprak organik maddece ne kadar zengin olursa azot mineralizasyonu da o kadar hızlı olur.

Complex Organik, düzenli azot sağlayan bir kaynak durumundadır.

 

Complex Organik, kullanılan yerlerde, toprağın yapısı ve su tutma kapasitesinde iyileşme görülür ve doğanın organik yapısı korunur.