GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

GOLDEN GREEN NPK Yaprak Gübresi

 

Bitkiler için gerekli olan azot, fosfor ve potası dengeli şekilde ihtiva eder.

Ürünü ve kalitesini arttırır.

Daha erken hasadı gerçekleştirir.

Soğuğa ve sıcağa dayanıklılık sağlar.

Taban gübresinin kullanımını azaltır.

Ürün besin değerini arttırır.


18 TL

22 TL

20 TL

20 TL

Golden Green yaprak gübresi suda hemen eriyen, kristalize bitki besin kompleksidir. Tortu yapabilecek maddeler içermez. Suda hemen erir. bitkilerin topraktan almakta güçlük çektikleri besinleri dengeli, yeterli oranlarda ve kısa bir sürede yan etki göstermeksizin alabilecek şekilde hazırlanmıştır.

 

Golden Green yaprak gübresi makro besinleri (Azot, Fosfor, Potas) yüksek ve dengeli oranlarda içerir.

 

Golden green yaprak gübresi, genel olarak 100-400 gramı 100 lt suda eritilerek, bir dekar alana her tür püskürtme aleti ile, ister tek başına yaprak gübresi olarak, ister mücadele ilaçları ile karıştırılarak uygulama yapılır.

Golden green yaprak gübresi içerdiği makro ve mikro besinler sayesinde, her tür bitkinin büyümesini hızlandırır. Daha erken başlayan ve daha uzun süren hasat yapılmasını sağlar.

Golden green yaprak gübresi ile daha sağlıklı beslenen bitkilerin ürün kalitesi yüksek, daha lezzetli ve besin değeri fazla olur.

Golden green yaprak gübresi, çiçeğin döllenme miktarını arttırarak, daha fazla ürün alınmasını sağlar.

Golden green yaprak gübresi, şaşırtma sonrası, soğuk, sıcak sonrası, zararlılarla mücadele sonrası bitkinin geçirdiği stresten çabuk kurtulmasına yardımcı olur.

 

Azotun yetersizliğinde bitkilerin genel görünümleri koyu ve canlı yeşil yerine, acık yeşil bir haldedir. Noksanlığın daha ciddi boyutlarda olması halinde, yapraklarda kloroz görülür. Azot noksanlığında yapraklarda görülen kloroz, bütün yaprağın homojen olarak sararması şeklinde ortaya çıkar. Sararma ilk önce yaşlı yapraklarda görülür. Bu nedenle akandan aşağı doğru renk açılır ve sararır. Noksanlığın ileri devresinde ve çok şiddetli olması durumunda yapraklarda nekrozlarda görülebilir.

 

Azot noksanlığı bitkinin özellikle vegetatif gelişmesini olumsuz etkiler. Yaprak, gövde sistemi oldukça zayıf olur. Vegetatif gelişme periyodu kısalır, bitkiler erken olgulaşır. Erken çiçek açar. Erken yaşlanma, azotun sitokinin sentezi ve taşınması üzerine olan etkisinden kaynaklanmaktadır. Sitokinin bitkinin kuvvetli büyümesini ve genç dönemi daha uzun sure kalmasını sağlayan bir hormondur. Azot noksanlığında bu hormonun azalması bitkinin erken yaşlanmasına, diğer bir deyişle vegetatif gelişme periyodunun kısa olmasına neden olur.

Toprakta fosforun çok büyük bir kısmi bitkilerin yararlanamayacağı formda bulunur. Gerek inorganik gerekse organik fosfor bileşiklerinde bulunan fosfordan bitkilerin faydalanabilmesi için bunların parçalanarak fosforun, fosfat anyonlan haline dönüşmesi gerekmektedir. Serbest halde bulunan fosfat anyonlarından bitkiler kolay yararlanmakla beraber, birçok toprak da fosfat anyonlarının serbest halde kalabilmesi güçtür. Gübrelerle verilen fosforun dahi büyük bölümü hızla bitkilerin faydalanamayacağı formlara dönüşebilmektedir. Özellikle kireçli ve pH'i yüksek topraklarla, fazla derecede asit topraklarda bitkilerin fosfordan faydalanması zordur.

 

Noksanlık belirtileri birçok bitkide önce yaprak kenarlarında ve uçlarında görülmeye başlar. Yaprak kenarları önce sararır, daha sonra bu kısımlarda renk koyu kahverengine döner.

Bitkilerde potasyum noksanlığının çok şiddetli olması halinde bu kısımlar siyaha döner, ölür; kuruyarak dökülür. Özellikle meyve ağaçlarında tipik olarak görülen noksanlık belirtilerinde, yaprak kenarlarının anlatılan şekilde renk değişikliği gösterip ölmesine karşın, yaprağın geri kalan kısmı uzunca bir sure normal yeşil rengini ve görüntüsünü koruyabilmektedir.

 

Golden green yaprak gübresi bordo bulamacı gibi bazik nitelikli ilaçlar haricinde, her türlü ilaçlarla birlikte rahatlıkla uygulanır.

Golden green yaprak gübresi zirai ilaçlarla beraber kullanıldığında suyun ph ını düşürdüğünden ilaçların etkisi de yüksek olur.

 

ÜRÜN ADI KULLANIM ZAMANI DEKAR
ÜZÜM Çiçeklenme öncesi 1.Uygulama; çiçekten sonra 2.uygulama; ilk daneler çıktığında 3.uygulama yapılır. 250 gr
PAMUK Fide boyu 10-15 cm olunca ilk ilaçlama ile birlikte 1.uygulama; tarak oluşumunda 2.uygulama; ilk kozalar oluşmaya başlayınca 3.uygulama yapılır. 250 gr
CEVİZ, ELMA, KİRAZ, ARMUT, ERİK, ŞEFTALİ, KAYISI, FINDIK, ve NAR, ZEYTİN Çiçeklenmeden önce 1. uygulama; meyve tutumunda 2. uygulama; hasattan 45 gün sonra 3. uygulama yapılır. 250 gr
MISIR, AYÇİÇEĞİ Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk uygulama; 15 gün sonra 2. uygulama yapılır. 250 gr
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK Kardeşlenme döneminde tek uygulama yapılır. 300 gr
MANDALİNA, PORTAKAL, LİMON, GREYFURT Çiçeklenmeden önce 1.uygulama ; meyve tutumunda 2. uygulama; hasattan 45 gün sonra 3. uygulama yapılır 250 gr
ÇİLEK Çiçek döneminde 1. uygulama ve 15 gün aralıklarla 2. uygulama daha yapılır. 200 gr

 

GOLDEN GREEN Leaf Fertilizer NPK

 

Nitrogen necessary for plants, comprising a balanced phosphorus and potash.

• Increase product and quality.

• Performs an earlier harvest.

• Provides resistance to cold and hot.

• Reduce the use of the base fertilizer.

• Increases the nutritional value of the product.

 

Golden Green leaf fertilizer melt water, plant nutrients crystalline complex. The precipitate that can not contain. Immediately dissolves in water. difficulties in the soil of the plants the nutrients they get balanced, with adequate rate and side effects have been prepared in a short time so that you can get the showing. Golden Green leaf manure macro nutrients (Nitrogen, Phosphorus, Potash) contains a high and stable rate.

 

Golden green leaf manure, generally 100-400 grams dissolved in water 100 liters a hectare area with all types of spray equipment, either as a stand-alone foliar fertilizers, whether the application is made by mixing pesticides.

 

Through macro and micro nutrients that are contained in the Golden green foliar fertilizers, plant growth accelerates every kind. Earlier onset and longer duration provides the harvest done.

 

Golden green leaf manure plants fed with high quality products healthier, more delicious and nutritional value becomes.

Golden Green leaf fertilizer of fertilization by increasing the amount of the flower, which ensures more products.

 

Golden green leaf manure, after the surprise, cold, hot post, after the plant pest spent quickly helps to get rid of stress.

Qualified except basic drugs such as Bordeaux mixture Golden green leaf manure, easily applied with any kind of drug.

 

Golden green leaf manure effects of drugs that lower the pH of the water will be higher when used with pesticides.

 

  Nitrogen deficiency in the general appearance of the plant instead of dark and vivid green, green is still hungry. Shortcomings in the case of more severe, occurs in leaf chlorosis. Observed in leaf nitrogen deficiency chlorosis occurs in the form of whole leaf yellowing homogenous. Yellowing of older leaves first appear. Therefore, flowing from the drop down color and turn yellow. In the case of very severe deficiency is seen in the advanced circuit and necrosis in leaves.

 

Nitrogen deficiency is particularly negative effect on the vegetative growth of the plant. Leaves, trunk system is quite weak. Vegetative growth period is shortened, plants early olgulaş. Early bloom. Premature aging, is due to the effect on cytokine synthesis and transport of nitrogen. Cytokinin plant growth and strong young is a hormone that keeps a longer period of time. The reduction of this hormone in premature aging of the plant's nitrogen deficiency, causes a short period of vegetative growth of other words.

 

Of phosphorus in the soil has not benefited form a large part of the plant. Both inorganic both of them for the benefit of plant phosphorus broken phosphorus contained in the organic phosphorus compound, phosphate must be converted into anions. Plants make use of the free form but easy with phosphate anions, many soils are difficult to remain in the free state of the phosphate anion. Even with the majority of the phosphorus fertilizer may be rapidly transformed into forms that plants can not utilize. Especially with high soil pH and lime, phosphorus utilization of plants in the degree of acid soils is more difficult.

Deficiency symptoms begin to appear before the edges of the leaves in many plants and terminals. Before the leaves turn yellow edges, and then turns into a dark brown color in these parts.

 

These parts of the plant turns black in the case of a severe potassium deficiency, dies; poured dry up. Deficiency symptoms typically seen especially in fruit trees, as described opposite sides of the sheet die to show color change, the rest of the sheets for a long time can maintain its normal green color and image.

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com