GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
25 kg
50 TL

 

AHUDUDU SÜRGÜN YANIKLIĞI

Didymetla applanata (NiessI) Sacc.

 

Hastalık Tanımı :

Hastalığa neden olan etmen bir fungustur.

Pseudotesyumlar 200-270 um çapında olup, tam yuvarlak değildir.

İçinde silindirik biçimli, 60-70x10-15 um boyutunda, 8 sporlu askuslar vardır.

Askosporlar 12-18x5-7 um boyutunda olup, elips şeklinde iki hücreli ve üstteki hücresi alttakinden daha geniştir.

Tam yuvarlak olmayan 200­-250 um boyundaki piknitler, pseudotesyumlar arasında kümeler halinde gelişir ve görünüşte onlardan ayırt edilemez.

Piknitler, tek hücreli, silindirik, renksiz 4-7x2-3.5 fim olan konidiosporları üretirler.

Ramazan Yıldırım Heykeltıraş
Ahşap Oyma Nasıl Yapılır 1. bölüm

 

Fungus kışı enfekteli çubuklarda miselyum, pseudotesyum ve piknit halinde geçi­rir. İlkbahar-yaz boyunca, nemli koşullarda, yeni dip sürgünlerin yapraklarını enfekte eden askospor ve konidiosporlar meydana gelir. Kahverengi lekeler haziran ya da temmuz ayında dip sürgünlerinin alt kısımlarındaki boğumlarda ortaya çıkar. Patojen dip sürgünlerin yalnızca alttan üçüncü boğuma kadar, ya da sürgünün yarısına kadar olan kısmındaki boğumları enfekte eder. Askosporlar nisan-ağustos aylarında doğaya yayılırlar. Olgun yapraklar da enfeksiyona duyarlıdır.

 

Fungus, ılık geçen ilkbaharda hastalıklı çubuklar üzerinde, soğuk koşullara göre daha fazla pseudotesyum ve piknit meydana getirir ve daha uzun lekeler oluşturur.

 

TANIMI

Yıllık dip sürgünlerin yapraklarındaki enfeksiyonlar, yaprak kenarından başlar ve orta damara doğru ilerler. Bunun sonucunda yapraklarda kahverengi renkte, kalın san sınırları olan "V" şeklinde lekeler ortaya çıkar. Fungus iki yıllık dalların yan sürgünleri üzerindeki yeşil kısımları da etkileyebilir, ancak bu durum ender olarak görülür. Enfeksiyon yapraklardan yaprak sapına ve boğumlara geçer. Hastalıklı yapraklar genellikle olgunlaşmadan dökülür. Yaprak saplan kırılır, fakat kopmadan asılı kalır.

 

Sürgünler üzerindeki boğumların altında ve yandaki gözlerin çevresinde koyu kahverenginde 2.0-2.5 cm uzunluğunda lekeler oluşur ve birbirine komşu boğumlardan boğum aralarına geçer.

 

BoUytis cinerednin çubuk üzerinde oluşturduğu lekelere benzer şekilde, yeni dip sürgünleri üzerinde lekeler meydana gelmektedir. Bu lekeler bazı çeşitlerde mor renkte görülür. Ancak B.cinerea lekelerinin bu hastalığınkinden farkı, daha açık kahverengi görünüme sahip olmasıdır. Yaz sonu veya sonbaharın başında morumsu kahverengi bu lekeli alanlardaki kabuk, uzunlamasına çatlar.

 

Kışın, sürgünlerdeki bu lekeler gümüşi gri renge dönüşür. Bunların üzerinde başlangıçta küçük siyah pseudotesyum ve daha sonra piknitler gelişir.

 

Hastalık, kabuğun hemen alt kısmını etkile­mektedir. Hastalıklı boğumlardaki gözler ilkbaharda gelişmeyebilir. Görünüş olarak sağlıklı olan yan sürgünler geliştirebilir. Böyle sürgünler zayıftır, kış koşullarından daha fazla etkilenirler. Hastalık ürün kayıplarına neden olmaktadır.

 

Hastalık Marmara Bölgesi'nde tespit edilmiştir.

 

KÜLTÜREL ÖNLEMLER

- Üretim alanında, hava sirkülasyonu ve ışıklanma engellenmeyecek şekilde seyreltme yapılmalı, ancak sıra genişliği 35 cm'yi geçmemelidir.

- Sağlıklı üretim materyali kullanılmalıdır.

- Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.

- Yağmurdan sonra yaprakların ve sürgünlerin hızlı bir şekilde kurumasını temin etmek için, yeşil kısımlar aralanarak havalanma sağlanmalıdır.

- Aşın gübrelemeden kaçınılmalıdır.

- Yabancı otlar kontrol edilmeli, sıra üzeri ve sıra arasındaki Özellikle sarılıcı yabancı otlar ortadan kaldırılmalıdır.

- Üretim alanları sık kontrol edilmeli, hastalıklı sürgünler kesilip yakılmalıdır

- Hasat sonrası 2 yıllık dallar kesilip yok edilmelidir.

- Damlama sulama kullanılmalıdır.

 

İlaçlama Zamanı

1. ilaçlama: Tomurcuklar patlar patlamaz,

2. ilaçlama: Dip sürgünler 15-20 cm olunca,

3. ilaçlama: Dip sürgünler 30-40 cm olunca,

4. ilaçlama: Hasattan hemen sonra (meyve veren yaşlı dallar budanıp yok edildikten sonra) yapılır.

 

Raspberry shoots blight

Didymetl to applanat to (Niessen a) Sacc.

 

Definition of the disease:

Is a fungal disease-causing factors.

Pseudotesyum and is 200-270 um in diameter, is not perfectly round.

Cylindrical in shape, in the hope 60-70x10-15 size, there are 8 spores askus.

They are in 12-18x5-7 ascospore size is larger than the upper two-cell and cell of the following elliptical.

Full round without pycnidia 200-250 um in length, grow in clusters on pseudotesyum and apparently indistinguishable from them.

Pycnidia, unicellular, cylindrical, conidiospore produce colorless 4-7x2-3.5 fum.

 

Fungi overwinter in infected mycelium bar passes if pseudotesy and pycnidia. During spring-summer, humid conditions, which infects the leaves of new shoots will ascospore bottom and konidiosp occur. Brown spots occur in June or in July nodes in the lower part of the bottom exile. Pathogen bottom of the shoots only until the bottom of the third node, the node or in part until the second half of the infected shoots. Ascospores are spread into the environment from April-August. Mature leaves are also susceptible to infection.

 

Fungi, on the diseased rods warm in the spring, I'm more than cold conditions and makes pseudotesy pycnidia occur and creates a longer spots.

 

DESCRIPTION

Infections of the bottom leaves of annual shoots, starts and runs to the edge of the leaf midrib. Consequently, the leaves brown in color, thick with yellow borders "V" shaped spots appear. Fungi can also affect portions of green shoots on the side of a two-year branch, but this is rarely seen. Petiole of the leaf infection and goes to the knuckle. Diseased leaves are usually shed prematurely. Petioles break, but remains attached to failure.

 

Below the knuckle on the side shoots and consists of dark brown spots around his eyes 2.0-2.5 cm in length and passes through the intermediate nodes of the adjacent nodes.

 

Similarly to stain formed on bouytis cineredn the bar, spots occur on the bottom of the new shoots. These spots are seen in some sort of purple. However, the difference of this disease than B.cinere stains is that it has a lighter brown color. At the beginning of the end of summer or autumn stained purplish brown crust in these areas, longitudinal cracks.

 

In winter, it becomes a silvery gray spots in exile. Their small black pseudotesy initially and later on pycnidia develop.

 

The disease affects the right bottom of the shell. Nodes in diseased eyes may develop in the spring. Side shoots that develop healthy in appearance. Such shoots are weak, they are more affected than winter conditions. The disease leads to production losses.

 

The disease was detected in the Marmara Region.

 

CULTURAL MEASURES

- In the production area, and dilution air circulation to prevent light exposure should be done, but should not exceed 35 cm row width.

- Healthy production material should be used.

- Resistant varieties should be preferred.

- To ensure that dry quickly after a rain of leaves and shoots, green parts aralanarak ventilation should be provided.

- Avoid Excessive fertilization.

- Weeds should be controlled, especially twinning between the row and weeds should be removed as well.

- Production areas should be checked frequently diseased shoots should be cut and burned

- 2 years post-harvest should be no cut branches.

- Drip irrigation should be used.

 

Spraying time

1. drugs: Buds burst fire,

2. spraying: Bottom shoots 15-20 cm when,

3. spraying: Bottom shoots 30-40 cm when,

4. spraying: immediately after harvest (fruit-bearing branches after it was destroyed budanıp old) is made.

 

 

 

.

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com