Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

ANTEP FISTIĞI HASTALIK VE ZARARLILARI

Antepfıstığı Pisillidi  (Agonoscena spp.)

Antepfıstığı Dal Güvesi  (Kermania pistacella)

Antepfıstığı Göz Kurdu (Thaumetoopoea solitaria)

Antepfıstığı Meyve İç Güvesi (Schneidereria (=Recurvaria) pistaciicola Danil.)

Antepfıstığı Karagöz Kurdu (Hylesinus vestitus )

Antepfıstığı Meyve İç Kurdu (Megastigmus pistaciae )

Meyvede Fidan Dip Kurtları (Capnodis spp.)

Antepfıstığı Kabuklu Biti (Pistaciaspis pistaciae Arch.)

 

Antepfıstıklarında Karazenk (Septoria pistacina Allesh.) Hastalığı

 


ARMUT HASTALIK ve ZARARLILARI

Armut Kara Lekesi

Meyve Ağaçlarında Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı 

Meyve Ağaçlarında Rosellinia Kök Çürüklüğü

Armutlarda Memeli Pas Hastalığı (Gymnosporangium fuscum)

Elma Küllemesi Hastalığı (Podosphaera leucotricha) 

Kök Kanseri Hastalığı (Agrobacterium tumefaciens)

Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora)

 

Kırmızı Örümcekler (Akarlar)

    Akdiken akarı  (Tetranychus viennensis)

    İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)

    Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi)

    Kahverengi örümcek (Bryobia rubrioculus)

    Yassı akar (Cenopalpus pulcher)

 

Bakla Zınnı  Epicometis (Tropinota hirta) 

Kahverengi Koşnil (Parthenolecanium corni) 

Toprakaltı Zararlıları (Polyphylla spp., Melolontha spp. 

Meyve Testereli Arıları (Hoplocampa spp.) 

San Jose Kabuklu biti (Quadraspidiotus perniciosus)

 

Yaprak bitleri

    Elma Yeşil Yaprakbiti (Aphis pomi)

    Şeftali gövde kanlı biti (Pterochloroides persicae)

    Elma gri yaprakbiti (Disaphis plantaginea)

    Kırmızı gal yaprak bitleri (Disaphis spp.)

    Şeftali yaprak biti (Myzus persicae)

 

Erik unlu yaprak biti (Hyalopterus pruni) 

Elma yaprak bükeni (Archips rosanus)

    Adi yaprak bükücüsü ( A. xylosteanus)

 

Yaprak Galeri güveleri

    Elma yaprak oval galeri güvesi (Phyllonorycter gerasimowi)

    Elma yaprak galeri güvesi (Stigmella malella)

    Kiraz yaprak galeri güvesi (Lyonetia clerkella)

    Armut yaprak galerigüvesi (Leucoptera scitella)

 

Ağaç Kızılkurdu (Cossus cossus)

Ağaç Sarıkurdu (Zeuzera pyrina)

Altın Kelebek (Euproctis chrysorrhoea)

Amerikan Beyaz kelebeği (Hyphantria cunea )

Armut Kaplanı (Stephanitis pyri)

Armut Kırmızı kabuklu Biti (Epidiaspis leperii)

Armut Psillidi (Cacopsylla pyri)

Armut Yaprak Uyuzu (Eriophyes pyri)

Meyve yazıcı böceği (Scolytus rugulosus) 

    Badem yazıcı böceği (S. amygdali )

Virgül kabuklu biti (Lepidosaphes ulmi)

Yüzük kelebeği (Malacosoma neustria)ASMA HASTALIK VE ZARARLILARI

Bağ Antraknozu Hastalığı (Elsinoe Ampelina)_

Bağ Küllemesi Uncinula Necator (Schw.)

Bağ Mildiyösü (Plasmopara Viticola)

Bağlarda Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis Cinerea)

Bağlarda Kav (Esca) Hastalığı (Stereum Hirsutum, Phellinus İgniarius)

Bağlarda Kök Uru Hastalığı(Agrobacterium Vitis)

Bağlarda Ölü Kol Hastalığı (Phomopsis Viticola)

Asma Gövde Çukurlaşması Virüsü (Rugose Wood Complex)

Asma Yaprak Kıvırcıklığı Virüsü (Grapvein Leaf Roll Virus)

Asma Yelpaze Yaprak Virüsü (Grapvein Fanleaf Virus)

 

Salkım Güvesi (Lobesia Botrana)

Bağda İkinoktalı Kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae)

Bağ Maymuncukları Ve Asma Hortumlu böceği

(Otiorhynchus Scitus, O. Peregrinus, O. Sulcatus, O. Anatolicus, O. Ligustici,

O. Turca, O. Aurifer, O. Carceli, O. Rugosostriatus,Megamecus Shevketi, M. Albomarginatus)

Bağ Thripsleri

    Bağ Thripsi (Anaphothrips Vitis),

    Asma Thripsi (Drepanothrips Reuteri),

    Bağ Kahverengi Thripsi (Haplothrips Globiceps)

Bağ Yaprak uyuzu (Colomerus (=Eriophyes) Vitis)

Filoksera (Viteus Vitifolii)

Bağda Unlu Bit (Planococcus Citri, P. Ficus)

Bağ Yaprak Pireleri (Asymmetrasca (=Empoasca) Decedens Empoasca Decipiens )

Bağda Haziranböcekleri

    Haziran Böceği (Polyphylla Fullo )

    İzmir Haziran Böceği (P. Turkmenoglui)

Bağ Salkım Maymuncuğu (Strophomorphus Ctenotus)

Bağ Çadır tırtılı (Arctia Villica )

Asma Ağustos böceği (Klapperichicen (=Chloropsalta) Viridissima)

Bağ Göz kurdu (Theresimima Ampelophaga)

Bağ Üvezi (Arboridia (=Erythroneura) Adanae)

Dürmece ( Bağ Pirali) (Sparganothis Pilleriana)


AYVA HASTALIK VE ZARARLILARI

Ayvada Kahverengi Leke (Diplocarpon Mespili )

Mumya (Monilya) Hastalığı (Sclerotinia Linhartiana)

Kök Uru (Agrobacterium Tumefaciens)

Meyve Ağaçlarında Ateş Yanıklığı (Erwinia Amylovora)

 

Kırmızı Örümcekler (Akarlar)

Elma İç kurdu (Cydia Pomonella)

Kahverengi Koşnil (Parthenolecanium Corni)

 

Meyve Ağacı Ve Fidanlarda Toprakaltı Zararlıları (Polyphylla Spp.,Melolontha Spp.,Anoxia Spp.)

Yaprakbitleri

 

Yaprak bükenler

     Ayva Yaprak bükeni (Archips Rosanus)

     Adi Yaprak bükücüsü ( A.Xylosteanus)

 

Altın Kelebek (Euproctis Chrysorrhoea)

Armut Kaplanı (Stephanitis Pyri)

Armut Yaprak Uyuzu (Eriophyes Pyri)

Doğu Meyve güvesi (Cydia Molesta)

İki Kabarcıklı Koşnil (Palaeolecanium Bituberculatum)

 

Yazıcı Böcekler

    Meyve Yazıcı böceği (Scolytus Rugulosus)

    Badem Yazıcı böceği (S. Amygdali )

 

Tomurcuk Tırtılları

Virgül Kabuklu Biti (Lepidosaphes Ulmi)


BADEM HASTALIK VE ZARARLILAR

 

 

 

 

 

 

Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı (Armillaria Mellea)

Badem Dal Kanseri (Pseudomonas Amygdali)

Bakteriyel Kanser Ve Zamklanma (Pseudomonas Syringae Pv. Syringae)

Erik Pası (Tranzschelia Pruni-Spinosae (Pers.) Dietel)

Monilya (Mumya) Hastalığı (Monilia Laxa)

Rosellinia Kök Çürüklüğü Hastalığı (Rosellinia Necatrix)

Sert Çekirdeklilerde Şarka Virüsü (Plum Pox)

Sitospora Kanseri (Cytospora Spp.)

Şeftali Karalekesi Cladosporium Carpophilum Thuem

Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığı (Taphrina Deformans)

Yaprak Delen (Çil) Hastalığı (Coryneum Beijerinckii)

 

Badem Göz Kurdu (A. Amygdali Hust.)

Badem İç Kurdu (Eurytoma Amygdali)

Bakla Zınnı (Epicometis (=Tropinota) Hirta)

Doğu Meyve Güvesi (Cydia Molesta)

Dut Kabuklu Biti (Pseudaulacaspis Pentagona)

Erik İç Kurdu (Cydia Funebrana)

Erik Koşnili (Sphaerolecanium Prunastri)  

Kahverengi Koşnil(Parthenolecanium Corni)

Kırmızı Örümcekler (Akarlar)

Meyve Ağacı Dip Kurtları (Capnodis Spp.)

Meyve Göz Kurtları

Şeftali Güvesi (Anarsia Lineatella)

Tomurcuk Tırtılları  

Virgül Kabuklu Biti (Lepidosaphes Ulmi)

Yaprak Bitleri  

Yazıcı Böcekler

 

 

BAKLA HASTALIK ve ZARARLILARI

 

Fasulye Adi Mozaik Virüsü (Bean Common Mosaic Potyvirus (Bcmv)

Fasulye Adi Yaprak Yanıklığı ( Xanthomonas Axonopodis Pv. Phaseoli)

Fasulye Antraknozu Hastalığı (Colletotrichum Lindemuthianum)

Fasulye Hale Yanıklığı (Pseudomonas Savastanoi Pv. Phaseolicol)

Fasulye Kök Çürüklüğü Hastalığı (Fusarium Spp. Rhizoctonia Solani , Macrophomina Phaseoli , Colletotrichum Lindemuthianum)

Fasulye Pası Hastalığı (Uromyces Appendiculatus)

Fasulye Sarı Mozaik Virüsü (Bean Yellow Mosaic Potyvirus (Bymv)

Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığı ( Phytophthora Capsici)

Mercimek Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığı (Ascochyta Pinodella)

Mercimek Mildiyösü Hastalığı (Peronospora Lentis)

Nohut Antraknozu Hastalığı (Ascochyta Rabiei)

 

Baklagil Tohum Böcekleri

Kapsül Kurtları (Etiella Zinckenella)(Lampides Boeticu)

Kırmızı örümcekler

Mantolu Böcek (Amicta Oberthuri)

 

Mercimeklerde Tebeşirleşme Etmenleri

     Dut Kımılı (Dolycoris baccarum)

     Baklagil Pentatomidi (Piezodorus lituratus)

 

Mercimekte Apion (Apion Arrogan)

Sebzelerde Dana burnu (Gryllotalpa Gryllotalpa)

Sebzelerde Pamuk Yaprak kurdu (Spodoptera Littoralis)

Sebzelerde Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus Latu)

Sebzelerde Yaprak bitleri

Sebzelerde Yaprak Pireleri Empoasca Decipiens Paoli, Asymmetrasca

Sebzelerde Yeşil kurt [Heliothis Armigera, Heliothis Viriplaca (=Heliothis Dipsacea]   _YesilKurt.aspx

Tohum Sineği (Delia Platura)

Toprak Pireleri (Phyllotreta Spp., Epithrix Hirtipennis)

Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza Trifolii, Liriomyza Bryoniae, Liriomyza

 

 

BİBER HASTALIK ve ZARARLILARI

 

Bakteriyel Benek Hastalığı (Pseudomonas syringae pv. Tomato)

Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis)

Bakteriyel Leke Hastalığı (Xanthomonas vesicatori)

Biberlerde Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığı (Phytophthora capsici)

Domates Öz (Gövde) Nekrozu (Pseudomonas corrugata) (P. viridiflava)

Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi (Pseudomonas syringae pv. Lachrymans)

Kök Çürüklüğü (Çökerten) Hastalığı (Phythium spp.,Rhizoctonia spp.,Fusarium spp.,Alternaria spp., Sclerotinia )

Patlıcangillerde Külleme Hastalığı (Leveillula taurica)

Sebzelerde Beyaz Çürüklükler (Sclerotinia sclerotiorum)

Sebzelerde Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea)

Biber Mozayik Virüs Hastalığı (Cucumber mosaic vırus)

Domates Lekeli Solgunluk Virüs Hastalığı (Tomato spotted wilt virus)

Hıyar Mozayik Virüs Hastalığı (Cucumber mosaic vırus)

 

Pis kokulu Yeşil böcek (Nezara viridula)

Biber Galsineği (Asphondylia capsici)

 

Sebzelerde Beyazsinek

    Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

    Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

 

Sebzelerde Bozkurt (Agrotis spp.)

Sebzelerde Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa)

Sebzelerde Pamuk Yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)

Sebzelerde Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus latu)

Sebzelerde Tel kurdu (Agriotes spp.)

Sebzelerde Yeşil kurt [Heliothis armigera, Heliothis viriplaca (=Heliothis dipsacea]

Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza

 

 

BUĞDAY HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Buğday Sürme Hastalığı (Tilletia Foetida)

 

Buğday Pas Hastalıkları

    Buğday kahverengi pası (puccinia recondita)

    Buğdayda Kara Pas (Puccinia Graminis Tritici)

    Buğdayda Sarı Pas (Puccinia Striiformis)

 

Buğday Rastığı (Ustilago Nuda)

    Arpa Yarı Açık (Ustilago Nigra )

    Kapalı Rastık (Ustilago Hordei )

 

Tahıl Küllemesi (Erysiphe Graminis)

Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi (Septoria Tritici)

Buğday Ve Arpada Kök Ve Kökboğazı Çürüklüğü

    Fusarium Spp.

    Bipolaris Sorokiniana (Sacc.)

    Rhizoctonia Spp.

    Pseudocercosporella Herpotrichoides Ggt.

 

Süne ( Eurygaster Spp. )

Kımıl (Aelia Spp)

Ekin Kambur Böceği (Zabrus Spp.)

Ekin Bambul Böceği (Anisoplia Spp. )

Hububat Hortumlu Böceği (Pachytychius Hordei ) 

Ekin Yaprak Sulugu

Hububat Kist Nematodu

 

ÇELTİK HASTALIK VE ZARARLILARI

 

 

Çeltik Yanıklığı (Pyricularia oryzae)

 

Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides besseyi)

Çeltikte Tepegöz (Triops spp.)

 

Çeltikte yabancı otlar

 

CEVİZ HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Bakteriyel Kanser Ve Zamklanma (Pseudomonas Syringae Pv. Syringae)

Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı (Armillaria Mellea)

Ceviz Antraknozu Hastalığı (Gnomonia Leptostyla)

Kök Uru (Agrobacterium Tumefaciens)

 

Yaprak Bükenler

     Elma Yaprak Bükeni (Archips Rosanus)

     Adi Yaprak Bükücüsü ( A.Xylosteanus)

 

Ağaç Sarı Kurdu (Zeuzera Pyrina)

Amerikan Beyaz Kelebeği (Hyphantria Cunea)

Armut Kaplanı (Stephanitis Pyri)

Dut Kabuklu Biti (Pseudaulacaspis Pentagona)

İki Kabarcıklı Koşnil (Palaeolecanium Bituberculatum)

Virgül Kabuklu Biti (Lepidosaphes Ulmi)

Yüzük Kelebeği (Malacosoma Neustria)

Elma İç Kurdu (Cydia Pomonella)

Ceviz Gal Yaprak Akari

Ceviz Yesil Sinegi

 

 

ÇİLEK HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Çilekte Kök Çürüklüğü   (Rhizoctonia Solani) 

Çileklerde Kurşuni Küf Hastalığı   (Botrytis Cinerea) 

Çileklerde Külleme Hastalığı (Sphaerotheca Macularis Fsp. Fragariae)

Çilek Yaprak Lekesi Hastalığı (Mycosphaerella Fragariae

 

Çilekte Kırmızı Örümcekler   (Tetranychus Urticae), (T. Cinnabarinus)  

Çilekte Çiçek Tripsi   (Frankliniella Occidentalis, F. İntonsa)

 

 

DOMATES HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Bakteriyel Solgunluk Ve Patates Kahverengi Çürüklüğü Hastalığı (Ralstonia Solanacearum)

Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (Tomato Spotted Wılt Tospovirus)

Domates Mildiyösü Hastalığı (Phytophthora İnfestans)

Domates Mozayik Virüsü (Tomato Mosaic Tobamovırus)

Domates Öz (Gövde) Nekrozu Hastalığı (Pseudomonas Corrugata)

Domates Yaprak Küfü Hastalığı (Cladosporium Fulvum)

Domatesde Bakteriyel Leke Hastalığı (Xanthomonas Vesicatoria)

Domateste Bakteriyel Benek Hastalığı (Pseudomonas Syringae Pv. Tomato)

Domateste Bakteriyel Kanser Ve Solgunluk Hastalığı (Clavibacter Michiganensis Subsp.)

Domateste Kurşuni Küf Hastalığı  (Botrytis Cinerea)

Erken Yanıklık Hastalığı (Alternaria Solani)

Hıyar Mozayik Virüsü (Cucumber Mosaıc Cucumovirus)

Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığı ( Phytophthora Capsici)

Patlıcangillerde Külleme Hastalığı (Leveillula Taurica)

Sebze Fidelerinde Kök Çürüklüğü (Çökerten) Hastalığı (Phythium Spp.,Rhizoctonia Spp, Fusarium Spp.,Alternaria Spp., Sclerotinia Spp.)

Sebzelerde Beyaz Çürüklük (Sclerotinia Sclerotiorum)

Sebzelerde Septoria Leke Hastalığı (Septoria Apiicola, Septoria Lycopersici)

Solanaceae Familyası Kültür Bitkilerinde Stolbur

Domates Çift Çizgili virüsü ( Double-striped tomato virus)

 

Sebzelerde Beyaz sinek

   Tütün Beyazsineği (Bemisia Tabaci)

   Sera Beyazsineği (Trialeurodes Vaporariorum)

Domates Pas Akarı (Aculops Lycopersici)

Domates Guvesi

Kırmızı örümcekler

   İki Noktalı Kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae)

   Pamuk Kırmızıörümceği (Tetranychus Cinnabarinus)

 

Sebzelerde Thripsler

   Tütün Thripsi (Thrips Tabaci)

   Çiçek Thripsi (Frankliniella Occidentalis)

 

Sebzelerde Yaprakbitleri

Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza Trifolii, Liriomyza Bryoniae, Liriomyza Huidobrensis, Phytomyza Horticola)

Sebzelerde Yeşilkurt [Heliothis Armigera, Heliothis Viriplaca (=Heliothis Dipsacea]

Sebzelerde Danaburnu (Gryllotalpa Gryllotalpa)

Sebzelerde Telkurdu (Agriotes Spp.) 

 

 

ELMA HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Ateş Yanıklığı Hastalığı (Erwinia Amylovora)

Kök Kanseri Hastalığı (Agrobacterium Tumefaciens)

Elma Mozaik Virus Hastalığı (Apple Mosaıc Ilarvırus)

Elma Klorotik Yaprak Leke Virüsü Apple Chlorotic Leafspot Trichovirus (Aclsv)

Elmada Alternarya Meyve Çürüklüğü Alternaria Alternata (Fr.) Keissler (= Alternaria Tenuis Ness.)

Meyve Monilyası (Mumya) (Monilinia Fructigena Honey İn Whetzel)

Meyve Ağaçlarında Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı (Armillaria Mellea)

Elma Kara Lekesi Hastalığı (Venturia İnaequalis)

Elma Küllemesi Hastalığı (Podosphaera Leucotricha)

Elmalarda Memeli Pas Hastalığı (Gymnosporangium Spp.)

 

Ağaç Kızıl kurdu (Cossus Cossus)

Ağaç Sarı kurdu (Zeuzera Pyrina)

Altın Kelebek (Euproctis Chrysorrhoea)

Amerikan Beyaz kelebeği (Hyphantria Cunea)

Armut Kaplanı (Stephanitis Pyri)

Bakla Zınnı (Epicometis (=Tropinota) Hirta)

Elma Ağkurdu (Yponomeuta Malinellus)  

Elma Gövde kurdu (Synanthedon Myopaeformis)  

Elma Pamuklu biti (Eriosoma Lanigerum)  

Elma Pas akarı Aculus Schlechtendali (Nal.)  

Elma Uçkurdu (Cydia Pomonella)  

İki Kabarcıklı Koşnil (Palaeolecanium Bituberculatum)

Kırmızı Örümcekler (Akarlar)  

Meyve Testereli Arıları (Hoplocampa Spp.)  

San Jose Kabuklu biti (Quadraspidiotus Perniciosus)  

Tomurcuk Tırtılları  

Toprakaltı Zararlıları (Polyphylla Spp.,Melolontha Spp.,Anoxia Spp.)

Virgül kabuklu biti (Lepidosaphes Ulmi)  

Yaprak bitleri  

Yaprak bükenler  

Yaprak Galeri güveleri  

Yazıcı Böcekler  

Yüzük kelebeği (Malacosoma Neustria)  

Meyve Göz kurtları  

     Elma Gözkurdu (Anthonomus Pomorum L.))

     Badem Göz kurdu (A. Amygdali Hust.)

  

 

ENGİNAR HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Enginar Yaş Çürüklüğü

 

Enginar Kurdu

Enginar Yaprak Bocegi

 

 

ERİK HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı (Armillaria Mellea)

Bakteriyel Kanser Ve Zamklanma (Pseudomonas Syringae Pv. Syringae)

Erik Pası (Tranzschelia Pruni-Spinosae )

Eriklerde Cep Hastalığı (Taphrina Pruni)

Kök Kanseri Hastalığı (Agrobacterium Tumefaciens)

Monilya (Mumya) Hastalığı (Monilia Laxa)

Sert Çekirdekli Meyvelerde Sitospora Kanseri (Cytospora Spp.)

Yaprak Delen (Çil) Hastalığı (Coryneum Beijerinckii)

Erik Cucelik Virüsü

Halkalı Leke Virüs Hastalığı (Purunus Necrotik Ring Spot Vırusı )

Şarka Virüs Hastalığı (Plum Pox)  

 

Ağaç Sarı kurdu (Zeuzera Pyrina)  

Altın Kelebek (Euproctis Chrysorrhoea)

Amerikan Beyaz kelebeği (Hyphantria Cunea)

Armut Kaplanı (Stephanitis Pyri)

Armut Kırmızı kabuklu Biti  (Epidiaspis Leperii)

Bakla Zınnı (Epicometis (=Tropinota) Hirta)

Erik İç kurdu (Cydia Funebrana)  

Erik Koşnili (Sphaerolecanium Prunastri)  

Erik Unlu Erik Unlu Biti

Kahverengi Koşnil (Parthenolecanium Corni) >

Kırmızı Örümcekler  (Akarlar)  

Meyve Ağacı Dip kurtları (Capnodis Spp.)  

Meyve Testereli Arıları (Hoplocampa Spp.)

San Jose Kabuklu biti (Quadraspidiotus Perniciosus)  

Şeftali Güvesi (Anarsia Lineatella)

Tomurcuk Tırtılları  

Toprakaltı Zararlıları (Polyphylla Spp., Melolontha Spp., Anoxia Spp.) 

Yaprak bitleri  

Yaprak bükenler  

Yaprak Galeri güveleri

 

Meyve Göz kurtları

    Elma Göz kurdu (Anthonomus Pomorum L.)

    Badem Göz kurdu (A. Amygdali Hust.)

 

Yazıcı Böcekler

    Meyve Yazıcı böceği (Scolytus Rugulosus)

    Badem Yazıcı böceği (S. Amygdali )

 

FASÜLYE HASTALIK ve ZARARLILARI

 

Fasulye Adi Mozaik Virüsü (Bean Common Mosaic Potyvirus (Bcmv)

Fasulye Adi Yaprak Yanıklığı ( Xanthomonas Axonopodis Pv. Phaseoli)

Fasulye Antraknozu Hastalığı (Colletotrichum Lindemuthianum)

Fasulye Hale Yanıklığı (Pseudomonas Savastanoi Pv. Phaseolicol)

Fasulye Kök Çürüklüğü Hastalığı (Fusarium Spp. Rhizoctonia Solani , Macrophomina Phaseoli , Colletotrichum Lindemuthianum)

Fasulye Pası Hastalığı (Uromyces Appendiculatus)

Fasulye Sarı Mozaik Virüsü (Bean Yellow Mosaic Potyvirus (Bymv)

Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığı ( Phytophthora Capsici)

Mercimek Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığı (Ascochyta Pinodella)

Mercimek Mildiyösü Hastalığı (Peronospora Lentis)

Nohut Antraknozu Hastalığı (Ascochyta Rabiei)

 

Baklagil Tohum Böcekleri

Kapsül Kurtları (Etiella Zinckenella)(Lampides Boeticu)

Kırmızı örümcekler

Mantolu Böcek (Amicta Oberthuri)

 

Mercimeklerde Tebeşirleşme Etmenleri

     Dut Kımılı (Dolycoris baccarum)

     Baklagil Pentatomidi (Piezodorus lituratus)

 

Mercimekte Apion (Apion Arrogan)

Sebzelerde Dana burnu (Gryllotalpa Gryllotalpa)

Sebzelerde Pamuk Yaprak kurdu (Spodoptera Littoralis)

Sebzelerde Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus Latu)

Sebzelerde Yaprak bitleri

Sebzelerde Yaprak Pireleri Empoasca Decipiens Paoli, Asymmetrasca

Sebzelerde Yeşil kurt [Heliothis Armigera, Heliothis Viriplaca (=Heliothis Dipsacea]   _YesilKurt.aspx

Tohum Sineği (Delia Platura)

Toprak Pireleri (Phyllotreta Spp., Epithrix Hirtipennis)

Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza Trifolii, Liriomyza Bryoniae, Liriomyza

 

 

FINDIK HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Fındık Bakteriyel Yanıklığı (Xanthomonas Arboricola Pv. Corylina)

Fındıkta Külleme (Phyllactinia Guttata)

Fındık Dal Kanseri (Nectria Galligena) 

Findik Mozaik virüsü

 

Dalkıran (Xyleborus Dispar)

Fındık Filiz Güvesi (Gypsonoma Dealbana)

Fındık Gal sineği (Mykomyia Coryli)

Fındık Kır Tırtıli

Findik Kızıl Ağac Boceği

Fındık Kozalak Akarı (Phytoptus Avellanae) 

Fındık Kurdu (Curculio Nucum) 

Fındık Teke böceği (Oberea Linearis)

Fındık Yaprak deleni (Anoplus Roboris)

Fındık Yeşil Kokarcası (Palomena Prasina)

Kahverengi Koşnil (Parthenolecanium Spp.)

Amerikan Beyaz Kelebeği (Hyphantria Cunea)

Virgül Kabuklu Biti (Lepidosaphes Ulmi)

 .

 

GÜL HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Gül Kahverengi Kanseri ( Cryptosporella umbrina )

Gül Mildiyosu (Peronospara sparsa)

Gul Mozaik Virusu ( Rose Mosaic Virus )

Gül Pasi ( Phragmidium mucronatum (Pers.) Schltdl.)

 

Gül Filiz Arısı ( Syristaparreyssi Spin.) ( Hym.: Cephidae )

Gül Filiz Burgusu (Ardis brunniventris (Hart.)), ( Hym.: Tenthredinidae )

Gül Gal Bocegi (Agrilus Chrysoderes)

Gül Hortumlu böceği ( Rhynchites hungaricus (Hbst.)) ( Col.: Attelabidae )

Gül Kosnili ( Parthenolecanium spp.) ( Hom.: Coccidae )

Gül Makas Bocegi ( Aurigena chlorana (Lap. et Gory)

 

 

HAVUÇ HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Domates Öz (Gövde) Nekrozu Hastalığı

Enginar Yaş Çürüklüğü

Bakteriyel Yumuşak Çürüklük Ve Karabacak Hastalığı

Sebze Fidelerinde Kök Çürüklüğü (Çökerten) Hastalığı

Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığı

Patates Adi Uyuz Hastalığı

Beyaz Çürüklükler

 

Havuç Sineği

Toprak Pireleri

 

 

 

HIYAR HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığı ( Phytophthora Capsici)

Kabakgillerde Külleme Hastalığı (Erysiphe Cichoracearum, Sphaerotheca Fuliginea)

Hıyar Yaprak Lekesi (Ulocladium Cucurbitae)

Kabakgillerde Antraknoz (Colletotrichum Orbiculare)

Kabakgillerde Mildiyö Hastalığı (Pseudoperonospora Cubensis)

Sebze Fidelerinde Kök Çürüklüğü (Çökerten) Hastalığı

(Phythium Spp.,Rhizoctonia Spp., Fusarium Spp.,Alternaria Spp., Sclerotinia Spp.)

Sebzelerde Beyaz Çürüklük (Sclerotinia Sclerotiorum)

Sebzelerde Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis Cinerea)

Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi (Pseudomonas Syringae Pv.Lachrymans)

Hıyar Mozaik Virüsü (Cucumber Mosaic Cucumovirus- Cmv)

Karpuz Mozaik Virüsü (Watermelon Mosaic 2 Potyvirus- Wmv-2)

Kabak Mozaik Virüsü (Squash Mosaic Comovirus-Sqmv)

Kabak Sarı Mozaik Virüsü (Zucchini Yellow Mosaic Potyvirus-Zymv)

 

Sebzelerde Beyazsinek

   Tütün Beyazsineği (Bemisia Tabaci)

    Sera Beyazsineği (Trialeurodes Vaporariorum)

 

Sebzelerde Danaburnu (Gryllotalpa Gryllotalpa)

Sebzelerde Thripsler

Sebzelerde Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus Latus)

Sebzelerde Yaprakbitleri

Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza Trifolii, L. Bryoniae, L Huidobrensis, Phytomyza Horticola)

Kırmızı örümcekler

Sebzelerde Yaprak Pireleri (Empoasca Decipiens Paoli, Asymmetrasca Decedens (Paoli)

Karpuz Telli böceği (Henosepilachna Elaterii )

Kavun Kızıl Böceği (Rhaphidopalpa Foveicollis )

Tohum Sineği (Delia Platura)

Sebzelerde Pamuk Yaprak kurdu (Spodoptera Littoralis, S. Exiqua (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae)

Kök Ur Nematodları (Meloidogyne Spp.)

 

 

KABAK HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Kabakgillerde Külleme Hastalığı (Erysiphe Cichoracearum, Sphaerotheca Fuliginea)

Kabakgillerde Mildiyö Hastalığı (Pseudoperonospora Cubensis)

Alternarya Yaprak Yanıklığı Alternaria Cucumerina (Ellis & Everh.) Elliott.

Kabakgillerde Solgunluk Ve Kök Çürüklüğü (Fusarium Spp., Pythium Spp., Rhizoctonia Spp.)

Antraknoz Hastalığı (Coletotrichum Lagenarium)

Hıyar Mozaik Virüsü (Cucumber Mosaic Cucumovirus- Cmv)

Karpuz Mozaik Virüsü (Watermelon Mosaic 2 Potyvirus- Wmv-2)

Kabak Mozaik Virüsü (Squash Mosaic Comovirus-Sqmv)

Kabak Sarı Mozaik Virüsü (Zucchini Yellow Mosaic Potyvirus-Zymv)

 

Sebzelerde Beyaz Sinek

    Tütün Beyazsineği (Bemisia Tabaci)

    Sera Beyazsineği (Trialeurodes Vaporariorum)

 

Kırmızıörümcekler

 

Sebzelerde Thripsler

    Tütün Thripsi (Thrips Tabaci),

    Çiçek Thripsi (Frankliniella Occidentalis)

 

Sebzelerde Yaprak Bitleri

Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza Trifolii, L. Bryoniae, L Huidobrensis, Phytomyza Horticola)

Tohum Sineği (Delia Platura )

Karpuz Telli Böceği (Henosepilachna Elaterii)

Kavun Sineği (Myiopardalis Pardalina)

Kavun Kızıl Böceği (Rhaphidopalpa Foveicollis)

Sebzelerde Yaprak Pireleri (Empoasca Decipiens Paoli, Asymmetrasca Decedens (Paoli)

Kök Ur Nematodları (Meloidogyne Spp.)

 

KARPUZ HASTALIK ve ZARARLILARI

 

Alternarya Yaprak Yanıklığı (Alternaria cucumerina (Ellis & Everh.) Elliott.  

Antraknoz Hastalığı (Coletotrichum lagenarium)  

Biber Mozayik Virüs Hastalığı (Cucumber mosaic vırus)   

Hıyar Mozaik Hastalığı (Cucumber mosaic cucumovirus- CMV) 

Kabak Mozaik Hastalığı (Squash mosaic comovirus-SqMV)  

Kabak Sarı Mozaik Hastalığı (Zucchini yellow mosaic potyvirus- ZYMV)

Külleme Hastalığı (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 

Mildiyö Hastalığı (Pseudoperonospora cubensis)  

 

Karpuz Telli böceği (Henosepilachna elaterii) 

Kavun Kızıl Böceği (Rhaphidopalpa foveicollis) 

Kavun Sineği (Myiopardalis pardalina)

Kırmızı örümcekler

Pamuk Yaprak kurdu (Spodoptera littoralis, S. exiqua (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) 

 

Sebzelerde Thripsler  

Tütün thripsi (Thrips tabaci),

Çiçek thripsi (Frankliniella occidentalis)

 

 

KAVAK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÖRÜLEN HASTALIK VE ZARARLILAR

 

KALKANLI BİTLER

KAVAKTA AGRİLUS ATER L.

KAVAKTA CRYPTORHYNCHUS LAPATHİ L.

KAVAKTA NYCTEOLA ASİATİCA KRUL.

KAVAK ODUN ARISI

KAVAK SÜSLÜ BÖCEĞİ

BEYAZ KAVAK KELEBEĞİ

SÜRGÜN BOZAN ZARARLISI

SÜNGER ÖRÜCÜSÜ

SİGARA BÖCEĞİ

 

KAVAKTA ZARARLI BÖCEK ve MANTARLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

 

 

KAYISI HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı (Armillaria Mellea)

Badem Dal Kanseri (Pseudomonas Amygdali)

Bakteriyel Kanser Ve Zamklanma (Pseudomonas Syringae Pv. Syringae)

Erik Pası (Tranzschelia Pruni-Spinosae (Pers.) Dietel)

Monilya (Mumya) Hastalığı (Monilia Laxa)

Rosellinia Kök Çürüklüğü Hastalığı (Rosellinia Necatrix)

Sitospora Kanseri (Cytospora Spp.)

Şarka Virüsü (Plum Pox)

Şeftali Kara Lekesi Cladosporium Carpophilum Thuem

Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığı (Taphrina Deformans)

Yaprak Delen (Çil) Hastalığı (Coryneum Beijerinckii)

 

Badem İç kurdu (Eurytoma Amygdali)

Bakla Zınnı (Epicometis (=Tropinota) Hirta)

Doğu Meyve Güvesi (Cydia Molesta)

Dut Kabuklu Biti (Pseudaulacaspis Pentagona)

Erik İç Kurdu (Cydia Funebrana)

Erik Koşnili (Sphaerolecanium Prunastri)

Kahverengi Koşnil(Parthenolecanium Corni)

Kırmızı Örümcekler (Akarlar)

Meyve Ağacı Dip Kurtları (Capnodis Spp.)

Meyve Göz Kurtları Badem Gözkurdu (A. Amygdali Hust.)

Şeftali Güvesi (Anarsia Lineatella)

Tomurcuk Tırtılları Küçük Tomurcukgüvesi (Recurvaria Nanella)

Virgül Kabuklu Biti (Lepidosaphes Ulmi)

Yaprak Bitleri

Yazıcı Böcekler

 

 

KİRAZ HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı   (Armillaria Mellea)

Bakteriyel Kanser Ve Zamklanma Hastalığı (Pseudomonas Syringae Pv. Syringae)

Erik Pası

Kiraz Yaprak Kıvrılma Virüs Hastalığı   (Cherry Leafroll Nepovirus)

Kök Kanseri Hastalığı  (Agrobacterium Tumefaciens)

Monilya (Mumya) Hastalığı  (Monilia Laxa)

Pfeffinger Virüs Hastalığı  (Avrupa Cherry Rasp Leaf )

Rosellinia Kök Çürüklüğü Hastalığı (Rosellinia Necatrix)

Sert Çekirdeklilerde Halkalı Leke Virüs Hastalığı (Prunus Necrotic Ringspot Ilarvirus)

Yaprak Delen (Çil) Hastalığı  (Stigmina Corpophila)

 

Ağaç Kızıl kurdu  (Cossus Cossus)

Ağaç Sarı kurdu  (Zeuzera Pyrina)  

Armut Kaplanı  (Stephanitis Pyri)

Bakla Zınnı  (Epicometis (=Tropinota) Hirta)  

Çamur atan  (Agalmatium Flavescens)

Dut Kabuklu Biti (Pseudaulacaspis Pentagona)  

Kırmızı Örümcekler  (Akarlar)

Kiraz Sineği (Rhagoletis Cerasi)  

Kiraz Siyah Yaprak biti (Myzus Cerasi)

Kiraz Sülüğü (Caliroa Limacina)  

Meyve Ağacı Dip kurtları (Capnodis Spp.)

Meyve Ağacı Ve Fidanlarda Toprakaltı Zararlıları (Polyphylla Spp.,Melolontha Spp.,Anoxia Spp.)

Meyve Göz Kurtları

Şeftali Virgül Kabuklu Biti (Nilotaspis Halli)

Yaprak bükenler

    Adi Yaprak bükücüsü  (A.Xylosteanus)

    Elma Yaprak bükeni  (Archips Rosanus)

Yaprak Galeri güveleri  

    Kiraz Yaprak Galeri güvesi (Lyonetia Clerkella)

 

Yazıcı Böcekler

    Meyve Yazıcı böceği (Scolytus Rugulosus)

 

Zeytin Kabuklu Biti (Parlatoria Oleae)

 

Tomurcuk tırtılları

    Yaprak Yeşil tırtılı (Hedya Nubiferana)

    Kırmızı Tomurcuktırtılı (Spilonota Ocellana)

    Küçük Tomurcukgüvesi (Recurvaria Nanella)

 

 

LAHANA HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Lahana Siyah Damar

Lahana Kok uru

 

Lahana Gal Bocegi

Lahana Gobek Kurdu

Lahana Guvesi

Lahana Kelebekleri

Lahana Kokulu Bocegi

Lahana Sinegi

Lahana Yaprak Guvesi

 

 

MERCİMEK HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Fasulye Adi Mozaik Nekroz Virüsü

Fasulye Adi Mozaik Virüsü

Fasulye Adi Yaprak Yanıklığı

Fasulye Antraknozu Hastalığı

Fasulye Hale Yanıklığı

Fasulye Kök Çürüklüğü Hastalığı

Fasulye Pası Hastalığı

Fasulye Sarı Mozaik Virüsü

Mercimek Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığı

Mercimek Mildiyösü Hastalığı

Nohut Antraknozu Hastalığı

Sebzelerde Tütün Mozaik Virüsü 

 

Baklagil Tohum Böcekleri

Kapsül Kurtları

Kırmızı örümcekler

Mantolu Böcek

Mercimeklerde Tebeşirleşme Etmenleri

Mercimekte Apion

Sebzelerde Danaburnu

Sebzelerde Pamuk Yaprak kurdu

Sebzelerde Sarı Çay Akarı

Sebzelerde Yaprak Pireleri

Sebzelerde Yaprakbitleri

Sebzelerde Yeşil kurt

Tohum Sineği

Toprak Pireleri

Yaprak Galeri Sinekleri

 

MISIR HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Kök Ve Kökboğazı Çürüklüğü

Mısır Rastığı (Ustilago Maydis)

Yaprak Yanıklığı (Bipolaris ) (Pythium Spp., Fusarium Spp., Rhizoctonia Spp.,)

 

Bozkurt (Agrotis İpsilon)

Çizgili Yaprak kurdu (Spodoptera )

Dana Burnu (Gryllotalpa Gryllotalpa (L.)

Mısır Koçan Kurdu (Sesamia Nonagrioides)

Mısır Kurdu (Ostrinia Nubilalis)

Mısır Maymuncuğu (Tanymecus Dilaticollis )

Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera Littoralis)

Tel Kurtları

Yeşil Kurt (Helicoverpa Armigera)

 

Misir Yaprak Kurtlari

Mısırda Kırmızı örümcekler

    İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus Urticae )

    Pamuk Kırmızı Örümceği (T. Cinnabarinus.)

 

 

NARENCİYE HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Cüceleşme Viroid Hastalığı (Citrus Exocortis Pospiviroid)

Dal Yanıklığı (Pseudomonas Syringae Pv. Syringae)

Gözenek Viroidi Hastalığı (Citrus Cachexia Viroid)

Kahverengi Çürüklük Ve Gövde Zamklanma Hastalığı (Phytophthora Citrophthora)

Kahverengi Leke (Alternaria Alternata F. Sp. Citri)

Kavlama Hastalığı (Citrus Psorosis-Associated Ophiovirus)

Limon Tıkanıklık Hastalığı (Lemon Sieve-Tube Necrosis)

Palamutlaşma Hastalığı (Citrus Stubborn Disease ) (Csd)

Rosellinia Kök Çürüklüğü Hastalığı (Rosellinia Necatrix)

Satsuma Cüceleşme Virus Hastalığı (Satsuma Dwarf Nepovırus(Sdv)

Taşlaşma Hastalığı (Impietratura)

Tristeza Virüsü ( Citrus Tristeza Closterovirus (Ctv) )

Uçkurutan (Phoma Tracheiphila)

Yaprak Kırışıklık Virüsü (Citrus Crinkly Leaf İlarvirus)

Depo Çürükleri Hastalıkları

Yeşil Küf Çürüklüğü (Penicillium Digitatum)

Mavi Küf Çürüklüğü (Penicillium İtalicum)

 

Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis Capitata)

Truncgil Beyaz Sinegi

Gri Yumuşak Koşnil (Comlus Pseudomagnoliarum )

Harnup Güvesi (Ectomyelois Ceratoniae )

Kanlı Balsıra (Ceroplastes Rusci)

Truncgil Kirmizi Kabuklu Biti

Truncgil Kırmızı Örümceği (Panonychus Citri)

ZarLimon Çiçek Güvesi (Prays Citri )

Truncgil Pamuklu Beyaz Sineği (Aleurothrixus Floccosus )

Pas Böcüsü (Uyuz) (Phyllocoptruta Oleivora)

Sarı Kabuklu Biti (Aonidiella Citrina)

Truncgil Tomurcuk Akari (Aceria Sheldoni )

Torbalı Koşnil [Icerya Purchasi Mask.(Hom.:Margarodidae)]

Trunçgil Unlu Biti (Planococcus Citri)

Virgül Kabuklu Biti (Lepidosaphes Beckii)

Truncgil Yaprak Biti

Yaprak Galeri Güvesi (Phyllocnistis Citrella)

Yaprak Pireleri (Empoasca Spp.)

Yıldız Koşnili(Ceroplastes Flpridensis )

 

PAMUK HASTALIK ve ZARARLILARI

 

Antraknoz

Fide kök çürüklüğü (Sore Shin)

HasKöşeli yaprak lekesi hastalığı

Hiyar Koseli Yaprak Lekesi

Pamuk solgunluk hastalığı (Fusarium Wilt, Verticillium Wilt)

 

Beyaz sinek (Bemisia tabaci)

Çizgili yaprak kurdu /Karadrina(Laphigma exiqua)

Dikenli kurt (Earias insulana)

Kırmızı örümcek (Tetranychus spp.)

Pamuk piresi (Lygus spp.)

Pamuk yaprak kurdu (Prodenia litura)

Pembe kurt (Pectinophora gossypiella)

Toprak kurtları (Agrotis spp)

Yaprak piresi (Empoasca spp.)

Yeşil kurt ( Heliothis armigera)

 

 

PATATES HASTALIK VE ZARARLILARI 

 

Bakteriyel Solgunluk Ve Patates Kahverengi Çürüklüğü Hastalığı (Ralstonia solanacearum)

HasErken yanıklık hastalığı (Alternaria solani)

Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus)

Patates Mildiyösü (Geç Yanıklık) Hastalığı (Phytophthora infestans)

Patates Siğil Hastalığı (Synchytrium endobioticum)

Patateste Adi Uyuz Hastalığı (Streptomyces scabies)

Patateste Bakteriyel Yumuşak Çürüklük Ve Karabacak

Siyah Siğil (=Kökboğazı Nekrozu)Hastalığı (Rhizoctonia solani)

Stolbur Hastalığı

Patates A Vırüsü (Potato A potyvrus, PVA)

Patates Çızgı Vırüsü (Patates Y Vırüsü) (Potato Y potyvirus, PVY)

Patates X Vırüsü (Potato X potexvirus, PVX)

Patates Yaprak Kıvrılma Vırüsü (Potato leafroll luteovirus, PLRV)

 

Bozkurt (Agrotis spp.)

Manas (Kadı Lokması) (Polyphylla turkmenoglui Petr., P.fullo L.)

Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata)

Patates Çürüklük Nematodu (Ditylenchus destructor Thorne)

Patates Güvesi (Phthorimaea operculella)

 

Patates Kist Nematodlari

     Patates Altin Nematodu; ( Globodera rostochiensis Wollenweber )

     Patates Beyaz Kist Nematodu; ( G. Pallida Stone)

 

Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.)

Soğan Sak Nematodu [Ditylenchus dipsaci (Kühn)]

Telkurdu (Agriotes spp.)

Yaprak Pireleri (Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens (Paoli)

Yaprak bitleri

.

 

PATLICAN HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Bakteriyel Benek Hastalığı (Pseudomonas syringae pv. Tomato)

Beyaz Çürüklükler (Sclerotinia sclerotiorum)

Çökerten Hastalığı (Rhizoctonia spp.,Fusarium spp. ,Alternaria spp., Sclerotinia spp.)

Erken Yanıklık Hastalığı (Alternaria solani)

Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea)

Külleme Hastalığı (Leveillula taurica)

Mildiyö Hastalığı (Phytophthora infestans)

Domates Mozayik Virüs Hastalığı (Tomato Mosaic Vırus)

 

Bozkurt (Agrotis Spp.)

Çiçek Tripsi (Frankliniella Occidentalis)

Danaburnu (Gryllotalpa Gryllotalpa)

Kırmızı Örümcekler

Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera Littoralis)

Pis kokulu Yeşil böcek (Nezara Viridula)

Sera Beyaz sineği (Trialeurodes Vaporariorum)

Telkurdu (Agriotes Spp.)

Yaprak bitleri

Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza Trifolii, Liriomyza Bryoniae, Liriomyza Huidobrensis)

Yeşil kurt [Heliothis Armigera, Heliothis Viriplaca (=Heliothis Dipsacea]

 

 

ŞEFTALİ HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı (Armillaria Mellea)

Bakteriyel Kanser Ve Zamklanma Hastalığı (Pseudomonas Syringae Pv. Syringae)

Erik Pası Tranzschelia Pruni-Spinosae (Pers.) Dietel

Halkalı Leke Virüsü (Prunus Necrotic Ringspot Ilarvirus )

Kök Kanseri Hastalığı (Agrobacterium Tumefaciens)

Şeftali Küllemesi Hastalığı (Sphaerotheca Pannosa Var. Persicae)

Monilya (Mumya) Hastalığı (Monilinia Laxa)

Rosellinia Kök Çürüklüğü Hastalığı (Rosellinia Necatrix)

Şarka Virüsü (Plum Pox Potyvirus)

Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığı (Taphrina Deformans)

Yaprak delen Hastalığı (Coryneum Beijerinckii)

 

Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis Capitata)

Bakla Zınnı (Epicometis (=Tropinota) Hirta)

Dip kurtları (Capnodis Spp.)

Doğu Meyve güvesi (Cydia Molesta)

Dut Kabuklu biti (Pseudaulacaspis Pentagona)

Erik Koşnili (Sphaerolecanium Prunastri)

Kırmızı Örümcekler (Akarlar)

San Jose Kabuklu biti (Quadraspidiotus Perniciosus)

Şeftali Güvesi (Anarsia Lineatella)

Şeftalide Çiçek Tripsi (Frankliniella Occidentalis)

Toprakaltı Zararlıları (Polyphylla Spp.,Melolontha Spp.,Anoxia Spp.)

Virgül kabuklu biti (Nilotaspis Halli)

Yaprak bitleri

Yazıcı Böcekler Meyve Yazıcı böceği (S. Scolytus)

Yüzük kelebeği (Malacosoma Neustria)

 

Meyve Göz kurtları

      Elma Göz kurdu (Anthonomus Pomorum L.)

      Badem Göz kurdu (A. Amygdali Hust.)

 

Tomurcuk tırtılları

      Yaprak Yeşil tırtılı (Hedya Nubiferana)

      Kırmızı Tomurcuk tırtılı (Spilonota Ocellana)

      Küçük Tomurcuk güvesi (Recurvaria Nanella)

 

ŞEKER PANCARI HASTALIK VE ZARARLILARI  

 

Yaprak Kıvırcıklığı

Rhizomania

Pancar Uru

Islak Çürüklük

Kök Yanıklığı

Alternaria yaprak Lekesi

Cercospora Yaprak Lekesi

Mildiyo

Phoma Yaprak Lekesi

Ramularia Yaprak Lekesi

Mor Çürüklük

Beyaz Kök Kanseri

 

Dana Burnu

Kalkan Böceği

Nematodlar

Pancar Pireleri

Pancar Sineği

 

Hortumlu Böcekler

Kırkayaklar

Mayis Bocegi

Pancar Güvesi

Pancar Leş Böceği

Atomarya

Bibio Sinekleri

Çadır Tırtılı

Salyangozlar

Sikad

Symphidler

Tel Kurtları

Tipula Sinekleri

Toprak Kurtları

Yaprak Bitleri

Yaprak Kurtları

Yay kuyruklular

 

Kıvırcık baş (Curly Top ) Has_KivircikBas.aspx

Sarı Solgunluk

Bakteriyel Yaprak Lekesi

Sarılık virusu

Mozaik virusu

Pancar Veremi

Tohum Kararması

Külleme

Pancar Pası

Kemer Çürüklük

Pancar Beni

Yaş Çürüklük

Rhizoctonia Kök Çürüklüğü

Beyaz Çürüklük

Fusarium Solgunluğu

Verticillum Solgunluğu

Silo Çürüklükleri

 

SOĞAN HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Sebzelerde Septoria Leke Hastalığı (Septoria Apiicola  Speg., Septoria Lycopersici Speg.)

Sebzelerde Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis Cinerea)

Soğan Mildiyösü Hastalığı (Peronospora Destructor Berc.)

Soğan Sürmesi Hastalığı (Urocystis Cepula First.)

 

Soğan Psillidi (Bactericera Tremblay)    SoganPsillidi.aspx

Soğan Sineği (Delia Antiqua)    SoganSinegi.aspx

 

Sebzelerde Tripsler

      Tütün Tripsi (Thrips Tabaci)

      Çiçek Tripsi (Frankliniella Occidentalis)

 

Pırasa Güvesi (Acrolepiopsis Assectella)

Sebzelerde Telkurdu (Agriotes Spp.)

 

Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza Trifolii, Liriomyza Bryoniae, Liriomyza Huidobrensis, Phytomyza Horticol)

Soğan Sak Nematodu [Ditylenchus Dipsaci (Kühn)]

 

 

ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI

 

Zeytin Dal Kanseri (Pseudomonas Savastanoi Pv. Savastanoi)

Zeytin Ağaçlarında Vertisilyum Solgunluğu (Verticillium Dahliae)

Zeytinlerde Halkalı Leke Hastalığı (Spilocaea Oleaginea=Cycloconium Oleaginum)

 

Zeytin Çiçek Sap Sokanı (Calocoris Trivialis)

Zeytin Fidan tırtılı (Palpita Unionalis)

Zeytinde Filiz Kıran (Phloeotribus Scarabaeoides )

Zeytin Güvesi (Prays Oleae )

Zeytin Kabuklu Biti (Parlatoria Oleae)

Zeytin Kara koşnili (Saissetia Olea)

Zeytin Kırlangıç Böceği (Agalmatium Flavescens)

Zeytin Kızıl kurdu (Lasioptera Berlesiana )

Zeytin Kurdu (Coenorrhinus Cribripennis)

Zeytin Pamuklu Koşnili (Philippia Oleae )

Zeytinde Pamuklu bit (Eupyllura Spp.)

Zeytin Sineği (Bactrocera Oleae)

Zeytin Yara Koşnili (Pollinia Pollini)