Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK TEDBİRLER

 

Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı,

 

Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli,

 

Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli,

 

Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli,

 

Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirilmeli,

 

Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli,

 

Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı,

 

Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı,

 

Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı,

 

Yeşil alanlar arttırılmalı, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı tedbirler uygulamaya konulmalı,

 

Toplu taşım araçları yaygınlaştırılmalı,

 

Bütün bu etkenlerin yanında; atıkların uygun olmayan tesislerde yakılarak bertaraf edilmesinin önlenmesi, sanayi tesisi yer seçiminin yerleşim alanları dışında ve hakim rüzgarlar dikkate alınarak yapılması, imar planlarında bu alanların çevresinde yapılaşmaların önlenmesi ve araçların egzoz emisyon ölçümlerinin periyodik olarak yapılması sağlanmalı, bununla birlikte; alternatif enerji kullanan motorlu taşıtlar geliştirilmeli ve özendirilmelidir.