Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

SU KİMYASAL KİRLİLİK

 

Çökeltiler tarafından kirletilen çamurlu su.

Kimyasal kirleticiler arasında organik veya inorganik bileşikler bulunmaktadır.

 

Organik su kirleticileri:

 

Deterjanlar

Kimyasal olarak arıtılmış içme suları

Gıda işleme atıkları

Böcek ilaçları ve bitki ilaçları

Petrol hidrokarbonları, benzin, dizel yakıt, jet yakıtı, fuel oil ve motor yağı

Orman atölyelerinden saçılan ağaç ve çalı enkazları

Yanlış depolama sonucu ortaya çıkan sanayi solventleri gibi uçucu gazlar (VOC)

Hijyen ve kozmetik atıkları

İnorganik su kirleticileri:

 

Kükürt dioksit gibi asidik fabrika atıkları

Gıda işleme atıkları arasında yer alan amonyak

Kimyasal fabrika atıkları

Gübrelerdeki azotlu ve fosforlu bileşikler

Ağır metaller

Çeşitli insan kaynaklı alüvyonlar

İri ölçekli kirleticiler ise gözle görülebilir maddelerin suya karışmasıyla oluşan fiziksel bir kirlilik türüdür. Özellikle su taşkınları veya fırtınalar sonucunda büyük maddeler su havzalarına geçebilir. Bu kirleticiler:

 

Kâğıt, plastik veya besin artıkları gibi çöpler

Gemilerle taşınan çeşitli plastikler

Gemi batıkları

 

Potrero Üretim Santrali, sıcak suyu San Francisco Körfezi'ne boşaltmaktadır.