Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

MİNERALLER VE MİNERALLERİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 

İnsanlar ve hayvanlar normal bir büyüme ve çeşitli biyolojik fonksiyonlar için besinler arasında vitaminler yanında inorganik elementlere de ihtiyaç duymaktadırlar. Bu elementler ikiye ayrılırlar;

 

1. Bol bulunan elementler

2. Eser elementler

 

BOL BULUNAN ELEMENTLER

 

Bu elementlere ihtiyaç fazladır.

Çoğunlukla birden fazla fonksiyon gösterirler.

 

Bu elementlere örnek olarak;

 

KALSİYUMUN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ( CA )

FOSFORUN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ( P )

MAGNEZYUM İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ( MG )

SODYUM VE KLOR İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ( NA VE CL )

POTASYUMUN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ( K )


ESER ELEMENTLER

 

Eser elementlere günlük ihtiyaç fazla değildir.

Enzim tepkimeleri için esas olanlar eser elementlerdir. Bu tepkimelerde üç farklı şekilde yer alırlar.

- Enzim tarafından katalizlenen kimyasal tepkimenin yapısında yer alır ve enzimin reaksiyon hızını arttırır.

- Substrat veya enzimin aktif merkezi ile kompleks yapar. Bu durumda ikisi de aktif hâle gelir.

- Bazı hallerde katalitik faaliyetin bir safhasında elektron alırlar.

 

Eser elementlere aşağıdakilere örnek verebiliriz;

 

DEMİRİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ( FE )

KROMUN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

BAKIRIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ( CU )

İYOTUN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ( I )

MANGANEZİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ( MN )

ÇİNKONUN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ( ZN )

MOLİBDENİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ( MO )

SELENYUMUN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

FLORUN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

KLORİDİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
KÜKÜRTÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Arsenik

Silisyum

Kalay

Nikel

Vanadyum

Kobalt