Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

STOMA POTAS Organo Mineral Gübre % 25 Potasyum

  

Toplam Organik madde %  18
Toplam Azot %  5
Organik Azot %  1
Üre Azotu %  4
Suda Çözünür
K2O
%  25
Klor Oranı %  0,078
pH %  5-7

  140 TL

  500 TL

 

Meyvenin RENK ve AROMA sını AĞIRLIK ve KALİTE sini İRİLİK ve SERT liğini belirleyen %25 Potasyum içerir.     

Meyve ve sebze yapraklarında görülen yaprak kenarındaki kurumayı önler ve ürün artışını sağlar.

Stoma Potas yaprak gübresi, potasyum noksanlığına bağlı su stresi, kuraklığa ve dona bağlı olumsuz etkileri ortadan kaldırır.

Bitkilerdeki ksilem ve floem doku oluşumunu en yüksek düzeye çıkardığı için gövde zayıflığına bağlı ürün kayıpları yaşanmaz.

Stoma Potas yaprak gübresi özellikle sebze, meyve, pamuk, narenciye, baklagil ve lifli bitkilerdeki kalite özelliklerini çok olumlu etkiler.

Daha ağır meyve, daha kaliteli sebze, daha dolgun dane ve daha iri yumru için Stoma Potas yaprak gübresi yeterlidir.

İçeriğinde bulunan doğal aminoasit  ve enzimler kalitesini belgeleyen en önemli unsurdur.

Stoma Potas yaprak gübresi her türlü zirai ilaçla karıştırılabilir.

 

Aşağıdaki belirtileri gördüğünüzde STOMA POTAS uygulayınız.    

 

Elmada potasyum noksanlığında, yapraklarının kenarlarında esmer ve kahve renkli kloroz oluşur ve bu bölgeler kurur. Buna karşılık yapraklar bu haliyle ağaç üzerinde çok uzun süre kalabilirler. Meyveler küçük ve soluk, kalın kabuklu olurlar. Seker miktarı az ve tadı ekşi olur.
Armutta potasyum noksanlığında, yaprakların sarımsı yeşil renkli olur ve tipik bir şekilde kıvrılma gösterirler. Yaprak kenarlarında potas noksanlığının tipik belirtisi olan nekrozlar oluşur.
Kiraz, kaysı ve şeftali gibi taş çekirdekli meyve ağaçlarında potas noksanlığı yapraklarda kıvrılma ve kırmızımsı kahve lekelerle beliren belirtilere neden olur. Sürgün uçlarında ölme, zayıf çiçek ölçümü ve normalden küçük meyveler olur.
Narenciyede potasyum noksanlığında, narenciye çeşitlerinde yaprak kenarlarında sarımsı kahve renkli nekrozlar oluşur, geriye doğru kıvrılma ve olgunlaşmadan dökülme görülür. Meyveler normalden küçük, ince kabuklu ve asidik olurlar
Asmada potasyum noksanlığında, yapraklarında da yaprak kenarlarında sararma ve kahverengileşme görülür. Çiçeklenme zayıf meyve tutumu az ve meyveler ekşi olurlar.

Ceviz ağaçlarında potasyum noksanlığı yapraklarda kıvrılma ve kırmızımsı kahve lekelerle beliren belirtilere neden olur. Sürgün uçlarında ölme, zayıf çiçek ölçümü ve normalden küçük meyveler olur.

 

Potasyum noksanlığı çeken cevizde turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar. Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar. Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar. Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür. Bitkide ksilem ve floem dokuların oluşumu geriler. Dokularda ligninleşme azalır. Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar.

 

Potasyum cevizde birçok kalite unsurunu etkileyen bir besin elementidir. Bu nedenle cevizde potasyum noksanlığı bitkinin özelliğine göre çeşitli kalite bozulmalarına yol açar.

Patateste potasyum noksanlığında, yapraklar koyu yeşil üzerinde metalik bronz renklidir. Bitki bodur ve çalımsı bir görüntü hal alır. Yaşlı yaprakların kenarlarında renk alır. Yaprak ayasında başlangıç da toplu iğne başı büyüklüğünde, kahve renkli lekeler görülür, bu lekeler daha sonra büyüyerek yaprak yüzeyini kaplar. Yapraklarda kıvrılmalar görülür. Patates yumrularının üzerinde siyah noktalar oluşur. Potasyum noksanlığı yumrunun iç kısmında da kahverengileşmeye neden olabilmektedir, ancak bunu bor noksanlığından ileri gelen ve kahverengi öz denilen problemle karıştırmamaya dikkat edilmelidir. Potasyum eksikliği patates yumrusunda kuru madde ve nişasta miktarının azalmasına neden olduğu gibi, aynıca potas eksikliği olan yumrularda kesildikten sonra, bir saat gibi kısa bir sure içinde kararma başlamasına karşılık, potasyum beslenmesi tam olan bitkilerin yumrularında iki gün sonra dahi böyle bir durum görülmez.
Pamuk bitkisinde potasyum noksanlığında, yaprak kenarlarında ve damar aralarında sarımsı yeşil lekelerle kendini belli etmeğe başlar. Bu bölgelerdeki hücreler olur ve yaprak sarımsı kahve, kırmızımsı kahve renkli bir görüntü alır. Yaprak kenarları ve uçları aşağı yukarı kıvrılır. Erken yaprak dökümü görülür. Kozalarda gayri muntazam bir oluşum görülür ve olgunlaşmadan dökülme olur. Lif kalitesi de olumsuz etkilenir. Normal olarak potasyum eksikliği yaşlı yapraklarda görülmesine karşılık, bazen genç yapraklarda da rastlanmaktadır.
Mısır bitkisinde potasyum noksanlığında, boğum aralarının kısalarak bitkinin bodur kalmasına neden olur ve ince bir gövde oluşur. Yaşlı yaprakların uç ve kenarlarında kloroz ve kuruma görülür. Kloroz zamanla yaprak içlerine ilerler. Koçanların uç kısımlarında gelişmenin zayıf olduğu dikkati çeker.
Domateste potasyum noksanlığında yapraklar genelde koyu yeşil renkli olup yaşlı yapraklar griye çalan yeşil renktedir. Yaşlı yapraklarda beyazımsı açık sarı noktalar halinde nekrozlar oluşur. Gövde ince, zayıf ve noksanlığın şiddetli olduğu durumlarda pek çok tarla domateslerinde ise daha az görülen lekeli olgunluk (blotchy ripening) potasyum noksanlığı ile ilgili bulunmakta ve potasyum uygulaması ile giderilmekte veya azaltılabilmektedir. Lekeli olgunluk (blotchy ripening) probleminin potasyum yetersizliği yanında, magnezyum yetersizliği ve kalsiyum fazlalığı ile ilgisi olduğu konusunda görüşler bulunmaktadır. Yapraklarda ve meyvede (K+Mg) / Ca oranı büyüdükçe lekeli olgunluğun azaldığını tespit etmişlerdir. Lekeli olgunluk (blotchy ripening) probleminin görülme sıklığının domates çeşidi ile de yakından ilgisi bulunmaktadır.
Pancar bitkisinde potasyum noksanlığında yapraklar mavimsi yeşil renkli ve aşağı doğru kıvrık olurlar. Damar aralarında sarıdan kırmızımsı kahveye kadar değişen tonlarda renk açılmaları olur. Renk değişiklikleri yaşlı yapraklardan ve yaprak kenarlarından başlayarak ilerler sonunda yapraklar solar ve ölürler.
Hıyar bitkisinde potasyum noksanlığında yapraklar damarlar civarında mavimsi yeşil renkte, yaprak kenarları ise bronza kayan renk değişimleri vardır. Genç yapraklar dalgalı bir hal alırlar. Nekrozlu yapraklar sarımsı kahve ve kahverengine döner ve kenarlardan başlayarak kuruma görülür. Meyve yumuşak ve gövde tarafı ince olur.
Marulda potasyum noksanlığında, bitkide yapraklar koyu yeşil ve bazen benekli olur. Yaşlı yaprakların uçlarından başlayarak yayılan lekeler şeklinde kloroz görülür. Antosiyan kapsamı yüksek olan çeşitlerin yaprak kenarları ve uçlarında renk morumsu kahveye döner. Bitki küçük ve gevşek olur, göbek doldurma zayıf olur.  

Soğanda potasyum noksanlığında, yaşlı yapraklar orta derecede klorozludur, solgunluk görülür ve erken ölürler. Bas oluşumu zayıf ve kalitesi düşük olur.

 

 

Potasyum noksanlığı kumlu, hafif tekstürlü topraklar üzerinde yetiştirilen bitkiler daha çok görülür. Potasyum noksanlığı bitkilerde hemen görülebilir belirtiler çıkarmaz. Önce büyüme oranında bir gerileme olur, ancak daha sonra kloroz ve nekrozlar görülür. Potasyum noksanlığı belirtileri genelde önce yaşlı yapraklarda görülür. Çünkü noksanlık durumunda yeni oluşan genç yapraklar yaşlı yapraklardan potasyum desteği yapılmaktadır. Noksanlık belirtileri birçok bitkide önce yaprak kenarlarında ve uçlarında görülmeye başlar. Yaprak kenarları önce sararır, daha sonra bu kısımlarda renk koyu kahverengine döner. Noksanlığın çok şiddetli olması halinde bu kısımlar siyaha döner, ölür; kuruyarak dökülür. Özellikle meyve ağaçlarında yok tipik olarak görülen noksanlık belirtilerinde, yaprak kenarlarının anlatılan şekilde renk değişikliği gösterip ölmesine karşın, yaprağın geri kalan kısmı uzunca bir sure normal yeşil rengini ve görüntüsünü koruyabilmektedir. Bazı bitki türlerinde, örneğin üçgüllerde potasyum noksanlığı belirtileri yaprak kenarlarında görülmeyip, yaprak üzerinde düzgün olmayan bir şekilde dağılmış nekrotik lekeler şeklinde görülür.

 

Potasyum bitkilerde birçok kalite unsurunu etkileyen bir besin elementidir. Bu nedenle potasyum noksanlığı bitkinin özelliğine göre çeşitli kalite bozulmalarına yol açar. Özellikle sebze, meyve, tütün ve lif bitkilerinde potasyum noksanlığı kalite özelliklerini çok olumsuz etkiler.

 

ÜRÜN ADI KULLANMA DÖNEMİ DOZ
SEBZELER Meyveli dönem başlangıcından hasat sonuna kadar 2 -4 uygulama. 100-200 gr
NARENCİYE Meyve tutumu, meyvelerin büyümesi ve hasat öncesine kadar 2 uygulama 200-300 gr
MEYVE AĞAÇLARI Meyve bağlama ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama 150-200 gr
KAYISI – ERİK  -ŞEFTALİ Meyve bağlama, büyümesi ve renk yapma dönemine kadar 200-300 gr
PAMUK Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 1 -2 uygulama 200- 250 gr
ÇİLEK Çiçek öncesi ve meyveli dönemde 15 gün ara ile 3 uygulama 200- 250 gr
BAĞ Meyve bağlama, büyümesi ve renk yapma dönemine kadar 2-3 uygulama 200-300 gr
AYÇİÇEĞİ Bitki boyu 20- 25 cm’e erişince 10-15 gün arayla 2-3 uygulama 200-250 gr
MISIR Meyve oluşumu öncesi ve sonrasında 1-2 uygulama 200-250 gr
FINDIK Çiçek öncesi, bıyık atma ve iç bağlama döneminde 3 uygulama 200-300 gr
HUBUBAT Kardeşlenme dönemi sonrası tek uygulama 200- 250 gr
PATATES Bitki boyu 20-25 cm’e erişince 15 gün arayla 2-3 uygulama 200- 250 gr
KAVUN, KARPUZ Kol atımından sonra, hasat öncesine kadar 2 uygulama 200- 250 gr
ŞEKER PANCARI İlk çapadan sıralar kapanıncaya kadar 2 uygulama 200- 250 gr
MUZ Oluşum öncesi ve sonrası 2 uygulama 200- 300 gr
SOĞAN Dikimden 30 gün sonra 2-3 uygulama 150- 250 gr