Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

KARANFİL YETİŞTİRİCİLİĞİ

Standart ve sprey olmak üzere iki tip karanfil vardır. Standart karanfil bir dalda tek çiçek açar, sprey karanfil ise bir dalda birden fazla çiçek açar.

TOPRAK VE TOPRAK HAZIRLIĞI

Karanfil yetiştirilecek toprak; süzek, bitki besin maddelerince zengin olmalıdır.

Toprak pH’ sının 6-7 arasında olması karanfil için uygundur. Alkali topraklarda besin

maddesi alımı engellenir, asitli topraklarda çürümeler, çeşitli hastalıklarda artışlar görülür. Karanfilin kökü 60 cm’ ye kadar iner, taban suyuna dikkat edilmelidir. Karanfil 18- 24 ay aynı yerde kalacağı için dikimden önce toprak hazırlığının tam olarak yapılması gerekir. Toprak tahlili yapılır ve sonuca göre taban gübrelemesi uygulanır. Toprak 25-30 cm derinlikte işlenir ve m2’ye 10-15 kg yanmış ahır gübresi verilerek eşit bir şekilde karıştırılır.

Toprak sterilizasyonu yapılır.

SICAKLIK

Karanfil bitkiler içinde sıcağa en hassas bitkilerden birisidir. Yetiştiriciliğin ilk altmış gününde artan sıcaklığın tomurcuk teşekkülünü ve çiçek gelişimini geciktirdiği saptanmıştır.

Tomurcuk taslağının oluşmasından sonra artan sıcaklık bitkinin erken çiçeklenmesini sağlar.

Ani sıcaklık değişimlerinden kaçınılmalıdır.

Karanfil yazın 18-22°C’ de kışın 10-15°C’ de iyi gelişme gösterir.

IŞIK

Karanfil verimi doğrudan doğruya yıllık ışık miktarına bağlıdır. Karanfil kuzey  yarımkürede en yüksek büyüme oranına günlerin uzun olduğu ışık yoğunluğunun en fazla olduğu Haziran ayında erişmektedir.

HAVALANDIRMA VE NEM

Karanfiller iyi havalandırılabilen seralarda yetiştirilmelidir. Havalandırma pencerelerinin alanı, sera tabanının %20’si kadar olmalıdır. Karanfil yetiştiriciliğinde fazla nemli atmosfer zararlıdır. Ancak toprağın yeterince nemli olmasına özen gösterilmelidir.

ÇELİK ALMA

Anaç olarak yetiştirilen bir bitkiden yılda ortalama 25-30 çelik alınabilir. Çelikler sisleme altındaki köklendirme ünitelerindeki kum, perlit, torf gibi ortamlarda köklendirilir.

Perlit dışındaki ortamların kullanılmadan önce sterilize edilmesi zorunludur. Çeliklere dikim

öncesi talk pudrası ile karıştırılmış %0,3’lük toz veya 2000-2500 ppm’lik sıvı hormon

uygulaması önerilmektedir.

Yazın hafif gölge bir ortamda, ilk hafta 20-22°C, daha sonra, 17-18°C ortam sıcaklığında 2-3 haftada köklenme gerçekleşir.

Kış aylarında yapılan üretimde ortamın dipten ısıtılması gereklidir. Çeliklerin yaprakları

nedeniyle olan nem kaybına karşın sisleme altında köklendirme yapılmalıdır. Köklü çelikler

hemen dikilmeyecekse 0-4°C civarında 1-3 hafta depoda saklanabilir.

KÖKLÜ ÇELİKLERİN DİKİMİ

Sera içerisinde 1 m. genişliğinde tavalar hazırlanır.1 m.’ye 6 sıra (16x16 cm) olacak şekilde dikim yapılır. Dikim Ocak-Mayıs aylarında yapılır. Karanfil çelikleri yüzlek dikilmeli, sadece kök aksamı toprakla hafifçe örtülmelidir. En ideali dikimden sonra yağmurlama ile sulanmasıdır. Yapılamıyorsa bitkinin etrafına hortumla can suyu verilir.

Danaburnu için akşamüzeri kepekli yem verilir.

Yan havalandırmalar kapalı, üst havalandırmalar açık olmalı.