Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

TARIM SÖZLÜĞÜ

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

 

 

Abscission nedir? Dökülme (yaprak,meyve vs vs..)
Adaptasyon nedir? Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.
Adventif kök nedir? Gövde, dal, sürgün veya çeliklerden oluşan köklerdir.
Agregat nedir? Toprağın teksel taneciklerinin bir araya gelerek (kümeleşerek) çeşitli yapıştırıcı maddelerle bağlanmaları sonucu oluşan ikincil yapı birimleridir.
Akarisit nedir? Akarlara karşı kullanılan tarımsal ilaçlardır.
Amfibi nedir? İki yaşayışlı. Hem karada hem de suda hareket eden (taşıt), yüzergezer.
Antagonistik etki nedir? Gübrelerde iki bileşimin birbirinin alımını engellemesi
Antidot nedir? Kelime anlamı panzehir olup, bir zehirin etkisini tamamen gideren veya kısmen hafifleten maddedir.
Apical dominanse nedir?   Tepe sürgünü baskınlığı
Apomiksis nedir?   Tohumda döllenme olmadan meyve oluşumuna apomiksis denir
Arberatum nedir? Botanik bahçesinde ağaç vb. bitkilerin dikimine ayrılmış bölüm.
Arz nedir? Yeryüzü
Açık Tohumlu Bitki nedir? Tohum taslağı açıkta olan, gerçek çiçek ve tohum taslağı bulundurmayan, çiçeğe karşılık gelen kozalakların bulunduğu, iğne yapraklı ağaç ve çalılardan oluşan bitkilerdir.
Açık Demet nedir? Odun ve soymuk boruların arasında kambiyum bulunan demetlere açık demet denir.
Asimilasyon Kökleri nedir? Sıcak memleketlerde yaygın olan epifit bitkilerin gövdelerinden meydana gelen, şerit seklindeki yassılaşmış köklerdir.
Asimilatif Gövde nedir? Kurak yerlerde yetişen bazı bitkilerin yaprakları, pulsu ve zarsı sekiler olarak asimilasyon görevi de görürler. Böyle gövdelere, asimilatif gövde denir.
Ağaç Nedir? Boyu en az 5 metre , çapı da 10 cm'den aşağı olmayan, dal sürgün ve yapraklarının oluşturduğu tepe tacını tek bir gövde üzerinde taşıyan, her yıl çap artımı yaparak kalınlaşan , sürgün vererek boylanan, hücrelerinin büyük bölümü odunlaşmış olan, uzun ömürlü bitkilere AĞAÇ denir.
Ağaçcık Nedir? Ömürleri kaç yıl olursa olsun, boyları hiç bir zaman 5 m . yüksekliğe ulaşamayan Sandal, Kocayemiş, Akcakesme, Funda ve Karaçalı gibi odunsu bitkiler çap ve boylarına göre Çalı veya Ağaçcık olarak anılmaktadır.
Atık Nedir? Çevreye atılan ve doğal dengeyi bozan zararlı maddelere atık denir.
Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere denir. Atıklar çirkin görünüm arz etmesinin yanı sıra pis koku yayar ve hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olur.