Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

TURUNÇGİL YETİŞTİRİCİLİĞİ Bakımı Hastalık Zararlıları Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi

Narenciyelerin yayılmasını sınırlayan en önemli etmen düşük sıcaklıklardır.

Gerek düşük, gerekse yüksek sıcaklıklar Narenciyelerde meyve verimliliğini ve kalitesini olumsuz etkiler. Narenciyeler düşük sıcaklıktan çok etkilenirler. Soğuğa en hassas tür limondur.

Limon 0 C de, portakal -2 C de, altıntop -3 C de, mandarinler -4 C de zarar görürler. Don olayı uzun sürerse zararda buna bağlı olarak artar.

Don zararı ağacın meyveli yada meyvesiz olmasına göre değişir. Meyveli ağaç hemen ve daha çok donar. Narenciyelerde büyümenin başlaması için 12-13 0C sıcaklık gereklidir. Bu dönemde Narenciyelerin toprak üstü organlarında ( vejetatif aksam ) büyüme başlar.

NARENCİYEDE BİTKİ BESİN NOKSANLIKLARI, BELİRTİLERİ, GİDERİLMESİ, GÜBRELEMESİ

Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım. Noksanlıkların önüne geçmek için, ilk yapraklar serçe gagası kadar olduğundan itibaren düzenli GOLDENMIX kullanınız.

Narenciyede çinko noksanlığı
Narenciyede çinko noksanlığı, Narenciye ağaçlarında noksanlığı en çok görülen besin maddesi çinkodur.
Özellikle fosfor fazlalığı nedeniyle ortaya çıkan çinko noksanlığı, Narenciyelerde çok yaygındır. Yapraklarda 25 ppm'in altında Zn bulunması halinde belirtiler görülür.
Belirtiler, yeşil damarların etrafında gayri muntazam şekilli, sarı lekeler halinde kendini belli eder. Küçülmüş, daralmış ve klorozlu yaprak de metleri oluşur.
Sürgünlerde boğum aralan çok kısalır. Bu görüntüler ağaçların güneye bakan yönlerinde daha yaygın olarak görülür. Meyveler susuz ve lezzetsiz olurlar.

Narenciyede potasyum noksanlığı

Narenciyede potasyum noksanlığında, yaprak kenarlarında sarımsı kahve renkli nekrozlar oluşur, geriye doğru kıvrılma ve olgunlaşmadan dökülme görülür. Meyveler normalden küçük, ince kabuklu ve asidik olurlar. Potasyum noksanlığı çeken ağaçlarda turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar.

Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar. Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar. Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür. Bitkide ksilem ve floem dokuların oluşumu geriler. Dokularda ligninleşme azalır. Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar.

Narenciyede azot noksanlığı
Narenciyede azot noksanlığı ağaçların büyüyememesine neden olur.

Donemdeki azot noksanlığı yaprakların açık yeşil renkli ve sarı olması ile kendini gösterir.

Sürgünler kısa, zayıf, ince olur ve ağacın değişik yerlerinde düzensiz bir şekilde sürgünlerde ölme görülür.

Meyveler küçük, açık renkli, kalın kabuklu olur ve erken olgunlaşır.
Narenciyede bor noksanlığı
Narenciyede bor noksanlığında,  Narenciye türlerinin genç yapraklarında yarı şeffaf görünümlü lekeler oluşur. Damarlar kalın, çatlak ve mantarımsı yapıda olurlar.

Genç yapraklarda solma, içe doğru kıvrılma ve uçlardan başlayarak ölüm görülür. Sürgünlerde ve meyve sapında zamklanma görülür. Meyveler küçük ve sert olurlar. Meyve içinde kahverengi lekeler içte ve dışta zamk damlacıkları görülür.
Meyve susuz ve kalın kabukludur. Çiçek dökümü görülür.

Narenciyede magnezyum noksanlığı

Narenciyede magnezyum noksanlığında çeşitlerde görülen simptomlar, yaşlı yaprakların ana damar çevresinde renk açılması şeklinde başlar.

Gittikçe genişleyerek yaprak sararır. Yaprak uçları ise yeşil renklerini korurlar. Yapraklarda erken dökülme olur.

Narenciyede demir noksanlığı

Narenciyede demir noksanlığında, Kloroz (sarılık) belirtileri meyve ağaçlarının genç yapraklarında hafif sarılıkla başlar. Damarların yeşil kalarak damar aralarının sarıdan sarımsı-beyaza kadar değişen renk açılmaları demir noksanlığının tipik belirtisidir. Toprak ve hava koşullarına bağlı olarak genç yapraklarda başlayan klorotik belirtiler, yaşlı yapraklarda hızla yayılır. Hastalık ilerledikçe yaprakların kenarlarında kırmızımtırak ve kahverengi kurumalar görülür ve çoğu kez yaprağın tüm çevresini kaplar. Hızla sararan ve lekelerle kaplanan yapraklar zamanla dökülürler. Kloroza yakalanmış ağaçlar hemen kurumaz. Ancak sarılık ve yaprak dökümü sonucunda asimilasyon alanı azalan bitkinin fızyolojik dengesi bozulur.Gelişme yavaşlar, çiçeklenmeyi olumsuz yönde etkileyerek verim düşüklüğüne yol açar ve önlem alınmazsa kuruma görülür. Noksanlığı belirlemek için toprak ve yaprak analizi yapılması uygundur.

Narenciyede fosfor noksanlığı

Narenciyede fosfor noksanlığında  ağaçlar canlı durmayan donuk yeşil bir yaprak sistemi oluştururlar. Yaşlı yapraklarda nekrozlar görülür ve erken dökülür. Çiçeklenme çok zayıftır.

Meyve sayısı çok az, meyveler iri fakat eksi, kaba lifsi dokulu ve kalın süngerimsi kabukludur.

Narenciye çeşitlerinde görülen simptomlar, yaşlı yaprakların ana damar çevresinde renk açılması şeklinde başlar. Gittikçe genişleyerek yaprak sararır. Yaprak uçları ise yeşil renklerini korurlar. Yapraklarda erken dökülme olur.

Narenciyede Mangan noksanlığı

Narenciyede Mangan noksanlığına ait simptomlar magnezyum noksanlığına benzer. Yapraklarda damarlar arasında sararma görülür. Ancak magnezyum noksanlığında simptomlar önce yaşlı yapraklarda görülmesine karşılık, mangan noksanlığı genç yapraklarda görülür. Mangan noksanlığında damarlar arası kloroza ilave olarak, yapraklarda sarı noktalar halinde lekeler oluşur.

Mangan noksanlığının görülme sıklığı ve şiddeti mevsimsel koşullara da bağlıdır. Noksanlık genellikle soğuk ve yağışlı mevsimlerde şiddetli görülmektedir. Bu koşullarda kökün metabolik aktivitesi düşmekte ve mangan alımı azalmaktadır.

TURUNÇGİLLERDE - NARENCİYEDE YILLIK BAKIM
TEKNİK EKİBİMİZLE İRTİBAT KURUN
OCAK

Uçkurutan, Antraknoz, Turunçgil dal yanıklığı ve kahverengi meyve çürüklüğü'ne karşı ilaçlama yapılır.

Unlu bit, kırmızı kabuklu bit, yıldız koşnili, pas böcüsü, uyuz, tomurcuk akan tespit çalışmaları yapılır, gerekirse hasattan sonra ilaçlanır.

Aşın meyveli ağaçlarda, meyve yükünden kırılabilecek dallara verilmiş çatallar kontrol edilir, eksikse tamamlanır.

Meyve hasadına devam edilir.

Herhangi bir nedenle dökülen meyvelerin toplanmasına devam edilir.

Dona hassas çeşitlerin hasadı bitirilmelidir. Dondan korumak için ısıtma aygıtları bahçeye yerleştirilmeli veya sulama sistemleri gözden geçirilmelidir.

ŞUBAT

Bahçede zararlı tespit çalışmaları yapın; gerekirse hasattan sonra ilaçlayın.

AZOT  

Salyangoz, Fare ve diğer kemirgenlerle mücadele yapılır.

Ağaçlarda gerekli budama yapılır.

Soğuk ve dondan zarar görmüş ağaçlarda budama yapmayın. Budanmak için geriye doğru kuruma zararının durmasını bekleyin.

Budamadan sonra Uçkurutan, Turunçgil dal yanıklığı, Antraknoz ve Kahverengi meyve çürüğüne karşı ilaçlama yapın.

GOLDEN DROP AZOT kullanılır.

MART

Azotlu gübre uygulaması bu ayın başında tamamlanmalıdır.

Çiçeklenme öncesi yapraktan GOLDEN ÇİNKO, GOLDEN BORZİNC, GOLDEN KALSİYUM kullanılır. GOLDEN MIX le beraber uygulamalar yapın.

Salyangoz, Fare ve diğer kemirgenlerle mücadele yapılır.

Gençleştirme çalışmaları yapılır.

Sulama gerekiyorsa suyun çok az verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Açığa çıkan kalın köklere, ağaç gövdelerine ve kalın dallara %1 'lik Bordo Bulamacı sürülür veya püskürtülür.

NiSAN

Yetersiz toprak nemi ürün miktarını düşürebilir.

Çiçeklenme öncesi yapraktan GOLDEN ÇİNKO, GOLDEN BORZİNC, GOLDEN KALSİYUM kullanılır. GOLDEN MIX le beraber uygulamalar yapın.

Bu nedenle toprak nemi kontrol edilmeli, gerekiyorsa sulamaya başlanmalıdır.

Topraktaki kireç giderici, pH düşürücü BOOLTEX kullanılır.

Tomurcuk akarına karşı mücadeleye başlanır.

Yaprak biti (Afit, Püseron) mücadelesi yapılır.

Kireç çözücü- pH düşürücü

Salyangoz, Fare ve diğer kemirgenlerle mücadele yapılır.

Değiştirilmesine karar verilen çeşitlerin değiştirilmesi yapılır.

Özel bakım gerektiren ağaçlara gerekli teknik işlemler uygulanır.

Hormon uygulaması gerekiyorsa yapılır.

Yeşil gübre bitkileri (Baklagiller) ekilmişse bunların toprağa karıştırılma işlemlerine başlanır.

MAYIS

Ağaçların istediği miktarda sulama yapılır.

AZOT DEMİR

GOLDEN DROP AZOT gübrelemeye devam edilir. Noksanlığı görülüyorsa GOLDEN MANGAN, GOLDEN ÇİNKO, GOLDEN FERRİC, GOLDEN MAGNEZYUM, GOLDEN BORZİNC kullanılır.

TEKNİK EKİBİMİZLE İRTİBAT KURUN

GOLDEN MIX le beraber uygulamalar yapın.

Tomurcuk akarı, Çiçek güvesi, Uyuz mücadelesi yapılır. Bu ayın sonuna doğru gerekiyorsa koşnillere karşı mücadele yapılır.

Yaprak biti mücadelesi yapılır.

HAZİRAN

Kimyasal yabancı ot mücadelesine başlanır.

Özel bakım gerektiren ağaçlara, teknik işlemlerin uygulanmasına devam edilir.

AZOT

GOLDEN DROP AZOT gübrelemeye devam edilir. Noksanlığı görülüyorsa GOLDEN MANGAN, GOLDEN ÇİNKO, GOLDEN FERRİC, GOLDEN MAGNEZYUM, GOLDEN BORZİNC kullanılmaya devam edilir.

GOLDEN MIX le beraber uygulamalar yapın.

TEKNİK EKİBİMİZLE İRTİBAT KURUN 

Hava yalakları açılır, sakız temizliği yapılır.

Gövdesi güneş ışığına açık olan ağaçların gövdelerine badana yapılır kağıt sarılır.

Gövde ve dallan güneş görmeyen ağaçların gövde ve dallarında yosun ve liken oluşmuşsa %1 'lik Bordo Bulamacı püskürtülür yada sürülür.

Yeşil gübreleme için ekilen bitkilerin (Baklagiller) toprağa karıştırılması bitirilmelidir.

Kuru dal budamasına başlanır. Çeşit değişimine devam edilir. Minneola Tanjelolarda Alternaria hastalığı mücadelesi yapılır.

TEMMUZ

Sulamaya devam edilir.

POTASYUM DENGELİ

GOLDEN DROP AZOT gübrelemeye devam edilir.

Noksanlığı görülüyorsa GOLDEN DROP DENGELİ, GOLDEN MANGAN, GOLDEN ÇİNKO, GOLDEN FERRİC, GOLDEN MAGNEZYUM, GOLDEN BORZİNC kullanılmaya devam edilir.

Kimyasal metotla ot mücadelesine devam edilir.

Zararlı mücadelesine devam edilir.

Hava yalakları açılmamışsa açılır, çeşitli nedenlerle bozulan hava yalakları tamir edilir.

Kuru dal budamasına devam edilir. Yere dökülen meyvelerde taşlaşma virüs hastalığı aranır. Alternaria hastalığı mücadelesi yapılır.

AĞUSTOS

Sulamaya devam edilir.

DENGELİ

GOLDEN DROP DENGELİ gübrelemeye devam edilir.

GOLDEN DROP POTAS, GOLDEN POTAS, GOLDEN KALSİYUM, kullanılır.

Nova bezeri çeşitlerde ÇATLAMAYA karşı potasyum- kalsiyum yapraktan uygulanır.

Kimyasal metotla ot mücadelesine devam edilir.

Zararlı mücadelesine devam edilir.

Hava yalakları açılmamışsa açılır, çeşitli nedenlerle bozulan hava yalakları tamir edilir.

Kuru dal budamasına devam edilir.

Yere dökülen meyvelerde taşlaşma virüs hastalığı aranır. Minneola Tanjelolorda Alternaria hastalığı mücadelesi yapılır.

EYLÜL

Harnup güvesi, Koşniller ve Akarlar mücadelesi yapılır.

Akdeniz Meyve Sineği kontrolü yapılır, gerekiyorsa mücadele edilir.

Kimyasal yolla ot mücadelesine devam edilir.

Alternaria hastalığı gözlemleri ve mücadelesi yapılır.

EKiM

Nova bezeri çeşitlerde ÇATLAMAYA karşı potasyum- kalsiyum yapraktan uygulanır.

Koşniller, Akdeniz Meyve Sineği, Yaprak Biti, Yaprak Piresi, Fare ve Diğer Kemirgenler mücadelesi yapılır.

Virüs ve virüs benzeri hastalıkların kontrolü yaptırılır.

Bazı çeşitlerin hasadını geciktirmek amacıyla hormon uygulaması yapılır. Soğuk ve dondan korunma aygıtları bahçeye yerleştirilir. Alternaria hastalığı gözlemleri ve mücadelesi yapılır.

KASIM

GOLDEN ÇİNKO veya STOMA DYNAMO gübreleme yapılır.

Uçkurutan, Antraknoz, Turunçgil dal yanıklığı ve Kahverengi meyve çürüklüğü hastalıklarından

 korunmak için % 1 'lik Bordo Bulamacı uygulanır.

Akdeniz Meyve Sineği mücadelesine son verilir.

Dökülen meyveler bahçe dışına çıkarılıp imha edilmelidir. Virüs ve virüs benzeri hastalıkların kontrolü sürdürülür.

Alternaria hastalığı gözlemleri ve mücadelesi yapılır.

ARALIK

GOLDEN DROP POTAS, GOLDEN DROP FOSFOR  ve çiftlik gübresi uygulanır.

Düşük ve yüksek verimli ağaçlar tespit edilmelidir.

Kış ilaçlaması için gerekli hazırlıklar yapılır. Dökülen meyveler bahçe dışına çıkarılıp yok edilir.

Fare ve diğer kemirgenlerle mücadeleye devam edilir. Limonlarda gövde ve ana dal zamklanmalarına karşı kontrol ve mücadele yapılır.


BOOLTEX Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder. Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz. DÖNÜME 1 KG damla sulama
GOLDENMIX® Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,
meyve tutumunda 2. uygulama,
hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır
Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
200-300 cc
GOLDEN ÇİNKO Gözler patladığında ve çiçeklenme bittikten sonra uygulanır. En önemli uygulanma zamanı ise meyve toplandıktan (yaprak henüz düşmeden) yapılandır. Gelecek ilkbaharın gözlerinde çinko birikimini ve sağlıklı yeni sürgünlere olanak sağlar. 125-150 cc
GOLDEN DROP

AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTAS    

Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı

2-3 kg
COMPLEX

Organik esaslı damla sulama ve salma sulama gübresi.

On beş gün aralıklarla. Bir boş, bir dolu sulama veya bölünmüş miktarlarda dolu sulama

Dönüme

5-7 kg

Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.

Gübrelemede esas, toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasıdır. Buna göre de eksikler giderilmelidir.

Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (kesilmiş yoğurt örneği gibi) Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.

Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER

Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.

 

  Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.

Limonlarda büyüme dönemi sıcaklığı 6-7 0C ye kadar düşer. Gelişme sıcaklığın yükselmesi ile artar. 18-20 0C ler arasında gelişme hızlanır. Büyüme 26-28 0C de tepe noktasına ulaşır. Bu dönemde fotosentez etkinliği en yüksek düzeye ulaşır.30 0C nin üstündeki sıcaklıklarda büyüme durur. Narenciyeler içinde yüksek sıcaklara en dayanıklı tür mandarinlerdir. Sonra altıntoplar, laymlar ve portakallar gelir. Yüksek sıcaklığa en dayanıklı tür limonlardır.

Narenciyeler için önemli bir diğer iklim faktörüde rüzgardır. Rüzgar hem şiddetiyle ( ağaçların kırılması, meyve dökümü ) hem de soğukluğuyla Narenciyelere zarar verir. Bu yüzden Narenciye bahçesi kurulacak yerlerin hakim rüzgarlara karşı korunması gerekir. Narenciye bahçeleri engebeli yerlerin korunmuş yamaçlarına tesis edilmeli yada dikimden önce bahçe kenarlarına rüzgar kıranlar dikilmelidir. Bunu için özellikle yayvan gelişen serviler 1 metre aralıklı olarak dikilmelidir.

TOPRAK İSTEKLERİ

Narenciyeler için uygun topraklar; hafif ve orta ağır yapıda, iyi drene olabilen, gevşek ve iyi havalanabilen kumlu, kumlu – tınlı, tınlı, killi – tınlı yapıdaki topraklardır. En ideali ise süzek ve iyi havalanabilen kumlu –tınlı topraklardır. Narenciyeler için toprağın havalanması çok önemlidir. Çünkü Narenciye kökleri yüksek oranda oksijen ister, havasız kalırsa hemen boğulur. Narenciyelerde kökler 30-90 cm. derinliklerde bulunur. Toprağın havalanması düştükçe kökler toprak yüzeyine çıkarlar. Narenciye kökleri uygun ortamlarda yatay olarak 7-5 m. ye kadar yayılabilirler.

Narenciyelerde bahçe tesis edilecek toprak derinliği en az 1,5-2 m. olmalıdır. Bu derinliğe kadar geçirimsiz bir kil tabakası bulunmamalı, taban suyu sorunu olmamalıdır. Dikimden önce en az 120 cm.ye kadar 30 cm.lik derinlikler halinde mutlaka toprak numunesi alınmalı sonuca göre bahçe tesis edilmelidir. Bahçe tesis edilecek yerde eğim % 3 ve daha fazla ise toprakta teraslama yapılmalıdır.

Narenciyelerde toprak PH’sınında hafif asit olması istenir. İdeal PH 6 dır. PH 5 in altına indikçe ve 7,5 in üstüne çıktıkça biriken ağır metal ve elementlrin etkisi ile Narenciye kökleri zehirlenirler. Örneğin PH 5 in altına indikçe Mn bitkide fazla miktarda taşınır. PH 7,5 un üstüne çıktığında FE, Zn, Mn noksanlıkları ortaya çıkar.

Narenciyeler için tehlikeli bir durumda durgun sulardır. Durgun sular göllenme veya taban suyudur. Narenciyeler fazla suyu sevmezler. Eğer bir bahçede drenaj yok ise kış yağışları ve sulama suyu ile fazla su birikir. Durgun su ; tuzları, sülfatları, karbonatları vb. eriterek kök çevresinde oksijensiz, PH sı düşük ve tuzlu bir ortam oluşturur.

Narenciye bahçesi kurulacak yerde

Uygun iklim ( sıcaklı ve rüzgar )

Uygun toprak ( iyi havalanabilen, drenaja sahip, taban suyu sorunu olmayan, derin ve verimli, kumlu – tınlı yapıda olmalı ) Sulama için yeterli ve kaliteli su Uygun anaç seçimi çok önemlidir.

TOPRAK HAZIRLIĞI

Narenciye yetiştiriciliği için virüsten ari, sertifikalı fidan kullanılmalıdır. Dikimde önce bahçe tesis edilecek toprağın tesviyesi yapılmalı, pulluk tabanı olarak bilinen sert geçirimsiz tabakanın mutlaka kırılması gereklidir. Bu tabakanın kırılması için en uygun zaman toprakların kuru olduğu eylül ayıdır. Bahçe içerisinde mutlaka temiz su kaynağı olmalıdır.

Bahçenin kenarına çit çekilmelidir. Bahçe içini soğuk rüzgardan koruma için rüzgar kıranlar yapılmalıdır. Rüzgar kıranların kökü, bsin maddesine ortak olmaması için çok geniş yayılmamalıdır. En uygun bitki kavak ( servi ) dir. Kullanılacak servi dağınık taçlı ve herdem yeşil olmalıdır. Rüzgar kıranlar fidan dikiminden önc tesis edilmelidir.

Tesviyesi tamamlanmamış toprak dikimden önce ( ocak – şubat aylarında ) bir herbisitle ilaçlanmalıdır. Narenciyelere özel yabancı ot ilacı ile yabancı otlarla mücadele edilir.

Fidan Temini

Narenciye yetiştiriciliğinde fidan temini çok önemlidir. Çünkü fidan temini hatalı yapılırsa geriye dönüş mümkün değildir. Üreticilerimiz bu konuda çok hassas olmalıdırlar.Satın alınan fidanlarda, mutlaka virüs ve virüs benzeri hastalıklardan ari olduğunu belirten sertifika aranmalıdır.Sertifikalı üretim yapılan yerlerden fidan alınmalıdır.Genç dönemlerde fidanların virüs ve virüs benzeri hastalıkla bulaşık olduğu gözle görülmez.Bu hastalıklar birkaç yıl sonra ortaya çıkmaktadır.Eğer fidanlar virüs ve virüs benzeri hastalıklarla bulaşıksa, ileri dönemlerde;

Meyve kalitesi bozulur.

Ürün azalır.

Ağacın ömrü kısalır.

Gelişim zayıflar.

Bazıları ileri devrelerde ölür.

Diğer hastalık ve zararlıların etkisi artar. Alınan fidanın, bahçe kurulacak arazinin toprak özelliklerine uygun anaçlar üzerine aşılanmış olması gerekir. Akdeniz bölgesinde anaç olarak turunç kullanılır. Ancak Çukurova bölgesinde yapılan denemelerde Carrizo strange turunçtan daha fazla performans göstermiştir. Fakat Carrizo anacı, Evocortis hastalığına (Cüceleşme virüs hastalığı) çok duyarlı olduğu ve PH sı yüksek topraklarda yetişmediği için turunç anacı kullanılmaktadır.

Turunç anacı da Tristeza (göçüren virüs hastalığı) virüs hastalığına karşı çok hassastır.Üç yapraklı kirece hassas olduğu için Akdeniz sahil şeridinde tavsiye edilmez.

Alınan fidanlarda anaç üzerine bölgemize uygun özellikler gösteren çeşitlerin aşılanmış olmasına dikkat edilmelidir.

Fidanların kök sisteminin ve toprak üstü kısımlarının iyi gelişmiş olması gerekir. Fidan kök boğazında kim hatasından kaynaklanan düğümün (deve boynu) olmaması gerekir.

Dikilecek fidanın kökü büyük ve topraklı olmalıdır. Torba fidan kullanıldığında darlıktan dolayı fidanın içe doğru kıvrılan fazla kökleri kesilmelidir. Vejetatif aksamı fazla gelişen fidanlar, fazla terleme ile su kaybı olmaması için 20-25cm den kesilmelidir.

DİKİM ÇUKURLARININ AÇILMASI

Narenciyelerde dikimde verilecek aralıklar seçilen türe ve çeşidin ağaç büyüklüğüne göre belirlenir. Dikim aralıkları ağaçların taç büyüklüğüne göre 5x5m ile 8x8m arasnda değişir. Dikim mesafeleri en az tür mandarinler olurken, en fazla tür altıntoplardır.

Limonlar6x6m

Mandarinler5x5m, 6x6m,

Portakallar7x7m yafa ve valencia (8x8m)

Altıntoplar7x7m veya 8x8m

Dikim Çukurlarının Açılması

Narenciyeler için kare, dikdörtgen ve üçgen dikim yapılabilir. Fakat yapılan dikim toprak işleme, sulama, ilaçlama gibi kültürel işlemlere engel olmamalıdır. Bunun için kare dikim tercih dilmelidir.

Seçilen türün ve çeşidin ağaç büyüklüğüne, arazinin eğimine ve uygulanacak kültürel işlemler düşünülerek dikim yapılacak yerler seçilir, işaretlenir ve çukur açımına geçilir.

Geniş bahçelerin tesisinde çukurlar burgu ile açılmalıdır. Fakat burgu ile çukur açarken yaş ve ağır yalpı topraklarda, çukurun yan duvarlarında kaymak tabakası oluşur. Bel veya kürek ile bu sert tabaka alınmalıdır.

Küçük alanlarda kazma ve kürek ile çukur açımı en yaygın yöntemdir. Açılacak çukurların ebatları genellikle toprağın yapısına göre değişir. Narenciye çeşitleri için 35-40cm çapında, 35-40cm derinliğinde çukurlar yeterlidir.

DİKİM

Narenciye fidanı dikilecek yerde sırt yapılır. Fidanlar dikilmeden önce çukura konacak harç hazırlanmalıdır. Bu amaç için iki kürek iyi yanmış çiftlik gübresi ve 200gr 3x15 gübresi kullanılabilir. Bu malzemeler açılan çukurun yanında toprak üstüne atılır ve yeterli miktarda yüzey toprağı ile karıştırılır. Çukurun içine bu karışımdan fidanın konacağı düzeye kadar doldurulur.

Plastik tüp içerisinde getirilen fidanlar 1 gün önce sulanmalıdır. Plastik torba iki taraftan kesilerek uzaklaştırılır. Fidanın kökleri kontrol edilir. Oluşan kazık kök dipte gelişmiş ve kıvrılmış ise bu kısım kesilerek uzaklaştırılır. Fidanların kök ve gövdesinde kullanılacak çakı, makas gibi tüm kesicilerin kullanmadan önce %2 lik Sodyum hipoklorid çözeltisi içerisine batırılarak sterilizasyonu gereklidir. Özellikle genç bahçelerde kesinlikle steril dilmemiş aletler kullanılmalıdır. Çünkü bölgemizde bulunan exocortis ve cachexia hastalıkları aşı gözleri ve kesici aletlerle taşınmaktadır. Bölgemizde en uygun dikim zamanı Şubat-Mart aylarıdır.

Köklerin temizlenmesinden sonra fidan taşla doldurulmuş toprak üzerine konularak dikim yapılır. Narenciye bitkisi derin dikilmemelidir. Dikimden sonra toprak sıkıştırılmalı, fidan başına en az 35-40 lt can suyu verilmelidir. Toprak kurumadan ikinci bir sulama yapılmalıdır. Dikim toprak tavlı iken yapılmalıdır.

DİKİM SONRASI YAPILACAK İŞLER

Fidanlar iyice tutuncaya kadar toprak tipine göre 10-15 günde bir sulanmalıdır. Fidanın dikiminden sonra dengeli ve sağlam bir tac oluşturmak amacıyla 60cm den tepe kesimi yapılmalıdır. Aşı noktası ile kesim yeri arasındaki mesafe 5-6cm olmalıdır.

Genç fidanların gövdeleri, güneşin zararından korumak amacıyla gazete kağıdı veya kalın kağıtla sarılmalıdır. Fidan büyüdükçe kağıt yerine kireç badanası yapılmalıdır. Yalnız kireç tek başına kullanıldığında çabuk yıkanan ve dökülen bir maddedir. Bunun için kirecin içerisine az miktarda beyaz tutkal karıştırılmalıdır.

Narenciye Hastalık ve Zararlıları

Cüceleşme Viroid Hastalığı (Citrus Exocortis Pospiviroid)

Dal Yanıklığı (Pseudomonas Syringae Pv. Syringae)

Gözenek Viroidi Hastalığı (Citrus Cachexia Viroid)

Kahverengi Çürüklük Ve Gövde Zamklanma Hastalığı (Phytophthora Citrophthora)

Kahverengi Leke (Alternaria Alternata F. Sp. Citri)

Kavlama Hastalığı (Citrus Psorosis-Associated Ophiovirus)

Limon Tıkanıklık Hastalığı (Lemon Sieve-Tube Necrosis)

Palamutlaşma Hastalığı (Citrus Stubborn Disease ) (Csd)

Rosellinia Kök Çürüklüğü Hastalığı (Rosellinia Necatrix)

Satsuma Cüceleşme Virus Hastalığı (Satsuma Dwarf Nepovırus(Sdv)

Taşlaşma Hastalığı (Impietratura)

Tristeza Virüsü ( Citrus Tristeza Closterovirus (Ctv) )

Uçkurutan (Phoma Tracheiphila)

Yaprak Kırışıklık Virüsü (Citrus Crinkly Leaf İlarvirus)

Depo Çürükleri Hastalıkları

Yeşil Küf Çürüklüğü (Penicillium Digitatum)

Mavi Küf Çürüklüğü (Penicillium İtalicum)

Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis Capitata)

Truncgil Beyaz Sinegi

Gri Yumuşak Koşnil (Comlus Pseudomagnoliarum )

Harnup Güvesi (Ectomyelois Ceratoniae )

Kanlı Balsıra (Ceroplastes Rusci)

Truncgil Kirmizi Kabuklu Biti

Truncgil Kırmızı Örümceği (Panonychus Citri)

Limon Çiçek Güvesi (Prays Citri )

Truncgil Pamuklu Beyaz Sineği (Aleurothrixus Floccosus )

HasPas Böcüsü (Uyuz) (Phyllocoptruta Oleivora)

Sarı Kabuklu Biti (Aonidiella Citrina)

Truncgil Tomurcuk Akari (Aceria Sheldoni )

Torbalı Koşnil [Icerya Purchasi Mask.(Hom.:Margarodidae)]

Trunçgil Unlu Biti (Planococcus Citri)

Virgül Kabuklu Biti (Lepidosaphes Beckii)

Truncgil Yaprak Biti

Yaprak Galeri Güvesi (Phyllocnistis Citrella)

Yaprak Pireleri (Empoasca Spp.)

Yıldız Koşnili(Ceroplastes Flpridensis )